OS X: การระบุพอร์ต USB ใน Mac ของคุณ

Mac ที่รองรับ OS X มีพอร์ต USB ในตัว คุณสามารถใช้ข้อมูลระบบหรือตัวสร้างโปรไฟล์ระบบเพื่อดูความเร็วของพอร์ตเหล่านี้ และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับพอร์ตอยู่ในขณะนี้

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ใช้ข้อมูลระบบหรือตัวสร้างโปรไฟล์ระบบเพื่อดูว่า OS X เห็นอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับ Mac ของคุณหรือไม่ 

  1. กดปุ่ม Optio บนคีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วคลิกเมนู Apple ()
  2. เลือก ข้อมูลระบบหรือตัวสร้างโปรไฟล์ระบบ
  3. ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก USB จากคอลัมน์ซ้าย

รายการโครงสร้างอุปกรณ์ USB จะแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับพอร์ตต่างๆ โดยแสดงอยู่ใต้พอร์ตที่เชื่อมต่ออยู่ พอร์ตและอุปกรณ์เหล่านี้อาจเป็นชิ้นส่วนภายใน ตัวอย่างเช่น กล้อง FaceTime HD ในตัวบน iMac หรือการเชื่อมต่อ MacBook Pro กับ USB บนคอมพิวเตอร์ของคุณ 

ความเร็ว USB

ในการดูว่า Mac ของคุณได้รวมพอร์ต USB ในตัวชนิดใดไว้ ให้ตรวจสอบ หน้าข้อมูลจำเพาะ สำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณบนเว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple 

USB 3 สามารถสื่อสารได้เร็วกว่า USB 2 และทั้งสองพอร์ตสามารถสื่อสารได้เร็วกว่า USB 1 หากต้องการตรวจสอบความเร็วของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ ให้เลือกในโครงสร้างอุปกรณ์ จากนั้นดูที่การกำหนดความเร็วในส่วนล่างของหน้าต่าง

ในตัวอย่างข้างต้น เมาส์ออปติคอล USB ของ Apple มีความเร็วเท่ากับ USB 1 โดยเชื่อมต่อกับฮับ USB ในตัวคีย์บอร์ด ฮับคีย์บอร์ดมีความเร็วเท่ากับ USB 2

ความเร็ว ความหมาย
5 Gbp/วินาที พอร์ต / อุปกรณ์มีความเร็วเท่ากับ USB 3
480 Mbp/วินาที พอร์ต / อุปกรณ์มีความเร็วเท่ากับ USB 2
1.5 Mbp/วินาที พอร์ต / อุปกรณ์มีความเร็วเท่ากับ USB 1

หากอุปกรณ์ไม่ทำงานตามความเร็วที่คุณคาดหวังไว้ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์โดยตรงกับพอร์ต USB ในคอมพิวเตอร์ของคุณ 

  • สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เร็วที่สุดของคุณกับพอร์ตที่เร็วที่สุดของคุณ ตัวอย่างเช่น เชื่อมต่อไดรฟ์ USB 3 กับพอร์ต USB 3 การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เร็วกับพอร์ตที่ช้ากว่าอาจทำให้การสื่อสารของอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ช้าลงได้ หากคุณใช้อุปกรณ์ iOS อยู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ iOS ของคุณเชื่อมต่อกับพอร์ตหรือฮับที่แสดงรายการเป็น 480 Mb/วินาที หรือเร็วกว่า หากไม่ใช่ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับพอร์ต USB อื่นในคอมพิวเตอร์ 
  • การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่ช้ากว่ากับพอร์ต USB ที่เร็วกว่าไม่ทำให้อุปกรณ์ที่ช้ากว่าทำงานเร็วขึ้นได้ ตัวอย่างเช่น คีย์บอร์ด USB 2 ยังคงทำงานที่ความเร็ว USB 2 เมื่อเชื่อมต่อกับพอร์ต USB 3

ฮับ USB

โครงสร้างอุปกรณ์ยังแสดงรายการฮับ USB ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับบัส USB แต่ละรายการ รวมถึงคีย์บอร์ดและจอแสดงผลที่ใช้ฮับ USB ในตัว คุณจะต้องตรวจสอบความเร็วของฮับเหล่านี้ก่อนเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ไม่ใช่ฮับ USB ทุกตัวที่ใช้ USB 2 ขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฮาร์ดแวร์ที่เก่ากว่า

จอแสดงผลและคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจแสดงกลุ่มของพอร์ตในตัวเป็น "ฮับ" ในโครงสร้างอุปกรณ์ ตัวอย่างเช่น Mac Pro อาจแสดงชุดรวมด้านหน้าของพอร์ต USB เป็นหนึ่งฮับ และชุดรวมด้านหลังของพอร์ตเป็นฮับอีกตัว อุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่ภายในอาจยังเชื่อมต่อกับฮับ USB ภายในบนเมนบอร์ดของคอมพิวเตอร์หรือภายในอุปกรณ์ เช่น iPhone

เรียนรู้เพิ่มเติม

FaceTime อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: