การรับรองอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ iPad

iPad ทุกรุ่นมาพร้อมกับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple ที่ผ่านการรับรองว่าเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของทางรัฐบาลในประเทศและภูมิภาคที่วางจำหน่าย iPad

หลายๆ ประเทศและภูมิภาคเหล่านี้ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ IEC/UL 60950-1 มาปฏิบัติใช้ เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรองสำหรับอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB สำหรับ iPad

iPad จะมาพร้อมอะแดปเตอร์แปลงไฟขนาด 5 วัตต์ 10 วัตต์ 12 วัตต์ หรือ 18 วัตต์ ขึ้นอยู่กับรุ่น อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ Apple ทั้งสี่ขนาดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับแหล่งจ่ายไฟที่ให้กำลังไฟขนาด 100V AC ถึง 240V AC ที่ 50Hz ถึง 60Hz ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเข้ากันได้ของอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ของ iPad

อะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ขนาด 5 วัตต์ และอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB-C ขนาด 18 วัตต์ ของ Apple ประเภท A (รูปแบบปลั๊กแบนขนานกัน) รวมถึงอะแดปเตอร์จ่ายไฟแบบ USB ขนาด 10 วัตต์และ 12 วัตต์ (พร้อมปลั๊ก AC ประเภท A) ยังเป็นไปตามมาตรฐาน IEC/UL 60950-1 สำหรับใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟที่ให้กำลังไฟ 115V AC ที่ 400Hz อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: