OS X Server: การจัดการตัวเลือกปลั๊กอินของ Safari โดยใช้การกำหนดค่าโปรไฟล์

ใน Safari 6.1.2 และ 7.0.2 ตัวเลือกปลั๊กอินของ Safari สามารถจัดการได้โดยใช้คุณสมบัติการกำหนดค่าโปรไฟล์ของ OS X Server

ใช้ตัวจัดการโปรไฟล์ใน OS X Server เพื่อสร้างเพย์โหลดการตั้งค่าแบบกำหนดเอง พิมพ์ในการตั้งค่าชื่อโดเมน "com.apple.Safari" แล้วเพิ่มกุญแจ ManagedPlugInPolicies ดังทีอธิบายไว้ด้านล่าง

คีย์ พิมพ์ เนื้อหา
ManagedPlugInPolicies พจนานุกรม ข้อมูลสำหรับแต่ปลั๊กอินที่ได้รับการจัดการจะถูกเก็บอยู๋ในพจนานุกรมนี้ กุญแจคือตัวบ่งชี้ชุดปลั๊กอินที่มีค่าเท่ากับพจนานุกรมที่มีข้อมูลกุญแจ ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง

ตัวบ่งชี้ชุดปลั๊กอินทั่วไปประกอบด้วย:
  • com.apple.QuickTime Plugin.plugin
  • com.oracle.java.JavaAppletPlugin
  • com.macromedia.Flash Player.plugin

 

พจนานุกรมปลั๊กอิน
พจนานุกรมข้อมูลปลั๊กอินแต่ละรายการสามารถประกอบด้วยกุญแจดังต่อไปนี้

คีย์ พิมพ์ ค่า
PlugInFirstVisitPolicy สตริง

ไม่บังคับ ระบุนโยบายของแต่ละปลั๊กอินสำหรับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ใช้ปลั๊กอินนี้เป็นครั้งแรก Safari จะอนุญาตปลั๊กอินแต่ละรายการให้ใช้งานได้ บล็อกปลั๊กอินไม่ให้ใช้งาน หรือถามผู้ใช้ว่าควรอนุญาตให้ปลั๊กอินใช้งานได้หรือไม่ตามนโยบายนี้


โดยจะยอมรับค่าต่อไปนี้

  • PlugInPolicyAsk = ถาม
  • PlugInPolicyBlock = บล็อก
  • PlugInPolicyAllowWithSecurityRestrictions = อนุญาต
  • PlugInPolicyAllowNoSecurityRestrictions = อนุญาตเสมอ
PlugInPreventPerSitePolicyChange บูลีน ไม่บังคับ หากมีและตั้งค่าไว้ให้เปิดใช้งาน จริงลูกค้าอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปลั๊กอินสำหรับเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ภายใต้ PlugInHostnamePolicies.
PlugInRunUnsandboxedOnFirstVisit บูลีน ไม่บังคับ หากมีและตั้งค่าไว้ให้เปิดใช้งาน จริงปลั๊กอินสามารถใช้งานได้ในโหมดไม่ปลอดภัยเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์เป็นครั้งแรก ค่าเริ่มต้นคือ เป็นเท็จ.
PlugInHostnamePolicies อาร์เรย์ ของพจนานุกรม ไม่บังคับ อาร์เรย์นี้จะเก็บการตั้งค่าสำหรับแต่ละเว็บไซต์ รูปแบบของพจนานุกรมสำหรับแต่ละเว็บไซต์จะถูกอธิบายไว้ด้านล่าง

 

พจนานุกรมเว็บไซต์
พจนานุกรมเว็บไซต์แต่ละรายการสามารถประกอบด้วยกุญแจดังต่อไปนี้

คีย์ พิมพ์ ค่า
PlugInHostname สตริง ชื่อโฮสต์ของเว็บไซต์
PlugInPolicy สตริง ระบุนโยบายปลั๊กอินที่ใช้เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ค่าที่อนุญาตจะเหมือนกันกับ PlugInFirstVisitPolicy กุญแจที่อธิบายไว้ด้านบน
PlugInRunUnsandboxed บูลีน ไม่บังคับ หากมีและตั้งค่าไว้ให้เปิดใช้งาน จริงปลั๊กอินได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ในโหมดไม่ปลอดภัย ค่าเริ่มต้นคือ เป็นเท็จ.

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับตัวอย่างการตั้งค่าปลั๊กอิน Safari คุณสามารถดูแหล่งข้อมูลของ ตัวอย่าง การกำหนดค่าโปรไฟล์นี้

วันที่เผยแพร่: