อัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรม iMovie บน Mac

อัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรมที่สร้างใน iMovie เวอร์ชั่นน 7, 8 หรือ 9 เพื่อใช้งานกับ iMovie สำหรับ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด

เมื่อคุณอัพเดทเป็น iMovie สำหรับ macOS เวอร์ชั่นล่าสุดจาก iMovie เวอร์ชั่น 7, 8 หรือ 9 คุณจะต้องอัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรม iMovie ที่มีอยู่ด้วย คุณสามารถอัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรมโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด iMovie เป็นครั้งแรก หรือคุณสามารถอัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรมด้วยตนเองในภายหลัง

อัพเดทโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด iMovie เป็นครั้งแรก

หากต้องการอัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรมบน Mac และอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติให้คลิกอัพเดท โปรเจ็กต์และกิจกรรมจะถูกคัดลอกไปยังคลังใหม่ที่ใช้งานกับ iMovie เวอร์ชั่นล่าสุดได้

คุณสามารถดูคลังใหม่ในแถบด้านข้างของ iMovie:

  • โปรเจ็กต์ที่อัพเดทของคุณจะปรากฏในกิจกรรมที่ชื่อ "โปรเจ็กต์ที่อัพเดท"
  • หากก่อนหน้านี้คุณแชร์หรือทำโปรเจ็กต์ใดๆ เหล่านี้ให้เสร็จสิ้น ไฟล์วิดีโอเหล่านั้นจะปรากฏในเหตุการณ์ที่ชื่อ "ภาพยนตร์ที่ทำให้เสร็จสิ้นแล้ว"

ใน Finder ไฟล์คลัง iMovie จะถูกสร้างขึ้นควบคู่กับโฟลเดอร์ iMovie Theater, โปรเจ็กต์ iMovie และกิจกรรม iMovie Events เดิมของคุณ คุณยังคงสามารถเปิดโฟลเดอร์โปรเจ็กต์ iMovie และกิจกรรม iMovie Events ด้วย iMovie เวอร์ชั่น 7, 8 หรือ 9 ได้ หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้ iMovie เวอร์ชันเก่า คุณสามารถลบโฟลเดอร์โปรเจ็กต์ iMovie และกิจกรรม iMovie ออกได้


อัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรมด้วยตนเอง

หากคุณคลิกอัพเดทในภายหลัง คุณจะสามารถอัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรมด้วยตนเองเพื่อให้ใช้งานกับ iMovie เวอร์ชั่นล่าสุดได้ หากคุณเชื่อมต่อไดรฟ์ภายนอกที่มีโปรเจ็กต์และกิจกรรม iMovie เวอร์ชั่นเก่า แต่ได้อัพเดทแอพ iMovie ของคุณแล้ว คุณสามารถอัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรมด้วยตนเองได้ด้วย

  1. เปิด iMovie
  2. เลือกไฟล์ > อัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรม
  3. คลิก อัพเดท ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น


ลบโปรเจ็กต์และกิจกรรมเก่า

หลังจากที่คุณอัพเดทโปรเจ็กต์และกิจกรรมไปยังคลังแล้ว คุณสามารถลบโฟลเดอร์โปรเจ็กต์และกิจกรรมเก่าได้ โดยทำดังนี้

  1. ใน Finder เลือก หน้าหลัก จากเมนู ไป
  2. เปิดโฟลเดอร์ ภาพยนตร์
  3. หาโฟลเดอร์ "กิจกรรม iMovie" และ "โปรเจ็กต์ iMovie" และลากไปที่ถังขยะ

วิธีการลบโปรเจ็กต์และกิจกรรม iMovie ที่จัดเก็บในไดรฟ์ภายนอกด้วยตนเองมีดังนี้

  1. ใน Finder เปิดฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกของคุณ
  2. หาโฟลเดอร์ "กิจกรรม iMovie" และ "โปรเจ็กต์ iMovie" และลากไปที่ถังขยะ

หลังจากที่คุณลากโฟลเดอร์ไปที่ถังขยะแล้ว ให้เลือก Finder > ล้างถังขยะ เพื่อลบออกจาก Mac ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอย่างอื่นในถังขยะที่คุณต้องการจะเก็บไว้ก่อนจะล้างถังขยะ

วันที่เผยแพร่: