GarageBand: เกี่ยวกับการอัปเดต GarageBand สำหรับMac (v10.0)

เรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตเป็น GarageBand สำหรับ Mac (v10.0)

เพื่ออัปเดตให้เป็น GarageBand สำหรับ Mac (v10.0) สามารถติดตั้งได้จาก Mac App Store ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นใหม่และไม่ได้อยู่ในแท็บการอัปเดต

เสียงและลูปที่มีอยู่จะไม่ถูกเขียนทับ เวอร์ชั่นก่อนหน้าของ GarageBand จะอยู่ในโฟลเดอร์ย่อย (ที่มีชื่อเวอร์ชั่นแอป) ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชั่น ตัวอย่างเช่น GarageBand 6.0.5 จะถูกวางไว้ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อเดียวกัน ทั้ง GarageBand สำหรับ Mac (v10.0) และ GarageBand 6.0.5 จะอยู่ภายใต้แท็บรายการซื้อใน Mac App Store หากคุณต้องการจะติดตั้งใหม่

วันที่เผยแพร่: