สั่งซื้อแอพ ภาพยนตร์ เพลง และหนังสือล่วงหน้าจาก App Store, iTunes Store และ Apple Books

หากคุณต้องการซื้อสินค้าจาก App Store, iTunes Store หรือ Apple Books ที่ยังไม่มีจำหน่าย คุณอาจสั่งซื้อล่วงหน้าได้

สั่งซื้อแอพ ภาพยนตร์ เพลง และหนังสือล่วงหน้า

คุณสามารถสั่งซื้อแอพ ภาพยนตร์ เพลง และหนังสือล่วงหน้าบนอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. เปิดแอพ App Store, แอพ iTunes Store หรือแอพ Apple Books
 2. ค้นหารายการที่คุณต้องการสั่งซื้อล่วงหน้า
 3. แตะที่ปุ่มราคาหรือปุ่มรับ
  iPhone ที่เปิดแอพ App Store ที่แสดงปุ่มรับบนหน้าของแอพ
 4. เมื่อระบบแจ้งให้ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ ให้แตะยืนยัน หากคุณใช้ Face ID ให้คลิกสองครั้งเพื่อยืนยัน
  iPhone ที่แสดงปุ่มยืนยันที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

หากสถานะการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจได้รับอีเมลอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ดูวิธีการดูหรือยกเลิกรายการที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้า

บน Mac หรือ PC

 1. เปิด iTunes แล้วไปที่ iTunes Store บน Mac คุณสามารถสั่งซื้อแอพล่วงหน้าได้ใน App Store และสั่งซื้อหนังสือล่วงหน้าได้ใน Apple Books
 2. ค้นหารายการที่คุณต้องการสั่งซื้อล่วงหน้า
 3. คลิกที่ปุ่มราคาหรือปุ่มรับ
  iTunes Store ที่แสดงปุ่มสั่งซื้อล่วงหน้าบนหน้าของอัลบั้ม
 4. เมื่อระบบแจ้งให้ยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ ให้คลิกสั่งซื้อล่วงหน้า ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  ข้อความที่ขอให้คุณยืนยันการสั่งซื้อล่วงหน้านี้
 5. ข้อความยืนยันการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณจะปรากฏขึ้น

หากสถานะการสั่งซื้อล่วงหน้าของคุณมีการเปลี่ยนแปลง คุณอาจได้รับอีเมลอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ดูวิธีการดูหรือยกเลิกรายการที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้า

หากอัลบั้มที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้ามาพร้อมกับเพลงที่วางจำหน่ายล่วงหน้า

บางอัลบั้มมาพร้อมกับเพลงที่วางจำหน่ายล่วงหน้า ซึ่งปล่อยออกมาก่อนที่อัลบั้มจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

 • หากคุณซื้อเพลงที่วางจำหน่ายล่วงหน้าหลังจากที่สั่งซื้ออัลบั้มล่วงหน้า ราคารวมของอัลบั้มที่คุณต้องจ่ายจะลดลงตามราคาของเพลงนั้น
 • หากคุณซื้อเพลงที่วางจำหน่ายล่วงหน้าก่อนที่จะสั่งซื้ออัลบั้มล่วงหน้า ราคาการสั่งซื้อล่วงหน้าจะลดลงตามราคาของเพลงนั้น

ดาวน์โหลดรายการสั่งซื้อล่วงหน้า

เมื่อรายการสั่งซื้อล่วงหน้าออกวางจำหน่ายแล้ว คำสั่งซื้อของคุณจะสมบูรณ์และจะมีการเรียกเก็บเงินจากคุณตามวิธีการชำระเงินที่มีอยู่ในระบบ คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้าพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว คลิกหรือแตะลิงก์ที่อยู่ในอีเมลดังกล่าวเพื่อดาวน์โหลดรายการที่คุณซื้อ

หากคุณเปิดรายการดาวน์โหลดอัตโนมัติไว้ รายการจะปรากฏในสินค้าที่ซื้อแล้วของคุณโดยอัตโนมัติ หากรายการไม่ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ คุณสามารถดาวน์โหลดรายการนั้นได้จากประวัติการซื้อ

หากคุณไม่เห็นภาพยนตร์หรืออัลบั้มที่สั่งซื้อล่วงหน้าซึ่งคุณคาดว่าจะได้เห็น ให้ตรวจหารายการที่พร้อมดาวน์โหลดใน iTunes บน Mac หรือ PC ด้วยวิธีการต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือก บัญชี > ตรวจสอบหารายการดาวน์โหลดที่มี

ดูหรือยกเลิกรายการที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้า

คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการสั่งซื้อล่วงหน้าและยกเลิกการสั่งซื้อก่อนรายการจะออกวางจำหน่ายได้

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iTunes Store & App Store
 2. แตะ Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะดู Apple ID ระบบอาจขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
  iPhone ที่เปิด App Store ที่แสดงตัวเลือกเมนูต่างๆ รวมถึงตัวเลือกดู Apple ID
 3. แตะการสั่งซื้อล่วงหน้า หากคุณไม่มีรายการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้
 4. บนหน้าจอการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้า รวมถึงวันที่คาดว่าจะวางจำหน่ายได้ หากต้องการยกเลิกรายการสั่งซื้อล่วงหน้า ให้แตะที่รายการแล้วแตะยกเลิก เมื่อระบบขอให้คุณยืนยันว่าต้องการยกเลิกหรือไม่ ให้แตะตกลง
  iPhone ที่เปิด App Store ในหน้าการสั่งซื้อล่วงหน้า

บน Mac หรือ PC

หากต้องการเปิด iTunes และลงชื่อเข้าใช้ในหน้าข้อมูลบัญชีของคุณ ให้คลิกที่ลิงก์นี้ ดูบัญชีของฉัน หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิด iTunes หากคุณไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้เอาไว้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ
 2. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณหรือที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกบัญชี > ดูบัญชีของฉัน
  เมนูบัญชีใน iTunes ที่เลือกตัวเลือกดูบัญชีของฉันไว้
 3. ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดูบัญชี
 4. ในหน้าข้อมูลบัญชี ให้เลื่อนไปยังการตั้งค่า แล้วคลิกจัดการการสั่งซื้อล่วงหน้า หากคุณไม่มีรายการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้
  หน้าข้อมูลบัญชีใน iTunes
 5. บนหน้าจอจัดการการสั่งซื้อล่วงหน้า คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้า รวมถึงวันที่คาดว่าจะวางจำหน่ายได้ หากต้องการยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้า ให้คลิกปุ่มยกเลิก ทางด้านขวาของรายการ เมื่อระบบขอให้คุณยืนยันว่าต้องการยกเลิกหรือไม่ ให้คลิกตกลง
  หน้าจัดการรายการสั่งซื้อล่วงหน้าใน iTunes

ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินที่ทำให้การซื้อของคุณไม่สมบูรณ์เมื่อรายการที่คุณสั่งซื้อล่วงหน้าออกวางจำหน่าย คุณจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบว่ารายการดังกล่าวพร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ว แต่คุณต้องอัพเดทข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณก่อนจึงจะสามารถดาวน์โหลดได้

คลิกลิงก์ในอีเมลเพื่อตรวจสอบข้อมูลการเรียกเก็บเงินและดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

วันที่เผยแพร่: