iPod nano (รุ่นที่ 7): คำบรรยายภาพแบบปิด

ด้วยการอัพเดทซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น 1.0.3 สำหรับ iPod nano (รุ่นที่ 7) คุณสามารถกำหนดค่าคำบรรยายภาพแบบปิดและคำบรรยายเองได้สำหรับผู้มีความบกพร่องด้านการได้ยินหรือได้ยินไม่ชัด

การเปิดใช้งานคำบรรยายภาพและคำบรรยาย

หลังจากที่คุณอัพเดท iPod nano แล้ว ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > เปิดคำบรรยายภาพ

คุณสามารถเลือกคำบรรยายภาพและคำบรรยายได้จากเมนูคำบรรยาย หากมีอยู่ในวิดีโอที่คุณกำลังชมอยู่ หากต้องการดูว่ามีตัวเลือกใดสำหรับวิดีโอของคุณบ้าง ให้คลิกปุ่มคำบรรยาย เมื่อคุณแตะปุ่ม คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับวิดีโอ:

หากไม่มีคำบรรยายภาพและคำบรรยายสำหรับวิดีโอ คุณจะไม่เห็นปุ่มคำบรรยายในส่วนควบคุมการเล่น นอกจากนี้คุณสามารถตรวจสอบเอกสารของวิดีโอเพื่อดูว่ามีคำบรรยายภาพหรือคำบรรยายให้หรือไม่ได้เช่นกัน

การตั้งค่าคำบรรยายภาพ

คุณสามารถกำหนดวิธีแสดงคำบรรยายภาพหรือคำบรรยายของ iPod เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้เอง บน iPod nano ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ > ลักษณะ คุณสามารถเลือกหนึ่งในลักษณะที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งได้แก่ ค่าเริ่มต้น ข้อความขนาดใหญ่ หรือคลาสสิก หากต้องการสร้างลักษณะของคุณเอง ให้แตะสร้างลักษณะใหม่....

คุณสามารถเปลี่ยนแบบอักษร ขนาด และสีของข้อความ พร้อมกับสีและความทึบของพื้นหลังได้ คุณสามารถดูตัวอย่างลักษณะใหม่ของคุณได้ที่ด้านบนของหน้าต่าง

เมื่อคุณพอใจกับแต่ละรายการที่เลือกแล้ว ให้ปัดจากซ้ายไปขวาเพื่อกลับไปยังรายการตัวเลือกการกำหนดเอง เมื่อลักษณะใหม่ของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ปัดกลับไปยังหน้าจอหลักของลักษณะเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและตั้งค่าลักษณะใหม่ให้เป็นค่าเริ่มต้น

กำหนดค่าการควบคุมคำบรรยายภาพเอง

เว็บไซต์และแอพของบริษัทอื่นบางชนิดอาจมีการควบคุมคำบรรยายภาพเองให้สำหรับวิดีโอ โปรดดูเอกสารหรือติดต่อเจ้าของเว็บไซต์หรือนักพัฒนาแอพเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: