สร้างและจัดรูปแบบลิงก์ใน iBooks Author

เรียนรู้วิธีการสร้างลิงก์ เพิ่มลิงก์ไปยังส่วนอื่นๆ ของหนังสือเล่มเดียวกัน หรือเพิ่มลิงก์ไปยังหนังสือเล่มอื่นๆ

สร้างลิงก์

 1. เลือกข้อความหรือภาพที่คุณต้องการให้กลายเป็นลิงก์
 2. หากตัวตรวจสอบลิงก์ไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกตัวตรวจสอบในแถบเครื่องมือ และคลิกที่ปุ่มตัวตรวจสอบลิงก์
 3. ในตัวตรวจสอบลิงก์ คลิก ไฮเปอร์ลิงก์
 4. เลือก “เปิดใช้งานเป็นไฮเปอร์ลิงก์"
 5. เลือก หน้าเว็บ จากนั้นป้อนลิงก์ของคุณในช่อง URL

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มลิงก์ไปที่ภาพ หรือลิงก์ไปที่บท ส่วน หรือหมายเลขหน้าเฉพาะ

 

เพิ่มลิงก์ไปยังส่วนอื่นๆ ของหนังสือเล่มเดียวกันในวิดเจ็ต HTML

ลิงก์ต่างๆ ภายในหนังสือเล่มเดียวกันในวิดเจ็ต HTML จะใช้รูปแบบมาตรฐานคือ ibooks:///#ประเภทลิงก์(หมายเลขเนื้อหา)

 • ibooks://#: ลิงก์ทั้งหมดภายในหนังสือเล่มเดียวกันจะขึ้นต้นด้วย ibooks://#
 • ประเภทของลิงก์: ประเภทเนื้อหาที่คุณลิงก์ไป (ประเภทหน้า บท หรือภาพประกอบ)
 • หมายเลขเนื้อหา: หมายเลขของประเภทเนื้อหาที่คุณลิงก์ไป

ตัวอย่างเช่น

 • หากต้องการลิงก์ไปยังหน้า 10 ให้ใช้ ibooks://#page(10)
 • หากต้องการลิงก์ไปยังบทที่ 5 ให้ใช้ ibooks://#chapter(5)
 • หากต้องการลิงก์ไปยังบทที่ 5 ส่วนที่ 2 ให้ใช้ ibooks://#chapter(5.2)
 • หากต้องการลิงก์ไปที่ภาพประกอบ 2.2 ในแกลเลอรี่ ให้ใช้ ibooks://#gallery(2.2)
 • หากต้องการทบทวนภาพประกอบ 1.3 ให้ใช้ ibooks://#review(1.3)

เพิ่มลิงก์ไปยังหนังสือเล่มอื่นใน Apple Books

หากต้องการลิงก์ไปยังหนังสือเล่มอื่นใน Apple Books คุณต้องทราบ Asset ID ของหนังสือเล่มนั้น ค้นหา Asset ID ของหนังสือโดยไปที่หน้าเว็บ ดูตัวอย่าง iTunes ของหนังสือ แล้วตรวจสอบหมายเลขใน URL ของหนังสือนั้น เช่น ใน URL https://itunes.apple.com/us/book/e.-o.-wilsons-life-on-earth/id888107968?mt=13Asset ID จะเป็น 888107968 ดังนั้น ลิงก์ไปยังหนังสือเล่มนี้จึงเป็น ibooks://assetid/888107968

หากหนังสือเล่มอื่นถูกสร้างขึ้นด้วย iBooks Author คุณก็สามารถลิงก์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเฉพาะโดยใช้รูปแบบในส่วน "เพิ่มลิงก์ไปยังส่วนอื่นๆ ของหนังสือเล่มเดียวกันในวิดเจ็ต HTML" ข้างต้น แค่รวม Asset ID ไว้ในลิงก์ด้วยเท่านั้น ตัวอย่างเช่น

 • ibooks://assetid/888107968#page(10)
 • ibooks://assetid/888107968#chapter(2)

การลิงก์ไปยังส่วนเฉพาะของหนังสือเล่มอื่นจะรองรับเฉพาะสำหรับหนังสือที่ไม่ใช่รูปแบบ EPUB ที่สร้างขึ้นด้วย iBooks Author ถ้าคุณใช้ Asset ID ของ EPUB และระบุเลขหน้าไว้ EPUB จะเปิดขึ้น แต่ไม่ได้เปิดไปยังหน้าที่ถูกต้อง คุณยังสามารถใช้ลิงก์ที่มี Asset ID ในแอพอื่นๆ อย่างเช่น เมล และ iTunes U ได้อีกด้วย และลิงก์ต่างๆ จะเปิดใน Apple Books ได้

วันที่เผยแพร่: