ดิสก์สำรองข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับ Time Machine

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณหรือสถานีฐาน AirPort ที่รองรับ และยังสามารถสำรองข้อมูลไปยัง Mac หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS) บนเครือข่ายของคุณ

หากต้องการใช้ Time Machine เพื่อสำรองข้อมูล Mac คุณต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้

หลังจากติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแล้ว คุณสามารถ ใช้ Time Machine เพื่อสำรองข้อมูล Macและหลังจากทำการสำรองข้อมูลแล้ว คุณสามารถ ใช้ Time Machine เพื่อกู้คืนไฟล์จากข้อมูลสำรอง
 

ไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ พอร์ต USB, Thunderbolt หรือ FireWire บน Mac

ไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme (802.11ac) หรือ AirPort Time Capsule

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ USB ภายนอกที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme (รุ่น 802.11ac) หรือ AirPort Time Capsule

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดรฟ์ USB ได้รับการสำรองข้อมูลสำหรับ Time Machine
 2. เชื่อมต่อไดรฟ์กับพอร์ต USB บนสถานีฐาน AirPort แล้วเปิดใช้งาน
 3. เปิดยูทิลิตี้ AirPort แล้วเลือกสถานีฐานของคุณ และคลิกแก้ไขเพื่อดูการตั้งค่าของยูทิลิตี้
 4. คลิกแท็บดิสก์ในหน้าต่างการตั้งค่า
 5. เลือกดิสก์สำรองข้อมูลของคุณจากรายการพาร์ติชั่น แล้วเลือก "เปิดใช้งานการแชร์ไฟล์"
 6. หากมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายบนเครือข่ายของคุณที่จะสำรองข้อมูลมายังดิสก์นี้ด้วย Time Machine คุณสามารถใช้เมนูป๊อปอัพดิสก์ปลอดภัยที่แชร์ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ดังกล่าวจะสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลสำรองของตน แต่ดูของคุณไม่ได้ เลือก "กับบัญชี" จากเมนู แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มผู้ใช้
 7. คลิกอัพเดทเพื่อรีสตาร์ทสถานีฐานและใช้การตั้งค่า

AirPort Time Capsule

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของ AirPort Time Capsule บนเครือข่ายของคุณ

Mac ที่ใช้ร่วมกันเป็นปลายทางข้อมูลสำรอง Time Machine

หากต้องการใช้ Mac อีกเครื่องบนเครือข่ายของคุณเป็นปลายทางข้อมูลสำรอง Time Machine ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บน Mac อีกเครื่อง โดยทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกการแชร์
 2. จากรายการบริการที่ด้านซ้าย ให้เลือกการแชร์ไฟล์
 3. จากรายการโฟลเดอร์ที่แชร์ที่ด้านขวา ให้กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการใช้สำหรับข้อมูลสำรอง Time Machine 
 4. จากเมนูทางลัดที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกตัวเลือกขั้นสูง
 5. จากกล่องโต้ตอบตัวเลือกขั้นสูง ให้เลือก "แชร์เป็นจุดหมายของข้อมูลสำรอง Time Machine"

เมื่อตั้งค่า Time Machine บนคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น คุณควรจะสามารถเลือกโฟลเดอร์ที่แชร์เป็นดิสก์สำรองข้อมูลได้

อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS) ที่รองรับ Time Machine ผ่าน SMB

มีอุปกรณ์ NAS ของบริษัทอื่นจำนวนมากที่รองรับ Time Machine ผ่าน SMB สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารสำหรับอุปกรณ์ NAS ของคุณ
 

วิธีการจัดรูปแบบดิสก์สำหรับ Time Machine

Time Machine รองรับรูปแบบ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) และรูปแบบ Xsan ทั้งหมด หากดิสก์ไม่ได้ใช้รูปแบบที่ถูกต้อง Time Machine จะแจ้งให้คุณลบดิสก์นั้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อดิสก์กับ Mac:

การแจ้งลบข้อมูลในดิสก์

หากคุณต้องการลบดิสก์ด้วยตนเอง ใช้แอพยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อลบดิสก์แทน โดยใช้รูปแบบ Mac OS แบบขยาย (บันทึก)

Time Machine ไม่สามารถสำรองข้อมูลไปยังอุปกรณ์ iOS หรือดิสก์ที่จัดรูปแบบสำหรับ Windows หากดิสก์ของคุณใช้รูปแบบพาร์ติชั่น Master Boot Record (MBR) บางพาร์ติชั่นอาจไม่สามารถใช้กับ Time Machine ได้

วันที่เผยแพร่: