ข้อมูลติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือทั่วโลกสำหรับ iBooks Author

ต่อไปนี้คือวิธีติดต่อ Apple เพื่อรับบริการช่วยเหลือสำหรับ iBooks Author

ใช้ตารางนี้เพื่อหาหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับบริการช่วยเหลือสำหรับ iBooks Author สำหรับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

ประเทศหรือภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์1
ออสเตรเลีย            1-300-307-504 (หมายเลขที่มีค่าธรรมเนียมในอัตราที่ต่ำ)
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ออสเตรีย 0800 070 2672
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
เดนมาร์ก 80 25 16 19
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
ฝรั่งเศส เมืองหลวง: (33) 0805 540 117
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
เยอรมนี 0800 6645 307
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
อิตาลี บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์: 800 769 8641
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
เนเธอร์แลนด์ 0800 0201 578
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
นอร์เวย์ 240 55 1852
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สเปน บริการช่วยเหลือทางโทรศัพท์: 900 812 687
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สวีเดน (46) 020 100 528
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
สหรัฐอเมริกาและแคนาดา 1-877-206-2092 (โทรฟรีจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา)
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลาง วันจันทร์-วันศุกร์
สหราชอาณาจักร 0800 975 06153
เวลา: 9.00 น. ถึง 19.00 น. เวลากลางสหรัฐอเมริกา วันจันทร์-วันศุกร์
  1. หมายเลขโทรศัพท์และเวลาทำการอาจเปลี่ยนแปลงได้
  2. คิดอัตราค่าบริการในท้องที่และภายในประเทศ
  3. ค่าโทร 0.05 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อนาทีเมื่อโทรจากโทรศัพท์ที่ใช้สายภายในสหราชอาณาจักร อัตราค่าโทรอาจแตกต่างกันเมื่อโทรจากโทรศัพท์มือถือ
วันที่เผยแพร่: