วิธีใช้แอพเมลบน Mac เพื่อย้าย ลบ หรือคัดลอกอีเมล iCloud

หากคุณใช้แอพเมลใน OS X v10.7.5 หรือใหม่กว่าสำหรับอีเมล iCloud คุณสามารถย้ายหรือคัดลอกข้อความอีเมลจาก iCloud ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแค่ลบอีเมลออกจาก iCloud ก็ได้

ย้ายหรือคัดลอกอีเมลจาก iCloud ไปยัง Mac

การย้ายข้อความจาก iCloud ไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณอาจเป็นประโยชน์เมื่อกล่องเมล iCloud เต็มหรือคุณต้องการลดจำนวนพื้นที่จัดเก็บข้อมูล iCloud ที่คุณใช้อยู่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อย้ายข้อความจาก iCloud และเก็บไว้บน Mac ของคุณแทน

 1. ในแอพเมล ให้เลือกกล่องเมล > กล่องเมลใหม่
 2. กล่องโต้ตอบกล่องเมลใหม่จะเปิดขึ้นมา เลือกบน Mac ของฉันจากเมนูป๊อปอัพ "ตำแหน่ง" จากนั้นให้ป้อนชื่อของกล่องเมลใหม่ คลิกตกลง
 3. เลือกกล่องเข้า iCloud จากรายชื่อกล่องเมลในแถบด้านข้าง จากนั้นเลือกข้อความที่จะย้าย
 4. หากต้องการย้ายข้อความ ให้ลากข้อความที่คุณเลือกไปยังกล่องเมลใหม่ หรือเลือกข้อความ > ย้ายไปยัง > กล่องเมลใหม่
 5. หากต้องการคัดลอกข้อความ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่ลากข้อความที่เลือกไปยังกล่องเมลใหม่ หรือเลือกข้อความ > คัดลอกไปยัง > กล่องเมลใหม่

หากคุณต้องการสร้างสำเนาสำรองของทั้งกล่องเมล iCloud รวมถึงข้อความและโฟลเดอร์ทั้งหมดในกล่องเมล ให้ทำดังนี้

 1. เลือกกล่องเข้า iCloud จากรายชื่อกล่องเมลในแถบด้านข้าง
 2. เลือกกล่องเมล > ส่งออกกล่องเมล
 3. เลือกโฟลเดอร์ปลายทางสำหรับรายการจัดเก็บถาวร mbox จากนั้นคลิกเลือกเพื่อบันทึก

ลบข้อความจาก iCloud

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อลบข้อความจาก iCloud อย่างถาวรโดยไม่เก็บสำเนาไว้บนคอมพิวเตอร์

 1. เลือกกล่องเข้า iCloud จากรายชื่อกล่องเมลในแถบด้านข้าง 
 2. เลือกข้อความที่จะลบ จากนั้นกดปุ่ม Delete หรือเลือกแก้ไข > ลบ ข้อความจะถูกย้ายไปไว้ในโฟลเดอร์ถังขยะใน iCloud
 3. เลือกกล่องเมล > ลบรายการที่ถูกลบ เพื่อลบข้อความในโฟลเดอร์ถังขยะอย่างถาวร
วันที่เผยแพร่: