เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iOS 7.0.3

เอกสารนี้อธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ iOS 7.0.3

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปรายหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู "วิธีใช้ PGP Key สำหรับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple"

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู "การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple"

iOS 7.0.3

 • ล็อกรหัสผ่าน

  มีให้สำหรับ: iPhone 4 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ผู้ที่สามารถเข้าถึงตัวเครื่องอาจสามารถใช้โทรศัพท์โทรหาหมายเลขใดก็ได้

  คำอธิบาย: มี NULL Dereference อยู่ในหน้าจอล็อกซึ่งทำให้รีสตาร์ทหากแตะปุ่มฉุกเฉินในขณะที่ปัดการแจ้งและเห็นบานหน้าต่างกล้องเป็นบางส่วน ในขณะที่หน้าจอล็อกถูกรีสตาร์ท โปรแกรมโทรออกอาจไม่ได้รับสถานะหน้าจอล็อกและคิดว่าอุปกรณ์ถูกปลดล็อกแล้ว จึงอนุญาตให้โทรหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขฉุกเฉินได้ ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามแบบ Null Dereference

  CVE-ID

  CVE-2013-5144 : Dany Lisiansky

 • ล็อกรหัสผ่าน

  มีให้สำหรับ: iPhone 4 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: การหน่วงเวลาสำหรับความพยายามป้อนรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้องอาจถูกบายพาส

  คำอธิบาย: เมื่อกลับไปที่การล็อกรหัสผ่านจากแอปโทรศัพท์ บางครั้งอาจเห็นมุมมองการป้อนรหัสผ่านได้ในขณะที่ไม่ควรจะเห็น ดังนั้นจึงอาจเข้าถึงได้แม้ว่า iPhone จะปิดใช้งานเนื่องจากความพยายามในการป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องหลายครั้งก็ตาม ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการอัปเดตความสามารถในการเห็นมุมมองการป้อนรหัสผ่านในการเปลี่ยนแปลงสภาวะ

  CVE-ID

  CVE-2013-5162 : Tomer และ Mor

 • โทรศัพท์

  มีให้สำหรับ: iPhone 4 และใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ผู้ที่สามารถเข้าใช้เครื่องได้อาจสามารถโทรหารายชื่อได้ตามอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีสภาวะการแข่งขันในแอปโทรศัพท์ที่หน้าจอล็อก ภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน แอปโทรศัพท์อาจอนุญาตให้เข้าถึงบานหน้าต่างรายชื่อได้ ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการป้องกันการแสดงบานหน้าต่างรายชื่อนี้ในขณะที่โทรศัพท์ถูกล็อกอยู่

  CVE-ID

  CVE-2013-5164 : Dany Lisiansky

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: