ย้ายจากรหัสแลกรับไปเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการ

องค์กรที่เข้าร่วม Apple Business Manager, Apple School Manager หรือโปรแกรมการซื้อจำนวนมาก (Volume Purchase Program) สามารถเลือกวิธีแจกจ่ายได้สองวิธีสำหรับการทำรายการแต่ละรายการ นั่นคือ การแจกจ่ายแบบมีการจัดการหรือรหัสแลกรับ

การแจกจ่ายแบบมีการจัดการจะช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความเป็นเจ้าของและควบคุมแอพที่ซื้อผ่านแอพและหนังสือ หรือโปรแกรมการซื้อจำนวนมากได้ องค์กรสามารถกำหนดแอพให้กับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ iOS ผ่านโซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์พกพาหรือ Apple Configurator 2 และคุณยังสามารถเพิกถอนและกำหนดแอพได้ใหม่ตามต้องการ นอกจากนี้ องค์กรยังสามารถกำหนดหนังสือโดยใช้การจัดการอุปกรณ์พกพา แม้ผู้ใช้จะยังคงเป็นเจ้าของหนังสือก็ตาม

อีกทางเลือกหนึ่งคือ องค์กรของคุณสามารถใช้รหัสแลกรับเพื่อโอนกรรมสิทธิ์ของแอพหรือหนังสือไปยังบัญชี iTunes ของผู้ใช้ได้

การย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการ

หากก่อนหน้านี้คุณซื้อรหัสแลกรับ คุณสามารถร้องขอให้ย้ายรหัสเหล่านี้เพื่อมาใช้กับการแจกจ่ายแบบมีการจัดการได้ หากยังไม่มีการแลกรับด้วยรหัสนั้นหรือแลกรับไปแล้วผ่านทาง Apple Configurator 1.x

รหัสแลกรับที่ซื้อไปก่อนหน้านี้และผู้ใช้แลกรับด้วยรหัสนั้นไปแล้วจะไม่สามารถย้ายได้

โปรดพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ก่อนตัดสินใจ เพื่อดูว่าการย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการจะเหมาะกับองค์กรของคุณหรือไม่

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องการให้รหัสทั้งหมดที่ยังไม่ได้แลกรับหรือแลกรับไปแล้วผ่านทาง Apple Configurator 1.x ถูกแปลงเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการหรือไม่ก่อนที่คุณจะขอย้าย หากคุณเลือกที่จะย้าย รหัสที่เคยซื้อไปแล้วทั้งหมดจะถูกย้าย และรหัสทั้งหมดที่ยังไม่ได้แลกรับจะถูกปิดการใช้งานหลังจากที่คุณแปลงเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการแล้ว หากยังมีรหัสที่ยังไม่แลกรับหมุนเวียนอยู่ในองค์กรของคุณ คุณอาจต้องแลกรับด้วยรหัสนั้น แจ้งผู้ใช้ว่ารหัสจะไม่สามารถใช้ได้ หรือชะลอการย้ายออกไปก่อนจนกว่าจะมีการแลกรับด้วยรหัสนั้นแล้ว
  • หากคุณใช้ Apple Configurator สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันหลายคน คุณควรอัพเกรดอุปกรณ์นั้นเป็น iOS 9 และ Apple Configurator 2 ก่อนย้ายรหัสแลกรับ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานแบบมีการจัดการให้กับอุปกรณ์ได้โดยตรง

การย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการมีผลถาวรและไม่สามารถเปลี่ยนกลับได้

ความต้องการของระบบ

  • การแจกจ่ายแบบมีการจัดการต้องใช้ร่วมกับโซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์พกพา ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีโซลูชั่น MDM พร้อมแล้ว และโซลูชั่นนั้นเชื่อมโยงกับบัญชีโปรแกรมการซื้อจำนวนมากของคุณแล้วก่อนที่จะขอย้าย ทั้งนี้ Profile Manager ใน OS X Server นั้นรองรับการแจกจ่ายแบบมีการจัดการให้กับผู้ใช้หรืออุปกรณ์ก็ได้ ส่วน Apple Configurator 2 รองรับการแจกจ่ายแบบมีการจัดการให้กับอุปกรณ์เพียงอย่างเดียว สำหรับโซลูชั่นการจัดการอุปกรณ์พกพาอื่นๆ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการการจัดการอุปกรณ์พกพาของคุณ
  • การแจกจ่ายแบบมีการจัดการต้องใช้ร่วมกับ iOS 7 ขึ้นไป หรือ OS X Mavericks v10.9 ขึ้นไป
  • การกำหนดแอพโดยยึดตามอุปกรณ์จะต้องใช้ร่วมกับ iOS 9 หรือ OS X El Capitan

การขอย้าย

หากคุณอ่านข้อกำหนดและต้องการย้ายจากรหัสแลกรับมาเป็นการแจกจ่ายแบบมีการจัดการสำหรับทุกอย่างที่คุณเคยซื้อไปก่อนหน้านี้ด้วยบัญชีของคุณ ให้ส่งคำขอโดยใช้แบบฟอร์มขอความช่วยเหลือออนไลน์สำหรับธุรกิจและองค์กรการศึกษา เลือก "Other" (อื่นๆ) ในเมนู "Tell us about your issue" (แจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับปัญหาของคุณ)

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์พกพา การกำหนดแอพโดยยึดตามอุปกรณ์ Apple Configurator 2 และ OS X Server

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Apple School Manager และ Apple Business Manager

วันที่เผยแพร่: