การย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการด้วยโปรแกรมการซื้อจำนวนมาก

องค์กรที่เข้าร่วมโปรแกรมการซื้อจำนวนมากหรือ Volume Purchase Program (VPP) สามารถเลือกวิธีแจกจ่ายได้สองวิธีสำหรับการทำรายการ VPP แต่ละรายการ นั่นคือ การแจกจ่ายแบบมีการจัดการ หรือรหัสแลกรับ

หากเลือกการแจกจ่ายแบบมีการจัดการ องค์กรจะยังคงเป็นเจ้าของและผู้ควบคุมแอพที่ซื้อผ่าน VPP องค์กรสามารถกำหนดแอพให้กับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ iOS 9 ผ่านโซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์มือถือ (MDM) หรือ Apple Configurator 2 และคุณยังสามารถเพิกถอนและกำหนดแอพได้ใหม่ตามต้องการ นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถกำหนดหนังสือให้ผู้ใช้ได้โดยอาศัย MDM แม้ผู้ใช้จะยังคงเป็นเจ้าของหนังสือก็ตาม

อีกทางเลือกหนึ่งคือ องค์กรของคุณสามารถใช้รหัสแลกรับเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ของแอพหรือหนังสือไปยังบัญชี iTunes ของผู้ใช้ได้

การย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการ

หากก่อนหน้านี้คุณซื้อรหัสแลกรับผ่านทาง VPP คุณสามารถย้ายรหัสเหล่านี้เพื่อมาใช้กับการแจกจ่ายแบบมีการจัดการได้ หากยังไม่มีการแลกรับด้วยรหัสนั้นหรือแลกรับไปแล้วผ่านทาง Apple Configurator 1.x

รหัสแลกรับที่ซื้อไปก่อนหน้านี้และผู้ใช้แลกรับด้วยรหัสนั้นไปแล้วจะไม่สามารถย้ายได้

โปรดพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ เพื่อดูว่าการย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการจะเหมาะกับองค์กรของคุณหรือไม่

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องการให้รหัสทั้งหมดที่ยังไม่ได้แลกรับหรือแลกรับไปแล้วผ่านทาง Apple Configurator 1.x ถูกแปลงเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการหรือไม่ก่อนที่คุณจะขอย้าย หากคุณเลือกที่จะย้าย รหัสที่เคยซื้อไปแล้วทั้งหมดจะถูกย้าย และรหัสทั้งหมดที่ยังไม่ได้แลกรับจะถูกปิดการใช้งานหลังจากที่คุณแปลงเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการแล้ว หากยังมีรหัสที่ยังไม่แลกรับหมุนเวียนอยู่ในองค์กรของคุณ คุณอาจต้องแลกรับด้วยรหัสนั้น แจ้งผู้ใช้ว่ารหัสจะไม่สามารถใช้ได้ หรือชะลอการย้ายออกไปก่อนจนกว่าจะมีการแลกรับด้วยรหัสนั้นแล้ว
  • หากคุณใช้ Apple Configurator สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน คุณควรอัพเกรดอุปกรณ์นั้นเป็น iOS 9 และ Apple Configurator 2 ก่อนย้ายรหัสแลกรับ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบมีการจัดการให้กับอุปกรณ์ได้โดยตรง

การย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการมีผลถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้

ความต้องการระบบ

  • การแจกจ่ายแบบมีการจัดการต้องใช้ร่วมกับโซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์พกพา (MDM) ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีโซลูชั่น MDM พร้อมแล้ว และโซลูชั่นนั้นเชื่อมโยงกับบัญชี VPP ของคุณแล้วก่อนที่จะขอย้าย ทั้งนี้ Profile Manager ใน OS X Server นั้นรองรับการแจกจ่ายแบบมีการจัดการให้กับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ก็ได้ ส่วน Apple Configurator 2 รองรับการแจกจ่ายแบบมีการจัดการให้กับอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว หากเป็นโซลูชั่น MDM อื่นๆ ให้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการ MDM
  • การแจกจ่ายแบบมีการจัดการต้องใช้ร่วมกับ iOS 7 ขึ้นไป หรือ OS X Mavericks v10.9 ขึ้นไป
  • การกำหนดแอพโดยยึดตามอุปกรณ์จะต้องใช้ร่วมกับ iOS 9 หรือ OS X El Capitan

การขอย้าย

หากคุณอ่านข้อกำหนดแล้วต้องการย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการสำหรับทุกอย่างที่คุณเคยซื้อไปด้วยบัญชี VPP ของคุณ ให้ส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับธุรกิจ หรือองค์กรการศึกษา จากนั้นเลือก “Migrate redemption codes to managed distribution” ในเมนูตรงด้านบนสุดของแบบฟอร์ม

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์มือถือ การกำหนดแอพโดยยึดตามอุปกรณ์ Apple Configurator 2 และ OS X Server

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการซื้อจำนวนมากสำหรับองค์กรการศึกษา และธุรกิจ

วันที่เผยแพร่: