คอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้กราฟิก OpenCL และ OpenGL

แอพพลิเคชั่นใน macOS สามารถใช้ OpenCL และ OpenGL เพื่อใช้ประโยชน์จากหน่วยประมวลผลกราฟิกสมัยใหม่ (GPU) ได้อย่างเต็มที่ใน Mac ของคุณ ดูข้อมูลเกี่ยวกับเวอร์ชั่นของ OpenGL และ OpenCL ที่ Mac ของคุณรองรับ

ตารางด้านล่างแสดงรายการเวอร์ชั่นของ OpenCL และ OpenGL ที่คอมพิวเตอร์ Mac รองรับ

ความสามารถของฮาร์ดแวร์สำหรับ GPU แต่ละตัวจะกำหนดเวอร์ชั่นของ OpenCL หรือ OpenGL ที่รองรับ GPU บางตัวไม่รองรับ OpenCL และระบุไว้ด้วยคำว่า "บางแอพพลิเคชั่นอาจมีข้อกำหนดด้านเวอร์ชั่นโดยเฉพาะ"

iMac

รุ่น

GPU

OpenGL

OpenCL 

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2019) Radeon Pro 570X
Radeon Pro 575X
Radeon Pro 580X
Radeon Pro Vega 48
4.1 1.2
iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2019) Radeon Pro 555X
Radeon Pro 560X
Radeon Pro Vega 20
4.1 1.2

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปี 2017)

Radeon Pro 570
Radeon Pro 575
Radeon Pro 580

4.1

1.2

iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปี 2017)

Radeon Pro 555
Radeon Pro 560

4.1

1.2

iMac (21.5 นิ้ว ปี 2017)

Intel Iris Plus Graphics 640

4.1

1.2

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2015)

AMD Radeon R9 M380
AMD Radeon R9 M390
AMD Radeon R9 M395
AMD Radeon R9 M395X

4.1

1.2

iMac (Retina 4K 21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

Intel Iris Pro Graphics 6200

4.1

1.2

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2015)

Intel HD Graphics 6000
Intel Iris Pro Graphics 6200

4.1

1.2

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว กลางปี 2015)

AMD Radeon R9 M290

4.1

1.2

iMac (Retina 5K 27 นิ้ว ปลายปี 2014)

AMD M290
AMD M295
AMD Radeon R9 M290
AMD Radeon R9 M295X

4.1

1.2

iMac (21.5 นิ้ว กลางปี 2014)

Intel HD 5000 Graphics

4.1

1.2

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2013)

NVIDIA Geforce GT 755M
NVIDIA Geforce GTX 775M
NVIDIA Geforce GTX 780M

4.1

1.2

iMac (21.5 นิ้ว ปลายปี 2013)

NVIDIA Geforce GT 750M
Intel Iris Pro

4.1

1.2

iMac (21 นิ้ว ต้นปี 2013)

Intel HD Graphics 4000

4.1

1.2

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2012

NVIDIA GeForce GTX 660MX
NVIDIA GeForce GTX 675MX
NVIDIA GeForce GT 680M

4.1

1.2

iMac (21 นิ้ว ปลายปี 2012)

NVIDIA GeForce GT 640M
NVIDIA GeForce GT 650M

4.1

1.2

iMac (21 นิ้ว ปลายปี 2011)

ATI Radeon HD 6750M

4.1

1.2

iMac (27 นิ้ว กลางปี 2011)

ATI Radeon HD 6770M
ATI Radeon HD 6970M

4.1

1.2

iMac (21 นิ้ว กลางปี 2011)

ATI Radeon HD 6750M
ATI Radeon HD 6770M

4.1

1.2

iMac (27 นิ้ว กลางปี 2010)

ATI Radeon HD 5670
ATI Radeon HD 5750

4.1

1.2

iMac (21 นิ้ว กลางปี 2010)

ATI Radeon HD 4670
ATI Radeon HD 5670

3.3

1.0

iMac (27 นิ้ว ปลายปี 2009)

ATI Radeon HD 4670
ATI Radeon HD 4850

3.3

1.0

iMac (21 นิ้ว ปลายปี 2009)

NVIDIA GeForce 9400M
ATI Radeon HD 4670

3.3

1.0

iMac (20 นิ้ว ปลายปี 2009)

NVIDIA GeForce 9400M

3.3

1.0

iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2009)

NVIDIA GeForce GT 120
NVIDIA GeForce GT 130
NVIDIA GeForce 9400M

3.3

1.0

iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2009)

NVIDIA GeForce 9400M

3.3

1.0

iMac (ต้นปี 2009)

ATI Radeon HD 4850

3.3

1.0

iMac (24 นิ้ว ต้นปี 2008)

NVIDIA GeForce 8800 GS

3.3

1.0

iMac (20 นิ้ว ต้นปี 2008)

ATI Radeon HD 2600 Pro

3.3

iMac (24 นิ้ว กลางปี 2007)

ATI Radeon HD 2400
ATI Radeon HD 2600 Pro

3.3

iMac (20 นิ้ว กลางปี 2007)

ATI Radeon HD 2400
ATI Radeon HD 2600 XT
ATI Radeon HD 2600 Pro

3.3

iMac Pro

รุ่น

GPU

OpenGL

OpenCL 

iMac Pro (ปี 2017) Radeon Pro Vega 56
Radeon Pro Vega 64
Radeon Pro Vega 64X
4.1 1.2

Mac mini

รุ่น

GPU

OpenGL

OpenCL 

Mac mini (ปี 2018) Intel UHD Graphics 630 4.1 1.2

Mac mini (ปลายปี 2014)

Intel Iris Graphics
Intel HD 5000 Graphics

4.1

1.2

Mac mini (กลางปี 2012)

Intel HD 4000

4.1

1.2

Mac mini (กลางปี 2011)

Intel HD 3000

3.3

Mac mini (กลางปี 2011)

AMD Radeon HD 6630

4.1

1.2

Mac mini (ต้นปี 2010)

NVIDIA GeForce 9400M

3.3

1.0

Mac mini (ต้นปี 2009)

NVIDIA GeForce 9400M

3.3

1.0

Mac Pro

รุ่น

GPU

OpenGL

OpenCL 

Mac Pro (ปลายปี 2013)

AMD FirePro D300
AMD FirePro D500
AMD FirePro D700

4.1

1.2

Mac Pro (กลางปี 2012)

ATI Radeon HD 5770
ATI Radeon HD 5870

4.1

1.2

Mac Pro (กลางปี 2010)

ATI Radeon HD 5770
ATI Radeon HD 5870

4.1

1.2

Mac Pro (ต้นปี 2009)

NVIDIA Geforce GTX 285
NVIDIA Geforce Quadro FX 4800
NVIDIA GeForce GT 120
ATI Radeon HD 4870

3.3

1.0

Mac Pro (ต้นปี 2008)

NVIDIA GeForce 8800 GT
NVIDIA Quadro FX 5600
ATI Radeon HD 2600 XT

3.3

1.0

MacBook Pro

รุ่น

GPU

OpenGL

OpenCL

MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2018)

Intel UHD Graphics 630
Radeon Pro 555X พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 4GB
Radeon Pro 560X พร้อมหน่วยความจำ GDDR5 4GB
Radeon Pro Vega 16 พร้อมหน่วยความจำ HBM2 4GB
Radeon Pro Vega 20 พร้อมหน่วยความจำ HBM2 4GB

4.1

1.2

MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2018 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

Intel Iris Plus Graphics 655

4.1

1.2

MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2017)

Intel HD Graphics 630
Radeon Pro 555 2GB VRAM
Radeon Pro 560 4GB VRAM

4.1

1.2

MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

Intel Iris Plus Graphics 650

4.1

1.2

MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2017 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

Intel Iris Plus Graphics 640

4.1

1.2

MacBook Pro (15 นิ้ว ปี 2016)

Intel HD Graphics 530
Radeon Pro 450 2GB VRAM
Radeon Pro 455 2GB VRAM
Radeon Pro 460 4GB VRAM

4.1

1.2

MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ต)

Intel Iris Graphics 550

4.1

1.2

MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2016 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสองพอร์ต)

Intel Iris Graphics 540

4.1

1.2

MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2015)

Intel Iris Pro 5200
AMD Radeon R9 M370X

4.1

1.2

MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ต้นปี 2015)

Intel Iris Graphics 6100

4.1

1.2

MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2014)

Intel Iris Pro Graphics
NVIDIA Geforce GT 750M

4.1

1.2

MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว กลางปี 2014)

Intel Iris Graphics

4.1

1.2

MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ปลายปี 2013)

Intel Iris Pro Graphics
NVIDIA GeForce GT 750M

4.1

1.2

MacBook Pro (Retina 13 นิ้ว ปลายปี 2013)

Intel Iris Graphics

4.1

1.2

MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว ต้นปี 2013)

NVIDIA GeForce GT 650M

4.1

1.2

MacBook Pro (Retina 15 นิ้ว กลางปี 2012)

NVIDIA GeForce GT 650M

4.1

1.2

MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2012)

Intel HD Graphics 4000

4.1

1.2

MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2011)

ATI Radeon HD 6770M

4.1

1.2

MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2011)

ATI Radeon HD 6750M
ATI Radeon HD 6770M

4.1

1.2

MacBook Pro (13 นิ้ว ปลายปี 2011)

Intel HD Graphics 3000

3.3

MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2011)

ATI Radeon HD 6750M

4.1

1.2

MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2011)

ATI Radeon HD 6490M
ATI Radeon HD 6750M

4.1

1.2

MacBook Pro (13 นิ้ว ต้นปี 2011)

Intel HD Graphics 3000

3.3

MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2010)

NVIDIA Geforce GT 330M

3.3

1.0

MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2010)

NVIDIA Geforce GT 330M

3.3

1.0

MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2010)

NVIDIA Geforce GT 320M

3.3

1.0

MacBook Pro (13 นิ้ว กลางปี 2009)

NVIDIA GeForce 9400M

3.3

1.0

MacBook Pro (17 นิ้ว ปลายปี 2008)

NVIDIA GeForce 9400M
NVIDIA GeForce 9600M

3.3

1.0

MacBook Pro (15 นิ้ว ปลายปี 2008)

NVIDIA GeForce 9400M
NVIDIA GeForce 9600M

3.3

1.0

MacBook Pro (17 นิ้ว ต้นปี 2008)

NVIDIA Geforce 8600

3.3

1.0

MacBook Pro (15 นิ้ว ต้นปี 2008)

NVIDIA Geforce 8600

3.3

1.0

MacBook Pro (17 นิ้ว กลางปี 2007)

NVIDIA Geforce 8600

3.3

1.0

MacBook Pro (15 นิ้ว กลางปี 2007)

NVIDIA Geforce 8600

3.3

1.0

MacBook

รุ่น

GPU

OpenGL

OpenCL 

MacBook (Retina 12 นิ้ว ปี 2017)

Intel HD Graphics 615

4.1

1.2

MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2016)

Intel HD Graphics 515

4.1

1.2

MacBook (Retina 12 นิ้ว ต้นปี 2015)

Intel HD Graphics 5300

4.1

1.2

MacBook (กลางปี 2010)

NVIDIA GeForce 320M

3.3

1.0

MacBook (ต้นปี 2009)

NVIDIA GeForce 9400M

3.3

1.0

MacBook Air

รุ่น

GPU

OpenGL

OpenCL 

MacBook Air (Retina 13 นิ้ว ปี 2018) Intel UHD Graphics 617 4.1 1.2

MacBook Air (13 นิ้ว ปี 2016)

Intel HD Graphics 6000

4.1

1.2

MacBook Air (13 นิ้ว ต้นปี 2015)

Intel HD Graphics 6000

4.1

1.2

MacBook Air (11 นิ้ว ต้นปี 2015)

Intel HD Graphics 6000

4.1

1.2

MacBook Air (13 นิ้ว กลางปี 2013)

Intel HD Graphics 5000

4.1

1.2

MacBook Air (11 นิ้ว กลางปี 2013)

Intel HD Graphics 5000

4.1

1.2

MacBook Air (กลางปี 2012)

Intel HD Graphics 4000

4.1

1.2

MacBook Air (กลางปี 2011)

Intel HD Graphics 3000

3.3

MacBook Air (ปลายปี 2010)

NVIDIA GeForce 320M

3.3

1.0

MacBook Air (กลางปี 2009)

NVIDIA GeForce 9400M

3.3

1.0

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: