เวอร์ชั่นใดของ GarageBand ที่มีคุณสมบัติ Magic GarageBand

เรียนรู้ว่าเวอร์ชั่นใดของ GarageBand ที่มีคุณสมบัติ Magic GarageBand

Magic GarageBand คือคุณสมบัติใน: 

  • GarageBand 4
  • GarageBand 5
  • GarageBand 6
วันที่เผยแพร่: