หาก Mac ของคุณส่งเสียงเตือนในระหว่างการเริ่มต้นระบบ

เงื่อนไขบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำหรือเฟิร์มแวร์อาจทำให้ Mac ของคุณส่งเสียงเตือนได้หนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้นในระหว่างการเริ่มต้นระบบ

ใน Mac บางรุ่น คุณอาจได้ยินหนึ่งในเสียงเตือนที่ดังต่อกันเป็นลำดับนี้ที่จุดเริ่มต้นของกระบวนการเริ่มต้นระบบในขณะที่หน้าจอยังคงว่างอยู่ ซึ่งจะไม่เหมือนกับเสียงเริ่มต้นระบบ (เสียงเตือน) ที่ Mac สามารถเล่นได้เมื่อเริ่มต้นระบบตามปกติ 

เสียงเตือนหนึ่งครั้งทุกๆ 5 วินาที

Mac ของคุณตรวจไม่พบหน่วยความจำ (RAM) หากคุณเพิ่งเพิ่มหรือเปลี่ยนหน่วยความจำ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

เสียงเตือนสามครั้ง แล้วหยุดพัก 5 วินาที จากนั้นดังซ้ำ

หน่วยความจำใน Mac ของคุณไม่ผ่านการตรวจสอบความสมบูรณ์ หากคุณเพิ่มหรือเปลี่ยนหน่วยความจำ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว

เสียงเตือนยาวสามครั้ง สั้นสามครั้ง จากนั้นยาวสามครั้ง

หากต้องการแก้ปัญหาเฟิร์มแวร์ Mac ของคุณกำลังกู้คืนเฟิร์มแวร์อยู่ คุณอาจเห็นแถบความคืบหน้าหลังจากที่ Mac ของคุณเริ่มต้นระบบได้ตามปกติ

วันที่เผยแพร่: