เกี่ยวกับโอเวอร์สแกนและอันเดอร์สแกนบน Mac, Apple TV หรือจอแสดงผลอื่นๆ

หาคำตอบว่าเพราะเหตุใดคอนเทนต์จึงแสดงบนทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ไม่พอดี หรือวิธีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโอเวอร์สแกนและอันเดอร์สแกน

โอเวอร์สแกน


โอเวอร์สแกนหมายถึงการที่ภาพครอบตัดบนหน้าจอทีวี ตัวอย่างเช่น

  • การตั้งค่าบนทีวีของคุณจะซูมเข้าในคอนเทนต์ภาพยนตร์ คุณจึงไม่เห็นขอบนอกสุดของภาพยนตร์
  • ขอบพลาสติกของทีวีบังบางส่วนของหน้าจอทีวี คุณจึงมองไม่เห็นขอบของคอนเทนต์

 

อันเดอร์สแกน


อันเดอร์สแกนมักเกิดขึ้นจากความตั้งใจ และหมายถึงแถบสีดำที่เกิดขึ้นรอบๆ ภาพยนตร์หรือรายการทีวี แถบจะปรากฏขึ้นเนื่องจากมีการถ่ายภาพยนตร์ในสัดส่วนที่ต่างจากหน้าจอทีวีของคุณ ตัวอย่างเช่น

  • แถบสีดำปรากฏขึ้นด้านบนและด้านล่างภาพยนตร์ เนื่องจากมีอัตราส่วนภาพที่กว้างกว่าหน้าจอทีวีของคุณ 
  • แถบสีดำปรากฏที่ด้านซ้ายและขวาของรายการทีวีเนื่องจากมีอัตราส่วนภาพที่เล็กกว่าหน้าจอทีวีของคุณ

การปรับขนาดของหน้าจอ

เมื่อดูคอนเทนต์จาก Mac หรืออุปกรณ์ iOS บนทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ คุณสามารถปรับขนาดหน้าจอให้พอดีกับทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ของคุณได้ คุณสามารถมองหาการตั้งค่าเหล่านี้บน Mac, Apple TV หรือในเมนูของทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

ปรับจากเมนูบน Mac

ขณะที่กำลังสะท้อน Mac ของคุณไปยังทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ ให้ไปที่การตั้งค่าระบบ > จอภาพ จากที่นี่ คุณสามารถใช้แถบเลื่อนเพื่อปรับการตั้งค่าโอเวอร์สแกนหรืออันเดอร์สแกนได้ 

ถ้าคุณเห็นตัวเลือกสำหรับเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอ คุณสามารถเลือกความละเอียดที่ตรงกับขนาดของทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ของคุณ หากจำเป็น ให้ตรวจสอบความละเอียดของจอภาพจากคู่มือทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ของคุณ

ปรับจากเมนูบน Apple TV ของคุณ

ขณะใช้ AirPlay เพื่อดูคอนเทนต์จาก Mac หรืออุปกรณ์ iOS บนทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ คุณสามารถปรับขนาดของรูปภาพในเมนูการตั้งค่าของ Apple TV ได้

  • บน Apple TV 4K หรือ Apple TV HD ให้ไปที่การตั้งค่า > AirPlay > อันเดอร์สแกนของจอแสดงผล AirPlay
  • บน Apple TV (รุ่นที่ 2 หรือ 3) ให้ไปที่การตั้งค่า > เสียงและวิดีโอ > ปรับโอเวอร์สแกนของ AirPlay 

ปรับจากเมนูบนทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์

ทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์บางรุ่นให้คุณปรับโอเวอร์สแกนหรืออันเดอร์สแกนจากเมนูการตั้งค่าหรือปุ่มบนรีโมตของคุณได้ มองหาปุ่มซูมหรือหาเมนูที่ชื่ออัตราส่วน, โหมดการนำเสนอ, โหมดคอมพิวเตอร์ หรือการตั้งค่าที่คล้ายกันในทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ของคุณ 

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับทีวีหรือโปรเจ็กเตอร์ของคุณ หรือติดต่อผู้ผลิต

วันที่เผยแพร่: