เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ OS X Mavericks v10.9

เอกสารนี้อธิบายถึงเนื้อหาความปลอดภัยของ OS X Mavericks v10.9

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปรายหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PGP Key เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู วิธีการใช้ PGP Key เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple

OS X Mavericks v10.9

 • แอปพลิเคชั่นไฟร์วอลล์

  ผลกระทบ: socketfilterfw --blockApp อาจไม่บล็อกแอปพลิเคชั่นให้ได้รับการเชื่อมต่อเครือข่าย

  คำอธิบาย: ตัวเลือก --blockApp ของเครื่องมือบรรทัดคำสั่ง socketfilterfw ไม่ได้บล็อกแอปพลิเคชั่นจากการเชื่อมต่อเครือข่าย ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขผ่านการจัดการตัวเลือก --blockApp ที่ปรับปรุงให้ดีขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5165 : Alexander Frangis แห่ง PopCap Games

 • กล่องทรายทดสอบแอป

  ผลกระทบ: กล่องทรายทดสอบแอปอาจถูกบายพาส

  คำอธิบาย: อินเทอร์เฟซ LaunchServices สำหรับเปิดแอปพลิเคชั่นอนุญาตให้แอปในกล่องทรายทดสอบกำหนดรายการอาร์กิวเมนต์ที่ผ่านไปยังกระบวนการใหม่ แอปพลิเคชั่นในกล่องทรายทดสอบที่บุกรุกนี้อาจใช้วิธีการนี้ในทางที่ผิดเพื่อบายพาสกล่องทรายทดสอบ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการไม่อนุญาตแอปพลิเคชั่นในกล่องทรายทดสอบให้กำหนดอาร์กิวเมนต์ได้

  CVE-ID

  CVE-2013-5179 : Friedrich Graeter แห่ง The Soulmen GbR

 • บลูทูธ

  ผลกระทบ: แอปพลิเคชั่นภายในที่ประสงค์ร้ายอาจทำให้ระบบหยุดโดยไม่คาดคิด

  คำอธิบาย: จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เฟซที่ลบตัวควบคุมโฮสต์ USB บลูทูธสำหรับการดำเนินการในภายหลัง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการเก็บอินเทอร์เฟซไว้จนกว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

  CVE-ID

  CVE-2013-5166 : Stefano Bianchi Mazzone, Mattia Pagnozzi และ Aristide Fattori แห่ง Computer and Network Security Lab (LaSER), Università degli Studi di Milano

 • CFNetwork

  ผลกระทบ: คุ้กกี้ของเซสชั่นอาจคงอยู่แม้จะรีเซ็ต Safari แล้วก็ตาม

  คำอธิบาย: การรีเซ็ต Safari ไม่ได้ลบคุ้กกี้ของเซสชั่นเสมอไปจนกว่าจะปิด Safari ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการคุ้กกี้ของเซสชั่นให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5167 : Graham Bennett, Rob Ansaldo แห่ง Amherst College

 • CFNetwork SSL

  ผลกระทบ: ผู้โจมตีสามารถถอดรหัสส่วนของการเชื่อมต่อ SSL ได้

  คำอธิบาย: เวอร์ชั่น SSLv3 และ TLS 1.0 ของ SSL เท่านั้นที่ถูกใช้ เวอร์ชั่นต่างๆ ทำให้เกิดความอ่อนแอของโปรโตคอลเมื่อใช้ block cipher การโจมตีแบบ Man-in-the-middle อาจแทรกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ทำให้การเชื่อมต่อปิดแต่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลก่อนหน้านี้บางอย่าง หากพยายามเชื่อมต่อเดียวกันนี้ซ้ำๆ การโจมตีอาจสามารถถอดรหัสข้อมูลที่ถูกส่ง อย่างเช่น รหัสผ่าน ได้ในที่สุด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการเปิดใช้งาน TLS 1.2

  CVE-ID

  CVE-2011-3389

 • จอคอนโซล

  ผลกระทบ: การคลิกบนรายการบันทึกที่ประสงค์ร้ายอาจทำให้มีการใช้งานแอปพลิเคชั่นโดยไม่คาดคิด

  คำอธิบาย: การอัปเดตนี้จะแก้ไขพฤติกรรมของจอคอนโซลเมื่อคลิกบนรายการบันทึกที่มี URL ที่แนบมา มากกว่าจะเปิด URL ตอนนี้จอคอนโซลจะดูตัวอย่าง URL ด้วย Quick Look

  CVE-ID

  CVE-2013-5168 : Aaron Sigel แห่ง vtty.com

 • CoreGraphics

  ผลกระทบ: อาจมองเห็น Windows บนหน้าจอล็อกหลังจากแสดงว่าพักเครื่อง

  คำอธิบาย: มีปัญหาตรรกะในการจัดการโหมดพักเครื่องจอแสดงผลของ CoreGraphics ทำให้ข้อมูลล่มซึ่งอาจมีผลให้สามารถมองเห็น Windows บนหน้าจอล็อก ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการพักเครื่องจอแสดงผลให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5169

 • CoreGraphics

  ผลกระทบ: การดูไฟล์ PDF ที่ออกมาแบบมาเพื่อประสงค์ร้าย อาจทำให้แอปพลิเคชั่นหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีบัฟเฟอร์น้อยเกินไปในการจัดการไฟล์ PDF ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5170 : Will Dormann ของ CERT/CC

 • CoreGraphics

  ผลกระทบ: แอปพลิเคชั่นที่ไม่มีสิทธิ์อาจสามารถบันทึกการกดปุ่มที่ป้อนเข้าไปในแอปพลิเคชั่นอื่นแม้ในขณะที่เปิดใช้งานโหมดป้อนการข้อมูลอย่างปลอดภัย

  คำอธิบาย: ด้วยการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมที่ใช้ปุ่มลัด แอปพลิเคชั่นที่ไม่มีสิทธิ์สามารถบันทึกการกดปุ่มที่ป้อนเข้าไปในแอปพลิเคชั่นอื่นแม้ในขณะที่เปิดใช้งานโหมดการป้อนข้อมูลอย่างปลอดภัย ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการตรวจสอบยืนยันกิจกรรมที่ใช้ปุ่มลัดเพิ่มเติม

  CVE-ID

  CVE-2013-5171

 • curl

  ผลกระทบ: ช่องโหว่จำนวนมากใน curl

  คำอธิบาย: มีช่องโหว่หลายจุดใน curl ซึ่งช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการอัปเดต curl ให้เป็นเวอร์ชั่น 7.30.0

  CVE-ID

  CVE-2013-0249

  CVE-2013-1944

 • dyld

  ผลกระทบ: ผู้โจมตีที่มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจบนอุปกรณ์อาจสามารถยืนกรานการใช้รหัสการรีบูตทั้งหมด

  คำอธิบาย: มีบัฟเฟอร์ล้นจำนวนมากในฟังก์ชัน dyld's openSharedCacheFile() ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-3950 : Stefan Esser

 • IOKitUser

  ผลกระทบ: แอปพลิเคชั่นภายในที่ประสงค์ร้ายอาจทำให้ระบบหยุดโดยไม่คาดคิด

  คำอธิบาย: มีการโจมตีแบบ Null Pointer Dereference ใน IOCatalogue ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขผ่านการตรวจสอบประเภทเพิ่มเติม

  CVE-ID

  CVE-2013-5138 : Will Estes

 • IOSerialFamily

  ผลกระทบ: การใช้งานแอปพลิเคชั่นที่ประสงค์ร้ายอาจมีผลให้มีการใช้รหัสโดยอำเภอใจภายในเคอร์เนล

  คำอธิบาย: มีการเข้าถึงอาร์เรย์ที่อยู่นอกขอบข่ายในไดรฟ์เวอร์ IOSerialFamily ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5139 : @dent1zt

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: การใช้ฟังก์ชั่นการแยกย่อย SHA-2 ในเคอร์เนลอาจมีผลให้ระบบยุติโดยไม่คาดคิด

  คำอธิบาย: ใช้ความยาวข้อมูลออกไม่ถูกต้องสำหรับตระกูลฟังก์ชั่นการแยกย่อย SHA-2 มีผลให้เกิดเคอร์เนล แพนิคเมื่อใช้ฟังก์ชั่นเหล่านี้ ซึ่งเริ่มขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ IPSec ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขผ่านการใช้ความยาวข้อมูลออกที่คาดไว้

  CVE-ID

  CVE-2013-5172 : Christoph Nadig แห่ง Lobotomo Software

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: กองหน่วยความจำเคอร์เนลอาจถูกเปิดเผยให้กับผู้ใช้ภายใน

  คำอธิบาย: มีปัญหาการเปิดเผยข้อมูลใน msgctl และ segctl API ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการเริ่มต้นโครงสร้างข้อมูลที่กลับมาจากเคอร์เนล

  CVE-ID

  CVE-2013-5142 : Kenzley Alphonse แห่ง Kenx Technology, Inc

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: ผู้ใช้ภายในอาจทำให้ปฏิเสธการบริการ

  คำอธิบาย: ตัวสร้างหมายเลขแบบสุ่มของเคอร์เนลจะล็อกค้างไว้ในขณะที่ตอบสนองคำร้องขอจาก Userspace ทำให้ผู้ใช้ภายในสร้างคำร้องขอขนาดใหญ่และล็อกค้างไว้เป็นเวลานาน โดยปฏิเสธการให้บริการกับผู้ใช้รายอื่นที่ใช้ตัวสร้างหมายเลขแบบสุ่ม ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปล่อยและขอล็อกใหม่สำหรับคำร้องขอขนาดใหญ่ให้บ่อยขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5173 : Jaakko Pero แห่ง Aalto University

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ:

  คำอธิบาย: มีปัญหาสัญลักษณ์จำนวนเต็มในการจัดการการอ่าน tty ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการการอ่าน tty ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5174 : CESG

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: ผู้ใช้ภายในอาจสามารถทำให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลหน่วยความจำเคอร์เนลหรือระบบหยุดโดยไม่คาดคิด

  คำอธิบาย: มีปัญหาการอ่านนอกขอบเขตในการจัดการไฟล์ Mach-O ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5175

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: ผู้ใช้ภายในอาจสามารถทำให้ระบบค้าง

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตัดจำนวนเต็มเป็นท่อนในการจัดการอุปกรณ์ tty ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5176 : CESG

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: ผู้ใช้ภายในอาจสามารถทำให้ระบบหยุดโดยไม่คาดคิด

  คำอธิบาย: เคอร์เนลจะแพนิคเมื่อตรวจพบโครงสร้าง iovec ที่จัดหาโดยผู้ใช้ไม่ถูกต้อง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบยืนยันโครงสร้าง iovec ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5177 : CESG

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: กระบวนการที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอาจทำให้ระบบหยุดโดยไม่คาดคิดหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจในเคอร์เนล

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล่มของหน่วยความจำในการจัดการอาร์กิวเมนต์ไปที่ posix_spawn API ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการตรวจสอบขอบเขตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-3954 : Stefan Esser

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: โปรแกรมมัลติคาสต์บางอย่างอาจทำให้ระบบหยุดโดยไม่คาดคิดเมื่อใช้เครือข่าย Wi-Fi

  คำอธิบาย: มีข้อผิดพลาดในการตรวจสอบในการจัดการแพ็คเก็ตมัลติคาสต์ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขผ่านด้วยการปรับปรุงการจัดการแพ็คเก็ตมัลติคาสต์ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5184 : Octoshape

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: ผู้โจมตีบนเครือข่ายภายในสามารถทำให้ปฏิเสธการบริการ

  คำอธิบาย: ผู้โจมตีบนเครือข่ายภายในสามารถส่งแพ็คเก็ต IPv6 ICMP ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษและทำให้ CPU โหลดมาก ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการประเมินการจำกัดแพ็คเก็ต ICMP ก่อนจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

  CVE-ID

  CVE-2011-2391 : Marc Heuse

 • เคอร์เนล

  ผลกระทบ: แอปพลิเคชั่นภายในที่ประสงค์ร้ายอาจทำให้ระบบค้าง

  คำอธิบาย: มีปัญหาการตัดจำนวนเต็มเป็นท่อนในอินเทอร์เฟซซ็อคเก็ตเคอร์เนล ซึ่งอาจได้รับการเสริมให้บีบ CPU ให้เข้าสู่ลูปอนันต์ได้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการใช้ตัวแปรที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5141 : CESG

 • การจัดการ Kext

  ผลกระทบ: กระบวนการที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถปิดใช้งานส่วนขยายเคอร์เนลที่โหลดบางอย่าง

  คำอธิบาย: มีปัญหาในการจัดการข้อความ IPC ของการจัดการ kext จากผู้ส่งที่ไม่ได้รับอนุญาต ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการเพิ่มการตรวจสอบการอนุญาตเพิ่มเติม

  CVE-ID

  CVE-2013-5145 : "Rainbow PRISM"

 • LaunchServices

  ผลกระทบ: ไฟล์อาจแสดงนามสกุลผิด

  คำอธิบาย: มีปัญหาในการจัดการตัวอักษร Unicode บางตัวที่อาจทำให้ชื่อไฟล์แสดงนามสกุลไม่ถูกต้อง ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการกรองตัวอักษร Unicode ที่ไม่ปลอดภัยออกไม่ให้แสดงในชื่อไฟล์

  CVE-ID

  CVE-2013-5178 : Jesse Ruderman แห่ง Mozilla Corporation, Stephane Sudre แห่ง Intego

 • Libc

  ผลกระทบ: ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ อาจสามารถคาดเดาหมายเลขที่สุ่มบางตัวได้

  คำอธิบาย: หากตัวสร้างหมายเลขแบบสุ่มของเคอร์เนลไม่สามารถเข้าใช้งานสำหรับ srandomdev() ฟังก์ชันจะกลับไปใช้วิธีการสำรองซึ่งถูกลบออกแล้วจากการเพิ่มประสิทธิภาพ ทำให้ขาดความไม่มีแบบแผน ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการแก้ไขรหัสให้ถูกต้องภายใต้การเพิ่มประสิทธิภาพ

  CVE-ID

  CVE-2013-5180 : Xi Wang

 • บัญชี Mail

  ผลกระทบ: เมลอาจไม่เลือกวิธีการรับรองความถูกต้องที่ปลอดภัยที่สุดที่มีให้

  คำอธิบาย: เมื่อทำการกำหนดค่าอัตโนมัติบัญชีเมลบนเมลเซิร์ฟเวอร์บางชนิด แอปเมลจะเลือกการรับรองความถูกต้องแบบข้อความธรรมดามากกว่าการรับรองความถูกต้องแบบ CRAM-MD5 ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการตรรกะให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5181

 • การแสดงส่วนหัวเมล

  ผลกระทบ: ข้อความที่ไม่ได้ลงชื่ออาจดูเหมือนลงชื่อไว้ถูกต้องแล้ว

  อธิบาย: มีปัญหาตรรกะในการจัดการเมลข้อความที่ไม่ได้เซ็นชื่อที่มีส่วนของ multipart/signed ของเมล ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการข้อความที่ไม่ได้ลงชื่อให้ดียิ่งขึ้น

   

  CVE-ID

  CVE-2013-5182 : Michael Roitzsch แห่ง Technische Universität Dresden

 • ระบบเครือข่าย Mail

  ผลกระทบ: ข้อมูลอาจถูกถ่ายโอนแบบย่อในข้อความธรรมดาเมื่อมีการกำหนดค่าการเข้ารหัสที่ไม่ใช้ TLS

  คำอธิบาย: เมื่อเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้อง Kerberos และปิดใช้งาน Transport Layer Security แอปเมลจะส่งข้อมูลที่ไม่ได้เข้ารหัสไปยังเซิร์ฟเวอร์เมล ทำให้การเชื่อมต่อหยุดโดยไม่คาดคิด ปัญหานี้แก้ไขได้ด้วยการปรับปรุงการจัดการการกำหนดค่านี้ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5183 : Richard E. Silverman แห่ง www.qoxp.net

 • OpenLDAP

  ผลกระทบ: เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง ldapsearch ไม่ได้เคารพการกำหนดค่า minssf

  คำอธิบาย: เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง ldapsearch ไม่ได้เคารพการกำหนดค่า minssf ซึ่งอาจทำให้ยอมรับการเข้ารหัสที่อ่อนแอโดยไม่คาดคิด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการการกำหนดค่า minssf ให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5185

 • perl

  ปฏิเสธการบริการ

  ปฏิเสธการบริการ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการอัปเดตให้เป็น Perl 5.16.2

  CVE-ID

  CVE-2013-1667

 • การจัดการพลังงาน

  ผลกระทบ: การล็อกหน้าจออาจใช้งานไม่ได้หลังช่วงเวลาที่กำหนด

  คำอธิบาย: มีปัญหาการล็อกในการจัดการการยืนยันพลังงาน ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการการล็อกให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5186 : David Herman ที่ Sensible DB Design

 • Python

  ผลกระทบ: ช่องโหว่หลายจุดใน Python 2.7

  คำอธิบาย: มีช่องโหว่หลายจุดใน Python 2.7.2 ซึ่งช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้เกิดการถอดรหัสเนื้อหาของการเชื่อมต่อ SSL การอัปเดตนี้แก้ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยการอัปเดต Python ให้เป็นเวอร์ชั่น 2.7.5 มีข้อมูลเพิ่มเติมให้ผ่านไซต์ Python ที่ http://www.python.org/download/releases/

  CVE-ID

  CVE-2011-3389

  CVE-2011-4944

  CVE-2012-0845

  CVE-2012-0876

  CVE-2012-1150

 • Python

  ผลกระทบ: ช่องโหว่หลายจุดใน Python 2.6

  คำอธิบาย: มีช่องโหว่หลายจุดใน Python 2.6.7 ซึ่งช่องโหว่ที่ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้เกิดการถอดรหัสเนื้อหาของการเชื่อมต่อ SSL การอัปเดตนี้จะแก้ปัญหาได้รับการแก้ไขด้วยการอัปเดต Python ให้เป็นเวอร์ชั่น 2.6.8 และการปรับใช้โปรแกรมปะแก้สำหรับ CVE-2011-4944 จากโครงการ Python มีข้อมูลเพิ่มเติมให้ผ่านไซต์ Python ที่ http://www.python.org/download/releases/

  CVE-ID

  CVE-2011-3389

  CVE-2011-4944

  CVE-2012-0845

  CVE-2012-0876

  CVE-2012-1150

 • Ruby

  ผลกระทบ: ผู้โจมตีที่มีตำแหน่งเครือข่ายอภิสิทธิ์อาจดักจับข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้หรือข้อมูลที่อ่อนไหวอื่นๆ

  คำอธิบาย: มีปัญหาการยืนยันชื่อโฮสต์ในการจัดการใบรับรอง SSL ของ Ruby ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการอัปเดต Ruby ให้เป็นเวอร์ชั่น 2.0.0p247

  CVE-ID

  CVE-2013-4073

 • ความปลอดภัย

  ผลกระทบ: การรองรับสำหรับใบรับรอง X.509 ที่มี MD5 อาจทำให้ผู้ใช้พบกับการปลอมแปลงและการเปิดเผยข้อมูลเมื่อการโจมตีเก่งขึ้น

  คำอธิบาย: ใบรับรองที่ลงชื่อโดยใช้อัลกอริธึ่มแฮช MD5 ได้รับการยอมรับโดย OS X ซึ่งอัลกอริธึ่มนี้มีความอ่อนแอในการเข้ารหัสที่รู้จัก การวิจัยเพิ่มเติมหรือผู้อนุมัติใบรับรองที่กำหนดค่าไม่ถูกต้องอาจอนุญาตให้สร้างใบรับรอง X.509 ที่มีค่าการควบคุมโดยผู้โจมตีที่ระบบอาจให้ความเชื่อถือ ซึ่งอาจเปิดเผยโปรโตคอลที่ใช้ X.509 เพื่อปลอมแปลง การโจมตีแบบ Man-in-the-middle และการเปิดเผยข้อมูล การอัปเดตนี้จะปิดใช้งานการรองรับใบรับรอง X.509 ที่มีแฮช MD5 สำหรับการใช้งานที่นอกเหนือจากการเป็นใบรับรองหลักที่เชื่อถือได้

  CVE-ID

  CVE-2011-3427

 • ความปลอดภัย - การอนุญาต

  ผลกระทบ: อาจไม่ใส่ใจการตั้งค่าความปลอดภัยของผู้ดูแลระบบ

  คำอธิบาย: การตั้งค่า "จำเป็นต้องมีรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าใช้งานการตั้งค่าระบบพร้อมไอคอนกุญแจ" ทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มชั้นการป้องกันเพิ่มเติมให้กับการตั้งค่าระบบที่ละเอียดอ่อน ในบางกรณีที่ผู้ดูแลระบบเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เมื่อปรับใช้การอัปเดตหรืออัปเกรดซอฟต์แวร์อาจปิดใช้งานการตั้งค่าในเวลาต่อมาได้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการสิทธิ์การอนุญาตให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5189 : Greg Onufer

 • ความปลออภัย - บริการสมาร์ทการ์ด

  ผลกระทบ: อาจไม่สามารถใช้บริการสมาร์ทการ์ดเมื่อเปิดใช้งานการตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรอง

  คำอธิบาย: มีปัญหาตรรกะในการจัดการการตรวจสอบการเพิกถอนใบรับรองสมาร์ทการ์ด ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการรองรับการเพิกถอนใบรับรองให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5190 : Yongjun Jeon แห่ง Centrify Corporation

 • การล็อกหน้าจอ

  ผลกระทบ: คำสั่ง "ล็อกหน้าจอ" อาจไม่มีผลในทันที

  คำอธิบาย: คำสั่ง "ล็อกหน้าจอ" ในรายการแถบเมนูสถานะพวงกุญแจไม่มีผลจนหลังการตั้งค่า "ต้องใช้รหัสผ่าน [จำนวนเวลา] หลังจากพักเครื่องหรือเริ่มโปรแกรมรักษาหน้าจอ" ผ่านไปแล้ว

  CVE-ID

  CVE-2013-5187 : Michael Kisor แห่ง OrganicOrb.com, Christian Knappskog แห่ง NTNU (Norwegian University of Science and Technology), Stefan Grönke (CCC Trier), Patrick Reed

 • การล็อกหน้าจอ

  ผลกระทบ: Mac ที่จำศีลที่มีการเข้าระบบอัตโนมัติอาจไม่ต้องใช้รหัสผ่านเพื่อปลุกเครื่อง

  คำอธิบาย: Mac ที่เปิดใช้งานการจำศีลและการเข้าระบบอัตโนมัติอาจอนุญาตให้ปลุกจากการจำศีลโดยไม่ขอรหัสผ่าน ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการปรับปรุงการจัดการการล็อกให้ดียิ่งขึ้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5188 : Levi Musters

 • เซิร์ฟเวอร์การแชร์หน้าจอ

  ผลกระทบ: ผู้โจมตีระยะไกลอาจสามารถทำให้เกิดการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีช่องโหว่ของสตริงรูปแบบในการจัดการชื่อผู้ใช้ VNC ของเซิร์ฟเวอร์การแชร์หน้าจอ

  CVE-ID

  CVE-2013-5135 : SilentSignal ที่ทำงานร่วมกับ iDefense VCP

 • syslog

  ผลกระทบ: ผู้ใช้ทั่วไปอาจสามารถเห็นข้อความบันทึกจากผู้ใช้ทั่วไปก่อนหน้านี้

  คำอธิบาย: ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเห็นบันทึกจอคอนโซลและข้อความที่มีอยู่จากเซสชั่นของผู้ใช้ทั่วไปก่อนหน้านี้ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการทำบันทึกจอคอนโซลสำหรับผู้ใช้ทั่วไปให้เห็นได้เฉพาะกับผู้ดูแลระบบเท่านั้น

  CVE-ID

  CVE-2013-5191 : Sven-S. Porst แห่ง earthlingsoft

 • USB

  ผลกระทบ: แอปพลิเคชั่นภายในที่ประสงค์ร้ายอาจทำให้ระบบหยุดโดยไม่คาดคิด

  คำอธิบาย: ตัวควบคุมฮับ USB ไม่ตรวจสอบพอร์ตและหมายเลขพอร์ตของคำร้องขอ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการเพิ่มการตรวจสอบพอร์ตและหมายเลขพอร์ต

  CVE-ID

  CVE-2013-5192 : Stefano Bianchi Mazzone, Mattia Pagnozzi และ Aristide Fattori แห่ง Computer and Network Security Lab (LaSER), Università degli Studi di Milano

หมายเหตุ: OS X Mavericks มี Safari 7.0 ซึ่งทำงานร่วมกับเนื้อหาความปลอดภัยของ Safari 6.1 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู "เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ Safari 6.1" ที่ http://support.apple.com/kb/HT6000?viewlocale=th_TH

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: