iOS 6: Apple FIPS iOS Cryptographic Modules v3.0

เรียนรู้เกี่ยวกับ FIPS ใน iOS 6

โมดูลข้อความเข้ารหัส iOS, Apple iOS CoreCrypto Module v3.0, และ Apple iOS CoreCrypto Kernel Module v3.0 ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าหรือกำหนดค่าให้อยู่ใน "โหมด FIPS” เพื่อให้เป็นไปตาม FIPS 140-2 บนอุปกรณ์ที่เรียกใช้งาน iOS 6

สำหรับคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลที่เหมาะสม โปรดดูที่ คู่มือบทบาทเจ้าหน้าที่เข้ารหัส (Crypto Officer Role Guide) สำหรับการปฏิบัติตาม FIPS 140-2 iOS 6

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: