ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับประกันหรือแผน AppleCare ของคุณ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับการคุ้มครองและดูว่ามีการซ่อมและบริการช่วยเหลือประเภทใดบ้างที่รวมอยู่ในความคุ้มครองของคุณ หรือค้นหาหมายเลขข้อตกลง หลักฐานการซื้อ และวันหมดอายุ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ภายใต้ความคุ้มครองโดยแผน AppleCare หรือการรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือไม่

 1. ให้ไปที่ checkcoverage.apple.com
 2. ป้อนหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์
 3. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

คุณยังสามารถไปที่ mysupport.apple.com เพื่อดูว่าอุปกรณ์ของคุณได้รับความคุ้มครองหรือไม่ เข้าสู่ระบบด้วย Apple ID จากนั้นเลือกอุปกรณ์ของคุณ ดูสิ่งที่ต้องทำหากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือคุณไม่เห็นแผน AppleCare ของคุณ

ดูสิ่งที่อยู่ในความคุ้มครองของคุณ

 1. ไปที่ mysupport.apple.com
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. เลือกอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนที่คุณมีสิทธิ์ได้รับ เช่น การซ่อมฮาร์ดแวร์และการสนับสนุนด้านเทคนิค

คุณยังสามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองได้ในการตั้งค่าบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ วิธีการมีดังนี้

 1. เปิดแอพการตั้งค่า
 2. แตะทั่วไป
 3. แตะเกี่ยวกับ
 4. แตะที่ชื่อแผน AppleCare หากคุณไม่เห็นแผน AppleCare ให้แตะการรับประกันแบบจำกัด หรือความคุ้มครองที่หมดอายุแล้วเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตรวจสอบวันที่ที่ความคุ้มครองของคุณหมดอายุ

 1. ไปที่ mysupport.apple.com
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. เลือกอุปกรณ์ของคุณ วันหมดอายุจะแสดงพร้อมกับรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับความคุ้มครอง

รับหมายเลขข้อตกลงหรือหลักฐานความคุ้มครอง

 1. ไปที่ mysupport.apple.com
 2. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 3. เลือกอุปกรณ์ของคุณ 
 4. คลิกดูหลักฐานความคุ้มครอง หากคุณไม่เห็นหลักฐานความคุ้มครองของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณ ตั้งค่า Apple ID ของคุณโดยใช้การตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัย

รับความช่วยเหลือเมื่อมีคำถามอื่นๆ เกี่ยวกับแผน AppleCare ของคุณ

วันที่เผยแพร่: