GarageBand สำหรับ Mac: Enhanced Podcast (.m4a, .m4v)

เรียนรู้ว่าเวอร์ชั่นใดของ GarageBand รองรับการสร้างไฟล์ Enhanced Podcast (.m4a, .m4v)

GarageBand เวอร์ชั่นเหล่านี้สามารถสร้างไฟล์ Enhanced Podcast (.m4a, .m4v) ซึ่งสามารถมีเสียงหรือวิดีโอ เครื่องหมายบท ภาพ และลิงก์ URL ได้

  • GarageBand 3
  • GarageBand 4
  • GarageBand 5
  • GarageBand 6
วันที่เผยแพร่: