เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ OS X Server v3.0

เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ OS X Server v3.0

เอกสารนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของ OS X Server v3.0

เพื่อเป็นการป้องกันลูกค้าของเรา Apple จะไม่เปิดเผย อภิปรายหรือยืนยันปัญหาด้านความปลอดภัยจนกว่าจะมีการสืบสวนโดยละเอียดและมีโปรแกรมปะแก้ที่จำเป็นหรือมีการวางจำหน่าย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดูที่เว็บไซต์ การรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PGP Key เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple โปรดดู วิธีการใช้ PGP Key เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Apple

เมื่อเป็นไปได้ จะใช้ CVE ID เพื่ออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องช่องโหว่ต่างๆ

เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตความปลอดภัยอื่นๆ โปรดดู การอัปเดตความปลอดภัยของ Apple

OS X Server v3.0

 • ผู้จัดการโปรไฟล์

  มีให้สำหรับ: OS X Mavericks v10.9 หรือใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ภัยคุกคามระยะไกลอาจทำให้เกิดการปฏิเสธการบริการ

  คำอธิบาย: JSON Ruby Gem จัดสรรหน่วยความจำถาวรเมื่อวิเคราะห์โครงสร้างบางอย่างในการป้อนข้อมูล ภัยคุกคามสามารถใช้ช่องโหว่นี้เพื่อใช้หน่วยความจำที่มีทั้งหมดนำไปสู่การปฏิเสธการให้บริการ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขแล้วด้วยการตรวจสอบข้อมูล JSON เพิ่มเติม

  CVE-ID

  CVE-2013-0269

 • ผู้จัดการโปรไฟล์

  มีให้สำหรับ: OS X Mavericks v10.9 หรือใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ปัญหาหลายอย่างใน Ruby on Rails

  คำอธิบาย: ปัญหาหลายอย่างที่มีใน Ruby on Rails ที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งอาจนำไปสู่การโจมตีแบบแฝงสคริปต์ ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไขแล้วโดยการอัปเดตการนำ Rails ไปใช้โดย Profile Manager กับเวอร์ชั่น 2.3.18

  CVE-ID

  CVE-2013-1854

  CVE-2013-1855

  CVE-2013-1856

  CVE-2013-1857

 • FreeRADIUS

  มีให้สำหรับ: OS X Mavericks v10.9 หรือใหม่กว่า

  ผลกระทบ: ภัยคุกคามระยะไกลอาจก่อให้เกิดการปฏิเสธการให้บริการหรือการใช้รหัสโดยอำเภอใจ

  คำอธิบาย: มีบัฟเฟอร์มากเกินไปใน FreeRADIUS ขณะวิเคราห์เวลากำกับ 'ไม่ใช่ทีหลัง' ในใบรับรองลูกค้าเมื่อใช้วิธี TLS-based EAP ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการอัปเดต FreeRADIUS เป็นเวอร์ชั่น 2.2.0

  CVE-ID

  CVE-2012-3547

 • Server App

  มีให้สำหรับ: OS X Mavericks v10.9 หรือใหม่กว่า

  ผลกระทบ: Server อาจใช้ใบรับรองสำรองในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

  คำอธิบาย: ปัญหาตรรกะที่มีอยู่โดยบริการ RADIUS สามารถเลือกใบรับรองที่ไม่ถูกต้องจากรายการของใบรับรองที่กำหนดค่า: ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขโดยการใช้ใบรับรองเดียวกันกับบริการอื่น

  CVE-ID

  CVE-2013-5143 : Arek Dreyer แห่ง Dreyer Network Consultants, Inc.

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: