การรับรองอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ของ iPad

iPad ทุกรุ่นมาพร้อมกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ของ Apple ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของทางรัฐบาลในประเทศและภูมิภาคที่วางจำหน่าย iPad

หลายๆ ประเทศและภูมิภาคเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ IEC/UL 60950-1 มาปฏิบัติใช้ เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรองสำหรับอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB สำหรับ iPad

iPad จะมาพร้อมอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาด 5W, 10W หรือ 12W ขึ้นอยู่กับรุ่น อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ของ Apple ทั้งสามขนาดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ให้กำลังไฟขนาด 100V AC ถึง 240V AC ที่ 50Hz ถึง 60Hz ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของอะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ของ iPad

อะแดปเตอร์แปลงไฟ USB ของ Apple ขนาด 5W ประเภท A (รูปแบบปลั๊กแบนขนานกัน) รวมถึงขนาด 10W และ 12W (พร้อมปลั๊ก AC ประเภท A) ยังเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/UL 60950-1 สำหรับใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้กำลังไฟ AC ขนาด 115V ที่ 400Hz อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: