ส่งข้อความกลุ่มใน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เมื่อใช้แอพข้อความ คุณสามารถส่งข้อความถึงกลุ่มคนได้ คุณยังสามารถตั้งชื่อกลุ่มของคุณ เพิ่มหรือลบบุคคลออกจากกลุ่ม ปิดเสียงการแจ้งเตือน หรือออกจากกลุ่มได้เช่นกัน

เริ่มใช้งาน

ประเภทของข้อความกลุ่ม

ข้อความกลุ่มสามประเภทที่คุณอาจเห็นมีดังนี้ iMessage แบบกลุ่ม MMS แบบกลุ่ม และ SMS แบบกลุ่ม แอพข้อความจะเลือกประเภทข้อความกลุ่มโดยอัตโนมัติ เพื่อส่งข้อความตามการตั้งค่า การเชื่อมต่อเครือข่าย และแผนของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณและของผู้รับ ตัวอย่างเช่น

 • หากคุณและผู้รับของคุณใช้อุปกรณ์ Apple และเปิด iMessage อยู่ ข้อความกลุ่มจะถูกส่งเป็น iMessage
 • หากคุณส่งข้อความกลุ่มถึงผู้ที่ไม่ได้ใช้ iMessage ข้อความนั้นจะถูกส่งเป็นข้อความ MMS หรือ SMS

iMessage เป็นกลุ่ม

ข้อความเหล่านี้จะปรากฏในฟองข้อความสีน้ำเงิน ซึ่งจะส่งผ่าน Apple แทนที่จะผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ และได้รับการปกป้องด้วยการเข้ารหัสตั้งแต่ผู้ส่งจนถึงผู้รับ ใน iMessage เป็นกลุ่ม ทุกคนสามารถทำดังนี้ได้

 • ส่งและรับข้อความรูปภาพ วิดีโอ และเสียง
 • ดูการตอบกลับทั้งหมดในกลุ่ม
 • ส่งและรับลูกเล่นข้อความ เช่น ภาพสเก๊ตช์ ภาพเคลื่อนไหว ลูกเล่นฟอง และอื่นๆ อีกมากมาย
 • แชร์ตำแหน่งที่ตั้งกับกลุ่ม
 • ตั้งชื่อกลุ่ม เพิ่มหรือเอาบุคคลออกจากกลุ่ม ปิดเสียงการแจ้งเตือน หรือออกจากกลุ่ม

MMS เป็นกลุ่ม

ข้อความเหล่านี้ปรากฏในฟองข้อความสีเขียว และส่งผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ แทนที่จะผ่าน Apple โดยสำหรับ MMS เป็นกลุ่ม ทุกคนสามารถ

 • ส่งและรับรูปภาพและวิดีโอ
 • ดูการตอบกลับทั้งหมดในกลุ่ม
 • ปิดเสียงการแจ้งเตือน

SMS เป็นกลุ่ม

ข้อความเหล่านี้ปรากฏในฟองข้อความสีเขียวเช่นกัน และส่งผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ข้อความ SMS เป็นกลุ่มไม่รองรับไฟล์แนบที่เป็นมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ นอกจากนี้ การตอบกลับทั้งหมดในกลุ่ม SMS จะถูกส่งเป็นข้อความตัวอักษรเฉพาะราย และผู้รับจะไม่สามารถเห็นการตอบกลับอื่นๆ จากกลุ่มได้

ส่งข้อความกลุ่ม

 1. เปิดแอพข้อความแล้วแตะ เพื่อเริ่มพิมพ์ข้อความใหม่
 2. ป้อนชื่อผู้รับหรือแตะ  เพื่อเพิ่มรายชื่อ
 3. ป้อนข้อความของคุณ แล้วแตะส่ง 

หากต้องการส่งข้อความ MMS เป็นกลุ่มใน iPhone ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า การส่งข้อความ MMS เปิดใช้งานอยู่ ไปที่การตั้งค่า > ข้อความ แล้วเปิดการส่งข้อความ MMS

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับเปิดใช้งาน การส่งข้อความ MMS หรือ การส่งข้อความเป็นกลุ่ม โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อดูว่าแผนการใช้บริการของคุณรองรับการส่งข้อความเป็นกลุ่มหรือไม่

คุณจะไม่สามารถดูผู้รับในข้อความกลุ่มได้

ตอบกลับ iMessage เป็นกลุ่มด้วย Tapback

คุณสามารถใช้ Tapback ตอบกลับข้อความอย่างรวดเร็วได้ด้วยการแสดงความรู้สึก เช่น รูปภาพชูนิ้วโป้งหรือรูปหัวใจ หากต้องการตอบกลับด้วย Tapback ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วแตะการสนทนากลุ่ม
 2. แตะสองครั้งที่ฟองข้อความหรือรูปภาพ
 3. แตะคำตอบหนึ่งในหกคำตอบที่ปรากฏเพื่อตอบกลับข้อความ

หากต้องการดูว่าใครส่ง Tapback เพียงแตะ Tapback คุณก็สามารถดูได้

ตั้งชื่อการสนทนากลุ่มของคุณ

มี iMessage เป็นกลุ่มจำนวนมากใช่ไหม ตั้งชื่อ iMessage กลุ่มเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายขึ้น วิธีตั้งชื่อกลุ่ม มีดังนี้

 1. แตะการสนทนากลุ่ม จากนั้นแตะที่ด้านบนของการสนทนา
 2. แตะ
 3. แตะป้อนชื่อกลุ่ม
 4. ป้อนชื่อ แล้วแตะเสร็จสิ้น

คุณสามารถตั้งชื่อได้เฉพาะ iMessage เป็นกลุ่ม แต่ไม่สามารถตั้งชื่อให้ข้อความ MMS เป็นกลุ่ม

เพิ่มหรือลบบุคคลออกจากการสนทนากลุ่ม

ทุกคนที่อยู่ในการสนทนา iMessage เป็นกลุ่มสามารถเพิ่มหรือลบบุคคลออกจากการสนทนาได้ คุณสามารถลบบุคคลออกจากการสนทนา iMessage เป็นกลุ่มที่มีบุคคลอื่นอีกสามคนเป็นอย่างน้อยได้ คุณไม่สามารถเพิ่มหรือลบบุคคลออกจากกลุ่มข้อความ MMS หรือกลุ่มข้อความ SMS ได้

เพิ่มบุคคล

 1. แตะการสนทนากลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มบุคคลในการสนทนานั้น
 2. แตะที่ด้านบนของการสนทนากลุ่ม
 3. แตะ แล้วแตะเพิ่มรายชื่อ
 4. ป้อนข้อมูลติดต่อของผู้ที่คุณต้องการเพิ่ม จากนั้นแตะเสร็จสิ้น

ลบบุคคลออก

 1. แตะการสนทนากลุ่มที่มีรายชื่อที่คุณต้องการลบ
 2. แตะที่ด้านบนของการสนทนากลุ่ม
 3. แตะ  จากนั้นให้ปัดไปทางซ้ายบนชื่อของบุคคลที่คุณต้องการลบ
 4. แตะลบ แล้วแตะเสร็จสิ้น
   

ซ่อนการเตือน

คุณได้รับการแจ้งเตือนจากกลุ่มของคุณบ่อยเกินไปใช่ไหม หากคุณไม่ต้องการออกจากการสนทนา คุณสามารถเปิดซ่อนการเตือนได้ ดังนี้

 1. เปิดแอพข้อความ แล้วแตะการสนทนากลุ่ม
 2. แตะที่ด้านบนของการสนทนากลุ่ม จากนั้นแตะ
 3. เปิดซ่อนการเตือน

คุณยังสามารถปัดไปทางซ้ายบนการสนทนา แล้วแตะซ่อนการเตือนได้อีกด้วย

เมื่อซ่อนการเตือนเปิดอยู่  จะปรากฏถัดจากการสนทนา การดำเนินการนี้จะปิดเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับการสนทนาข้อความนั้นเท่านั้น แต่ไม่ได้ปิดการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะยังคงได้รับข้อความอื่นๆ ทั้งหมด และเห็นการแจ้งเตือนข้อความเหล่านั้นที่หน้าจอล็อค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการแจ้งเตือนของคุณ

ออกจากการสนทนากลุ่ม

 1. แตะที่ด้านบนของการสนทนากลุ่ม
 2. แตะ  จากนั้นแตะออกจากการสนทนานี้

คุณสามารถออกจากการสนทนา iMessage แบบกลุ่มได้เฉพาะการสนทนาที่มีบุคคลอื่นอีกอย่างน้อยสามคนเท่านั้น

ทำอะไรได้มากขึ้นด้วยแอพข้อความ

วันที่เผยแพร่: