บันทึกเอกสารเป็นแพ็คเกจหรือไฟล์เดียวใน Pages, Numbers หรือ Keynote

Pages, Numbers และ Keynote จะให้คุณเลือกวิธีการบันทึกไฟล์ ทั้งนี้ก็เพื่อการใช้งานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น 

หากคุณทำงานใน Pages, Numbers หรือ Keynote และสร้างไฟล์ที่มีขนาดใหญ่กว่า 500 MB การบันทึกเป็นแพ็คเกจจะช่วยให้แอพที่คุณกำลังใช้อยู่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยแพ็คเกจก็คือคอลเลกชั่นไฟล์ที่เครื่อง Mac จะอ่านเป็นไฟล์เดียว ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้ว Pages, Numbers และ Keynote ในเวอร์ชั่นเหล่านี้จะบันทึกไฟล์โดยอัตโนมัติไปยังฮาร์ดไดรฟ์เป็นไฟล์เดียว 

หากคุณพบปัญหาการทำงานของแอพ และคุณไม่ได้วางแผนจะส่งหรือจัดเก็บเอกสารโดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ iCloud ให้บันทึกเป็นแพ็คเกจ หากไม่ใช่ ให้บันทึกเป็นไฟล์เดียวจะดีที่สุด  

บันทึกเป็นแพ็คเกจหรือไฟล์เดียว

หากคุณไม่ได้ใช้ Apple File System (APFS), หรือหากคุณมี Pages, Numbers หรือ Keynote เวอร์ชั่นที่เก่ากว่า คุณอาจเห็นข้อความเมื่อเอกสารของคุณมีขนาด 500 MB หรือใหญ่กว่า: 

 • Pages: "คุณต้องการบันทึกเอกสารนี้เป็นแพ็คเกจหรือไม่”
   ชีตการเตือนของ Pages
 • Numbers: "คุณต้องการบันทึกสเปรดชีตนี้เป็นแพ็คเกจหรือไม่”
   ชีตการเตือนของ Numbers
 • Keynote: "คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอนี้เป็นแพ็คเกจหรือไม่”
   ชีตการเตือนของ Keynote

เลือก "เก็บเป็นไฟล์เดียว" ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณวางแผนว่าจะส่งเอกสารไปยังบริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ iCloud เช่น iTunes U, Dropbox, Gmail หรือเว็บไซต์อื่นที่คุณอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บเบราเซอร์

​เลือก "ใช้แพ็คเกจ" ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณกำลังบันทึกเอกสารไปยังฮาร์ดไดรฟ์
 • คุณพบไอคอนหมุนหรือการทำงานช้าเมื่อแก้ไขเอกสาร

คุณสามารถสลับระหว่างไฟล์เดียวและแพ็คเกจได้ทุกเมื่อ เปิดไฟล์ จากนั้นเลือก ไฟล์ > ขั้นสูง > เปลี่ยนประเภทไฟล์ และเลือกประเภทที่คุณต้องการใช้

หากแพคเกจเสียหายและไม่สามารถเปิดได้

เอกสารที่บันทึกเป็นแพคเกจอาจเกิดความเสียหายได้ในบางครั้ง เมื่อมีการอัพโหลดเข้าไปในอีเมลหรือบริการแชร์ไฟล์ในเว็บเบราเซอร์ หากคุณพยายามเปิดไฟล์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนนี้

หากคุณได้รับข้อความนี้ ให้ขอให้เจ้าของไฟล์บันทึกไฟล์เป็นไฟล์เดียว แล้วส่งให้คุณ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: