ดิสก์สำรองข้อมูลที่คุณสามารถใช้กับ Time Machine

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกบางอย่างที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณหรือพร้อมใช้งานบนเครือข่ายของคุณ

หากต้องการใช้ Time Machine เพื่อสำรองข้อมูล Mac คุณต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลประเภทใดประเภทหนึ่งต่อไปนี้


ไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB, Thunderbolt หรือ FireWire บน Mac ของคุณ หากดิสก์ไม่ได้ใช้รูปแบบที่ถูกต้อง Time Machine จะแจ้งให้คุณลบดิสก์นั้น 


อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย (NAS) ที่รองรับ Time Machine ผ่าน SMB

มีอุปกรณ์ NAS ของบริษัทอื่นจำนวนมากที่รองรับ Time Machine ผ่าน SMB สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารสำหรับอุปกรณ์ NAS ของคุณ 


Mac ที่ใช้ร่วมกันเป็นปลายทางข้อมูลสำรอง Time Machine

หากต้องการใช้ Mac อีกเครื่องบนเครือข่ายของคุณเป็นปลายทางข้อมูลสำรอง Time Machine ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้บน Mac อีกเครื่อง โดยทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกการแชร์
 2. จากรายการบริการที่ด้านซ้าย ให้เลือกการแชร์ไฟล์
 3. จากรายการโฟลเดอร์ที่แชร์ทางด้านขวา ให้คลิกปุ่มเพิ่ม (+) จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่จะใช้สำหรับการสำรองข้อมูล Time Machine
 4. กด Control ค้างไว้แล้วคลิกโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่ม จากนั้นเลือกตัวเลือกขั้นสูงจากเมนูคำสั่งลัดที่ปรากฏขึ้น
  ตัวเลือกโฟลเดอร์ที่แชร์ในการตั้งค่าระบบของการแชร์ใน macOS
 5. จากกล่องโต้ตอบตัวเลือกขั้นสูง ให้เลือก "แชร์เป็นจุดหมายของข้อมูลสำรอง Time Machine"

เมื่อตั้งค่า Time Machine บนคอมพิวเตอร์ Mac เครื่องอื่น คุณควรเลือกโฟลเดอร์ที่แชร์เป็นดิสก์ข้อมูลสำรองได้แล้ว


ไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme (802.11ac) หรือ AirPort Time Capsule

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลไปยังไดรฟ์ USB ภายนอกที่เชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort Extreme (รุ่น 802.11ac) หรือ AirPort Time Capsule

 1. เชื่อมต่อไดรฟ์โดยตรงกับ Mac ของคุณ จากนั้นใช้ยูทิลิตี้ดิสก์เพื่อลบไดรฟ์
 2. เชื่อมต่อไดรฟ์กับพอร์ต USB บนสถานีฐาน AirPort แล้วเปิดใช้งาน
 3. เปิดยูทิลิตี้ AirPort แล้วเลือกสถานีฐานของคุณ และคลิกแก้ไขเพื่อดูการตั้งค่าของยูทิลิตี้
 4. คลิกแท็บดิสก์ในหน้าต่างการตั้งค่า
 5. เลือกดิสก์สำรองข้อมูลของคุณจากรายการพาร์ติชั่น แล้วเลือก "Enable file sharing" (เปิดใช้งานการแชร์ไฟล์): 
  แท็บดิสก์ในหน้าต่างยูทิลิตี้ AirPort ที่เปิด
 6. หากมีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายบนเครือข่ายของคุณที่จะสำรองข้อมูลมายังดิสก์นี้ด้วย Time Machine คุณสามารถใช้เมนูป๊อปอัพ Secure Shared Disks (รักษาความปลอดภัยให้ดิสก์ที่แชร์) เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้ดังกล่าวจะสามารถดูได้เฉพาะข้อมูลสำรองของตน แต่ดูของคุณไม่ได้ เลือก "กับบัญชี" จากเมนู แล้วคลิกปุ่มเพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มผู้ใช้
 7. คลิกอัพเดทเพื่อรีสตาร์ทสถานีฐานและใช้การตั้งค่า


AirPort Time Capsule

Time Machine สามารถสำรองข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสก์ภายในเครื่องของ AirPort Time Capsule บนเครือข่ายของคุณ


ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: