OS X Mavericks: โมดูลการเข้ารหัส Apple FIPS เวอร์ชั่น v4.0

โมดูลการเข้ารหัส OS X Mavericks, Apple OS X CoreCrypto Module v4.0 และ Apple OS X CoreCrypto Kernel Module v4.0 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าให้อยู่ใน "โหมด FIPS" สำหรับการปฏิบัติตาม FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่เรียกใช้งาน OS X Mavericks v10.9 

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัสสำหรับ OS X Mavericks v10.9 ที่เป็นไปตาม FIPS 140-2

วันที่เผยแพร่: