บันทึกเอกสารเป็นแพ็คเกจหรือไฟล์เดียวใน Pages, Numbers หรือ Keynote

Pages, Numbers และ Keynote จะให้คุณเลือกวิธีการบันทึกไฟล์ ทั้งนี้ก็เพื่อการใช้งานร่วมกันที่ดียิ่งขึ้น 

หากคุณทำงานใน Pages, Numbers หรือ Keynote และได้สร้างไฟล์ที่ใหญ่เกิน 500 MB การบันทึกเป็นแพ็คเกจจะช่วยให้แอพ ที่คุณใช้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยแพ็คเกจก็คือคอลเลกชั่นไฟล์ที่เครื่อง Mac จะอ่านเป็นไฟล์เดียว ซึ่งตามค่าเริ่มต้นแล้ว Pages, Numbers และ Keynote ในเวอร์ชั่นเหล่านี้จะบันทึกไฟล์โดยอัตโนมัติไปยังฮาร์ดไดรฟ์เป็นไฟล์เดียว

หากภาพยนตร์เล่นได้ไม่ถูกต้องใน Keynote ให้บันทึกงานนำเสนอเป็นแพ็คเกจแทนที่จะบันทึกเป็นไฟล์เดียว

หากคุณพบปัญหาการทำงานของแอพ และคุณไม่ได้วางแผนจะส่งหรือจัดเก็บเอกสารโดยใช้บริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ iCloud ให้บันทึกเป็นแพ็คเกจ หากไม่ใช่ ให้บันทึกเป็นไฟล์เดียวจะดีที่สุด  

บันทึกเป็นแพ็คเกจหรือไฟล์เดียว

หากคุณไม่ได้ใช้ Apple File System (APFS), หรือหากคุณมี Pages, Numbers หรือ Keynote เวอร์ชั่นที่เก่ากว่า คุณอาจเห็นข้อความเมื่อเอกสารของคุณมีขนาด 500 MB หรือใหญ่กว่า: 

 • Pages: "คุณต้องการบันทึกเอกสารนี้เป็นแพ็คเกจหรือไม่"
   ชีตการเตือนของ Pages
 • Numbers: "คุณต้องการบันทึกสเปรดชีตนี้เป็นแพ็คเกจหรือไม่"
   ชีตการเตือนของ Numbers
 • Keynote: "คุณต้องการบันทึกงานนำเสนอนี้เป็นแพ็คเกจหรือไม่"
   ชีตการเตือนของ Keynote

เลือก "เก็บเป็นไฟล์เดียว" ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณวางแผนว่าจะส่งเอกสารไปยังบริการอินเทอร์เน็ตที่ไม่ใช่ iCloud เช่น iTunes U, Dropbox, Gmail หรือเว็บไซต์อื่นที่คุณอัพโหลดไฟล์ผ่านเว็บเบราเซอร์

​เลือก "ใช้แพ็คเกจ" ในกรณีต่อไปนี้

 • คุณกำลังบันทึกเอกสารไปยังฮาร์ดไดรฟ์
 • คุณพบไอคอนหมุนหรือการทำงานช้าเมื่อแก้ไขเอกสาร

คุณสามารถสลับระหว่างไฟล์เดียวและแพ็คเกจได้ทุกเมื่อ เปิดไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ > ขั้นสูง > เปลี่ยนประเภทไฟล์แล้วเลือกประเภทที่ต้องการใช้

หากแพคเกจเสียหายและไม่สามารถเปิดได้

เอกสารที่บันทึกเป็นแพคเกจอาจเกิดความเสียหายได้ในบางครั้ง เมื่อมีการอัพโหลดเข้าไปในอีเมลหรือบริการแชร์ไฟล์ในเว็บเบราเซอร์ หากคุณพยายามเปิดไฟล์ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนนี้

หากคุณได้รับข้อความนี้ ให้ขอให้เจ้าของไฟล์บันทึกไฟล์เป็นไฟล์เดียว แล้วส่งให้คุณ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: