วิธีใช้การวินิจฉัย Apple บน Mac

การวินิจฉัย Apple จะทำการทดสอบ Mac เพื่อตรวจดูปัญหาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และแนะนำวิธีแก้ไขปัญหา

หลังจากแยกแยะปัญหาบน Mac ได้แล้วว่าน่าจะเกิดจากฮาร์ดแวร์ คุณสามารถใช้การวินิจฉัย Apple เพื่อช่วยตรวจหาว่าส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ใดที่อาจทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวได้ นอกจากนี้ การวินิจฉัย Apple ยังแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาและช่วยคุณในการติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลืออีกด้วย

หาก Mac ของคุณวางจำหน่ายก่อนเดือนมิถุนายน 2013 จะใช้ Apple Hardware Test แทน 

วิธีใช้การวินิจฉัย Apple

 1. ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ต่ออยู่ออก ยกเว้นคีย์บอร์ด เมาส์ จอภาพ สายที่เชื่อมต่อ Ethernet (หากมี) และสายไฟ AC
 2. วาง Mac บนพื้นผิวที่แข็ง เรียบ มั่นคง และอากาศถ่ายเทสะดวก
 3. ปิดเครื่อง Mac
 4. เปิดเครื่อง Mac แล้วกดปุ่ม D บนคีย์บอร์ดค้างไว้ทันที กดค้างไว้จนกว่าจะเห็นหน้าจอที่แจ้งให้คุณเลือกภาษา เมื่อการวินิจฉัย Apple ทราบภาษาที่คุณใช้แล้วก็จะแสดงแถบแสดงความคืบหน้าที่ระบุว่ากำลังตรวจสอบ Mac อยู่
 5. การตรวจสอบ Mac จะใช้เวลา 2 หรือ 3 นาที หากพบปัญหาใดๆ การวินิจฉัย Apple จะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและระบุรหัสอ้างอิง ให้คุณจดรหัสอ้างอิงเหล่านี้ไว้ก่อนที่จะดำเนินการต่อ
 6. เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการทำการทดสอบซ้ำ ให้คลิก "Run the test again" หรือกด Command (⌘)-R
  • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการบริการและการสนับสนุน ให้คลิก "Get started" หรือกด Command-G
  • หากต้องการรีสตาร์ทเครื่อง Mac ให้คลิก Restart หรือกด R
  • หากต้องการปิดเครื่อง ให้คลิก Shut Down หรือกด S

หากคุณเลือกดูข้อมูลเพิ่มเติม Mac จะเริ่มต้นระบบจากการกู้คืน macOS และแสดงเว็บเพจที่ขอให้คุณเลือกประเทศหรือภูมิภาค คลิก "Agree to send" เพื่อส่งหมายเลขประจำเครื่องและรหัสอ้างอิงของคุณไปยัง Apple จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำการบริการและการสนับสนุนบนหน้าจอ เมื่อเสร็จแล้ว คุณสามารถเลือกเริ่มการทำงานใหม่หรือปิดเครื่องได้จากเมนู Apple

ขั้นตอนนี้ต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะเห็นหน้าที่อธิบายวิธีเชื่อมต่อ


ดูเพิ่มเติม

หากการกดปุ่ม D ค้างไว้เมื่อเริ่มต้นระบบไม่ได้เริ่มการทำงานของการวินิจฉัย Apple ให้ทำดังนี้

 • หากคุณใช้รหัสผ่านเฟิร์มแวร์ ให้ปิดการใช้รหัสผ่าน โดยคุณสามารถเปิดได้ใหม่หลังจากที่ใช้การวินิจฉัย Apple
 • กดปุ่ม Option-D ค้างไว้เมื่อเริ่มต้นระบบเพื่อเริ่มการทำงานของการวินิจฉัย Apple ผ่านอินเทอร์เน็ต
วันที่เผยแพร่: