ตั้งค่าอุปกรณ์เสียงบน iMac (กลางปี 2014) และใหม่กว่า

เรียนรู้วิธีตั้งค่าอุปกรณ์เสียงบน iMac (กลางปี 2014) และใหม่กว่า คุณสามารถใช้ ตั้งค่า Audio MIDI เพื่อเลือกอุปกรณ์สัญญาณเสียงเข้าและออก กำหนดค่าลำโพงขาออก กำหนดอัตรานาฬิกา และควบคุมระดับเสียง

คุณสามารถใช้ ตั้งค่า Audio MIDI เพื่อกำหนดค่าอุปกรณ์สัญญาณเสียงเข้าและออกที่คุณใช้กับ iMac ของคุณ เช่น ไมโครโฟนและอินเทอร์เฟซเสียงหลายช่องสัญญาณ ตั้งค่า Audio MIDI ใช้ได้กับอุปกรณ์เสียงและอินเทอร์เฟซ MIDI หลายชนิด รวมถึงอุปกรณ์เสียงในตัวของคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสียงแบบดิจิตอลหลายช่องสัญญาณ โดยจะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ iMac ของคุณโดยใช้ FireWire, USB, บลูทูธ, PCMCIA และ PCI

การตั้งค่าที่คุณสามารถเปลี่ยนได้ใน ตั้งค่า Audio MIDI จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสียงที่คุณใช้ เช่น ถ้าอุปกรณ์นั้นรองรับการควบคุมระดับเสียง คุณจะสามารถปรับระดับเสียงสำหรับแต่ละช่องสัญญาณที่อุปกรณ์สัญญาณเสียงออกของคุณมีให้ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงของคุณกับ iMac หากจำเป็น ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นั้นๆ โปรดดูเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์เสียงของคุณ
 2. เปิด ตั้งค่า Audio MIDI (คุณสามารถพบได้ใน ยูทิลิตี้ ภายในโฟลเดอร์ แอพพลิเคชั่น ของคอมพิวเตอร์ของคุณ)
 3. เลือกอุปกรณ์เสียงจากรายการทางด้านซ้ายของหน้าต่างอุปกรณ์เสียง
  • หากต้องการใช้อุปกรณ์สำหรับสัญญาณเสียงเข้า ให้เลือก "ใช้อุปกรณ์นี้สำหรับสัญญาณเสียงเข้า" จากเมนู การดำเนินการ ที่ปรากฏ
  • หากต้องการใช้อุปกรณ์สำหรับสัญญาณเสียงออก ให้เลือก "ใช้อุปกรณ์นี้สำหรับสัญญาณเสียงออก" จากเมนู การดำเนินการ ที่ปรากฏ หากคุณต้องการใช้อุปกรณ์เพื่อเล่นเสียงของระบบด้วย ให้เลือก "เล่นเสียงเตือนและเอฟเฟ็กต์เสียงผ่านอุปกรณ์นี้" จากเมนู การดำเนินการ ที่ปรากฏ
 4. ที่ด้านขวาของหน้าต่าง อุปกรณ์เสียง ให้เลือกตัวเลือกที่มีให้สำหรับอุปกรณ์ที่คุณกำลังตั้งค่าอยู่ ดังนี้
  • ในกรณีส่วนใหญ่ ให้ปล่อยเมนู "แหล่งสัญญาณนาฬิกา" ที่ปรากฏไว้ที่การตั้งค่าเริ่มต้น
  • หากต้องการกำหนดค่าลำโพงเสียงรอบทิศทาง (หลายช่องสัญญาณ) ให้คลิก กำหนดค่าลำโพง จากนั้น เลือกประเภทการกำหนดค่าที่คุณต้องการจะใช้ โปรดดู ตั้งค่าลำโพงภายนอกสำหรับเสียงสเตอริโอหรือเสียงรอบทิศทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณสามารถตั้งอัตราการสุ่มตัวอย่างและความลึกบิตในเมนู รูปแบบ ที่ปรากฏ ตรวจสอบว่าตรงกับการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เสียงของคุณหรือไม่ และอัตราการสุ่มตัวอย่างสัญญาณเสียงเข้าและสัญญาณเสียงออกได้รับการตั้งค่าไว้ที่ค่าเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ลำโพงในตัวของคอมพิวเตอร์ iMac อาจมีลักษณะเช่นนี้คือ

 

การตั้งค่าเพิ่มเติม

 • หาก iMac ของคุณรองรับตัวแปลงอัตราการสุ่มตัวอย่างฮาร์ดแวร์ เมนู ตัวแปลงอัตราฮาร์ดแวร์ ที่ปรากฏขึ้นจะมีให้ในเมนู สัญญาณเสียงเข้า เมื่อคุณเลือก อัตโนมัติ จากเมนูที่ปรากฏ ตัวแปลงอัตราการสุ่มตัวอย่างฮาร์ดแวร์จะเปิดอยู่หากตัวอย่างเสียงที่เข้ามาเป็น PCM และถูกจัดรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล IEC 60958-3 ตัวแปลงอัตราการสุ่มตัวอย่างฮาร์ดแวร์จะปิดอยู่ หากการสตรีมสัญญาณเสียงเข้าถูกเข้ารหัสไว้ คุณสามารถเลือก เปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งาน ได้จากเมนูนี้เพื่อให้เปิดหรือปิดตัวแปลงอัตราการสุ่มตัวอย่างฮาร์ดแวร์ได้อีกด้วย  
  หากคุณเลือก เปิดใช้งาน จากเมนู คุณอาจไม่สามารถสตรีมเสียงที่ไม่ใช่ LPCM หรือเสียงที่เข้ารหัสไว้ได้ เนื่องจากระบบอาจไม่รู้จักเสียง 
 • หากซอฟต์แวร์การควบคุมระดับเสียงมีให้สำหรับอุปกรณ์ของคุณ แถบเลื่อน ระดับเสียง จะเป็นสีน้ำเงินเพื่อบ่งชี้ว่าทำงานอยู่ ลากแถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าระดับเสียงสำหรับแต่ละช่องสัญญาณ
วันที่เผยแพร่: