ย้ายจาก iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องปัจจุบันของคุณให้เป็นอุปกรณ์ที่มีความจุต่ำกว่า

ดูวิธีปรับคอนเทนต์ของคุณให้เหมาะสมและลดการใช้งานโดยการย้ายคอนเทนต์ไปยังอุปกรณ์ที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อยกว่า

ตรวจสอบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ

ก่อนที่คุณจะย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ปัจจุบันใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเท่าใด หากสามารถจุข้อมูลบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้พอดี คุณก็สามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ได้โดยไม่ต้องลบข้อมูลใดๆ

หากคุณย้ายไปยังอุปกรณ์ที่มีความจุต่ำกว่า คุณอาจจำเป็นต้องปรับหรือลบคอนเทนต์บางส่วนของคุณที่มีอยู่ ดูว่าข้อมูลใดที่ใช้พื้นที่มากที่สุดบนอุปกรณ์ของคุณในการตั้งค่า > ทั่วไป > แล้วแตะ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล [อุปกรณ์] ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบน iOS


จัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถจัดการหรือลดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของคุณได้หลายวิธี

เสียง ภาพยนตร์ ซีรีส์ และหนังสือ

หากต้องการลดการใช้งานกับเสียง ภาพยนตร์ ซีรีส์ และหนังสือ

รูปภาพและวิดีโอ

หากต้องการลดการใช้งานกับรูปภาพและวิดีโอ คุณสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอจากม้วนฟิล์มไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ หากต้องการลบรูปภาพจากม้วนฟิล์มของคุณหลังจากนำเข้า 

  1. แตะเลือก
  2. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการลบ
  3. แตะ ไอคอนถังขยะ

หากคุณต้องการดูรูปภาพบนอุปกรณ์ของคุณหลังจากลบจากม้วนฟิล์มแล้ว ให้ซิงค์จากคลัง iTunes iTunes จะปรับรูปภาพที่ซิงค์สำหรับอุปกรณ์ของคุณเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถซิงค์ส่วนที่มีขนาดเล็กที่คุณเลือกไว้ในคลังรูปภาพของคุณได้อีกด้วย

แอพ

หากต้องการลดการใช้งานกับแอพ

คุณสามารถลดปริมาณข้อมูลอื่นๆ ได้ด้วยขั้นตอนเหล่านี้

  • รีสตาร์ทอุปกรณ์ของคุณ: iOS จะล้างข้อมูลที่แคชและจะทำการปรับระบบอื่นๆ ให้เหมาะสมเมื่อคุณปิดและเปิดเครื่องของคุณ
  • ซิงค์อุปกรณ์ของคุณกับ iTunes: การซิงค์จะย้ายข้อมูล อย่างเช่น บันทึกต่างๆ จากอุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะสามารถลดการใช้พื้นที่โดยข้อมูลอื่นๆ ได้
วันที่เผยแพร่: