ใช้การแสดงตัวอย่างเพื่อรวม PDF บน Mac

เรียนรู้วิธีการรวม PDF ตลอดจนการเรียงลำดับ หมุน และลบหน้า

รวม PDF สองหน้า

 1. เปิด PDF ในการแสดงตัวอย่าง
 2. เลือกมุมมอง > รูปขนาดย่อ เพื่อแสดงรูปขนาดย่อของหน้าในแถบด้านข้าง
 3. หากต้องการระบุว่าจะแทรกเอกสารอื่นที่ใด ให้เลือกรูปขนาดย่อของหน้า 
 4. เลือกแก้ไข > แทรก > หน้าจากไฟล์* เลือก PDF ที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเปิด
 5. หากต้องการบันทึก ให้เลือกไฟล์ > ส่งออกเป็น PDF

แถบแบ่ง

รวมส่วนของ PDF กับ PDF อื่น

 1. เปิด PDF ที่คุณต้องการรวมในการแสดงตัวอย่าง
 2. ในเอกสารแต่ละไฟล์ ให้เลือก มุมมอง > รูปขนาดย่อ เพื่อแสดงรูปขนาดย่อของหน้าในแถบด้านข้าง
 3. กดปุ่ม Command ค้างไว้ เลือกรูปขนาดย่อของหน้าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังเอกสารอื่น แล้วปล่อยปุ่ม Command 
 4. ลากรูปขนาดย่อที่เลือกไปยังแถบด้านข้างของ PDF อื่น แล้วปล่อยตรงที่คุณต้องให้ปรากฏ หาก Mac ของคุณมี macOS Sierra หรือเวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้ลากรูปขนาดย่อโดยตรงไปยังรูปขนาดย่อ PDF อื่น
 5. หากต้องการบันทึก ให้เลือกไฟล์ > ส่งออกเป็น PDF

แถบแบ่ง

หมุน ลบ และเรียงลำดับหน้าใหม่

 1. เปิด PDF ในการแสดงตัวอย่าง
 2. เลือก มุมมอง > รูปขนาดย่อ เพื่อแสดงรูปขนาดย่อของหน้าในแถบด้านข้าง
  • หมุนหน้า: เลือกรูปขนาดย่อของหน้า แล้วเลือก เครื่องมือ > หมุนซ้าย หรือ หมุนขวา
  • ลบหน้า: เลือกรูปขนาดย่อของหน้า แล้วเลือก แก้ไข > ลบ
  • เรียงลำดับหน้าใหม่: ลากรูปขนาดย่อของหน้าไปยังตำแหน่งใหม่ในแถบด้านข้าง

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้วิธีการทำเครื่องหมาย PDF และปรับแต่งรูปภาพในการแสดงตัวอย่าง

* หากการเลือก "หน้าจากไฟล์" มีสีจาง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่คุณเปิดเป็นไฟล์ PDF เอกสาร PDF ที่เข้ารหัสบางไฟล์บางไฟล์จะไม่สามารถรวมได้ หากต้องการตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตของ PDF ให้เลือกเครื่องมือ > แสดงตัวตรวจสอบ แล้วคลิก ไอคอนแม่กุญแจ

วันที่เผยแพร่: