เกี่ยวกับอัปเดตของ OS X Server v3.0.3

ซอฟต์แวร์นี้จะอัปเดต OS X Server v3.0, v3.0.1 และ v3.0.2 เป็น v3.0.3. จำเป็นต้องใช้ OS X Mavericks v10.9.2 ขึ้นไป

วิธีการติดตั้ง

OS X Server v3.0.3 มีให้บริการที่ Mac App Store ซึ่งจะปรากฏในบานหน้าต่าง การอัพเดท หากคุณติดตั้ง OS X Server (Mavericks) ไว้ คลิกปุ่ม อัพเดท เพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ เพื่อเป็นการป้องกันการรบกวนจากบริการต่างๆ การอัปเดต Server จะไม่ติดตั้งโดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณจะเลือกติดตั้งการอัพเดทอื่นๆ จาก Mac App Store โดยอัตโนมัติก็ตาม

ในระหว่างการติดตั้งคุณอาจเห็นข้อความว่า "ตรวจพบการแทนที่แอปฯ เซิร์ฟเวอร์" นี่ถือเป็นเรื่องปกติของกระบวนการอัพเดท การตั้งค่า Server และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ระหว่างการอัพเดท

หลังการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ให้เปิดแอป Server เพื่อตั้งค่าบริการของคุณที่กำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ให้เสร็จ

การเปลี่ยนแปลงที่มี

Server v3.0.3 จะปรับปรุงความเสถียรโดยทั่วไปของ OS X Server และให้การปรับปรุงเฉพาะดังต่อไปนี้

  • แก้ไขปัญหา Xcode Server ที่ทำให้ผู้ใช่ใหม่เพิ่มเติมไม่สามารถเข้า Developer Team ใน OS X 10.9.2 ได้
  • รวมถึงให้การปรับปรุงใน Server v3.0.2 และ v3.0.1
วันที่เผยแพร่: