หากคุณป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud ไม่ถูกต้องหลายครั้งเกินไป

ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณลืมรหัสรักษาความปลอดภัย iCloud สำหรับพวงกุญแจ iCloud 

หากเมื่อไม่นานมานี้คุณได้เปิดใช้การรับรองความถูกต้องสองปัจจัย คุณอาจต้องป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud เพื่อลงชื่อเข้าใช้ iCloud หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว อุปกรณ์ของคุณจะได้รับสถานะน่าเชื่อถือ และคุณไม่จำเป็นต้องป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud เพื่อใช้พวงกุญแจ iCloud อีก

หากคุณป้อนรหัสรักษาความปลอดภัยของ iCloud ผิดหลายครั้งเกินไปเมื่อใช้พวงกุญแจ iCloud พวงกุญแจ iCloud ของคุณจะถูกปิดใช้งานบนอุปกรณ์นั้น และพวงกุญแจของคุณใน iCloud จะถูกลบออก คุณอาจเห็นข้อความใดข้อความหนึ่งต่อไปนี้

 • "รหัสความปลอดภัยป้อนไม่ถูกหลายครั้งเกินไป อนุมัติ iPhone เครื่องนี้จากอุปกรณ์ของคุณเครื่องอื่นที่ใช้พวงกุญแจ iCloud ถ้าไม่มีอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้รีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud"
 • "รหัสความปลอดภัย iCloud ได้ป้อนเข้าหลายครั้งมากเกินไป อนุมัติ Mac เครื่องนี้จากอุปกรณ์ของคุณเครื่องอื่นที่ใช้พวงกุญแจ iCloud ถ้าไม่มีอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้รีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud"

หากคุณสามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้พวงกุญแจ iCloud ของคุณ

คุณสามารถสร้างรหัสรักษาความปลอดภัย iCloud รหัสใหม่จากอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้พวงกุญแจ iCloud ของคุณได้เช่นกัน

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ > ขั้นสูง หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud 
 2. แตะเปลี่ยนรหัสความปลอดภัย
  iPhone ที่แสดงว่าเปิด
 3. ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณเมื่อระบบถาม
 4. ป้อนรหัสความปลอดภัย iCloud ใหม่ 
  iPhone ที่แสดงหน้าจอสร้างรหัสความปลอดภัย

บน Mac ที่ใช้ OS X Yosemite หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud
 2. คลิกตัวเลือก ถัดจากพวงกุญแจ
 3. คลิกเปลี่ยนรหัสความปลอดภัย แล้วป้อนรหัสความปลอดภัย iCloud ใหม่

บนอุปกรณ์ที่พวงกุญแจ iCloud ถูกปิดใช้งาน ให้สร้างพวงกุญแจ iCloud ใหม่ซึ่งจะประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และรายการพวงกุญแจอื่นๆ จากอุปกรณ์ ดังนี้

 • บน iPhone, iPad หรือ iPod Touch ให้แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ แล้วเปิดพวงกุญแจ iCloud หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud
 • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ คลิก iCloud จากนั้นเลือกพวงกุญแจ

บนอุปกรณ์ที่คุณใช้สร้างรหัสความปลอดภัย iCloud ใหม่จะมีข้อความแจ้งเตือนเพื่อขออนุมัติ อนุมัติให้เพิ่มพวงกุญแจ iCloud ใหม่ให้กับอุปกรณ์ของคุณ


หากคุณไม่สามารถเข้าใช้งานอุปกรณ์ที่ใช้พวงกุญแจ iCloud ของคุณได้

โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ทำดังนี้

 1. แตะการตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud > พวงกุญแจ แล้วเปิดพวงกุญแจ iCloud หากคุณใช้ iOS 10.2 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > iCloud ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน Apple ID
 2. หากคุณปกป้องบัญชีของคุณด้วยการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย ให้แตะกู้คืนด้วยรหัสความปลอดภัย หากคุณไม่ได้ใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย ให้แตะอนุมัติด้วยรหัสความปลอดภัย
 3. แตะลืมรหัส
  iPhone ที่แสดงหน้าจอรหัสความปลอดภัย
 4. แตะรีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud เพื่อแทนที่พวงกุญแจของคุณใน iCloud ด้วยพวงกุญแจ iCloud จากอุปกรณ์ของคุณ
 5. แตะรีเซ็ตเพื่อยืนยัน
 6. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างรหัสรักษาความปลอดภัย iCloud รหัสใหม่

บน Mac ที่ใช้ OS X Yosemite หรือใหม่กว่า ให้ทำดังนี้

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ 
 2. คลิก iCloud จากนั้นเลือกพวงกุญแจ ระบบอาจขอให้คุณป้อนรหัสผ่าน Apple ID 
 3. คลิกใช้รหัส แล้วเลือกลืมรหัส เมื่อระบบขอให้คุณป้อนรหัสรักษาความปลอดภัย iCloud ของคุณ
 4. คลิกรีเซ็ตพวงกุญแจ เพื่อแทนที่พวงกุญแจของคุณใน iCloud ด้วยพวงกุญแจ iCloud จากอุปกรณ์ของคุณ
 5. คลิกรีเซ็ตพวงกุญแจ iCloud เพื่อยืนยัน
 6. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อสร้างรหัสรักษาความปลอดภัย iCloud รหัสใหม่
วันที่เผยแพร่: