ใช้การแสดงตัวอย่างเพื่อรวม PDF บน Mac

เรียนรู้วิธีการรวม PDF ตลอดจนการเรียงลำดับ หมุน และลบหน้า

รวม PDF สองหน้า

 1. เปิด PDF ในการแสดงตัวอย่าง
 2. เลือก มุมมอง > รูปย่อ เพื่อแสดงรูปย่อของหน้าในแถบด้านข้าง
 3. หากต้องการระบุว่าจะแทรกเอกสารอื่นที่ใด ให้เลือกรูปย่อของหน้า 
 4. เลือกแก้ไข > แทรก > หน้าจากไฟล์*
 5. จากกล่องโต้ตอบไฟล์ เลือก PDF ที่ต้องการเพิ่ม แล้วคลิกเปิด 
 6. หากต้องการบันทึก ให้เลือกไฟล์ > ส่งออกเป็น PDF

* หากตัวเลือกนี้เป็นสีจาง ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์ที่คุณเปิดเป็น PDF เอกสาร PDF ที่เข้ารหัสบางไฟล์บางไฟล์จะไม่สามารถรวมได้ ในการตรวจสอบสิทธิ์ของ PDF ให้เลือกเครื่องมือ > แสดงตัวตรวจสอบ จากนั้นคลิก 

แถบแบ่ง

รวมส่วนของ PDF กับ PDF อื่น

 1. เปิด PDF ที่คุณต้องการรวมในการแสดงตัวอย่าง
 2. ในเอกสารแต่ละไฟล์ ให้เลือก มุมมอง > รูปย่อ เพื่อแสดงรูปย่อของหน้าในแถบด้านข้าง
 3. กดปุ่ม Command ⌘ ค้างไว้ เลือกรูปขนาดย่อของหน้าที่คุณต้องการเพิ่มในเอกสารอื่น จากนั้นปล่อยปุ่ม
 4. ลากรูปย่อที่เลือกไปยังแถบด้านข้างของ PDF อื่น แล้วปล่อยตรงที่คุณต้องให้ปรากฏ
  หากคุณกำลังใช้ macOS Sierra หรือใหม่กว่า ให้ลากรูปย่อไปไว้ใน PDF อื่นโดยตรง
 5. หากต้องการบันทึก ให้เลือกไฟล์ > ส่งออกเป็น PDF

แถบแบ่ง

หมุน ลบ และเรียงลำดับหน้าใหม่

 1. เปิด PDF ในการแสดงตัวอย่าง
 2. เลือก มุมมอง > รูปย่อ เพื่อแสดงรูปย่อของหน้าในแถบด้านข้าง
  • หมุนหน้า: เลือกรูปย่อของหน้า แล้วเลือก เครื่องมือ > หมุนซ้าย หรือ หมุนขวา
  • ลบหน้า: เลือกรูปย่อของหน้า แล้วเลือก แก้ไข > ลบ
  • เรียงลำดับหน้าใหม่: ลากรูปย่อของหน้าไปยังตำแหน่งใหม่ในแถบด้านข้าง

วันที่เผยแพร่: