เกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์สถานีฐาน AirPort เวอร์ชั่น 7.7.3

เรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์สถานีฐาน AirPort เวอร์ชั่น 7.7.3

เกี่ยวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์สถานีฐาน AirPort เวอร์ชั่น 7.7.3

  • มีให้สำหรับ: สถานีฐาน AirPort Extreme และ AirPort Time Capsule พร้อม 802.11ac

    ผลกระทบ: ภัยคุกคามในตำแหน่งเครือข่ายที่มีสิทธิพิเศษอาจได้รับเนื้อหาหน่วยความจำ

    คำอธิบาย: มีปัญหาการอ่านนอกขอบเขตในคลัง OpenSSL เมื่อจัดการแพ็คเก็ตส่วนขยาย TLS Heartbeat ภัยคุกคามในตำแหน่งเครือข่ายที่มีสิทธิพิเศษอาจรับข้อมูลจากหน่วยความจำของกระบวนการ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการตรวจสอบขอบเขตเพิ่มเติม เฉพาะสถานีฐาน AirPort Extreme และ AirPort Time Capsule ที่มี 802.11ac เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ และต่อเมื่อเปิดใช้งาน กลับไปยัง Mac ของฉัน หรือ ส่งการวินิจฉัย ไว้เท่านั้น สถานีฐาน AirPort อื่นๆ จะไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้

    CVE-ID

    CVE-2014-0160 : Riku, Antti และ Matti แห่ง Codenomicon และ Neel Mehta แห่ง Google Security

การติดตั้งโน้ตสำหรับเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 7.7.3

เฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 7.7.3 จะถูกติดตั้งไว้บนสถานีฐาน AirPort Extreme หรือ AirPort Time Capsule ที่มี 802.11ac โดยใช้ยูทิลิตี้ AirPort สำหรับ Mac หรือ iOS

ใช้ยูทิลิตี้ AirPort 6.3.1 หรือที่ใหม่กว่าบน OS X หรือยูทิลิตี้ AirPort 1.3.1 หรือใหม่กว่าบน iOS เพื่ออัปเกรดให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น 7.7.3

ยูทิลิตี้ AirPort สำหรับ Mac ดาวน์โหลดฟรีได้จาก http://support.apple.com/th_TH/downloads/ และยูทิลิตี้ AirPort สำหรับ iOS ดาวน์โหลดฟรีได้จาก App Store

วันที่เผยแพร่: