iPhoto, Aperture: คำจำกัดความขนาดภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดภาพและคำศัพท์ที่ใช้อธิบายขนาดภาพ 

พิกเซล
พิกเซลคือรายการเล็กที่สุดในจอแสดงภาพ เซ็นเซอร์กล้องหรือรูปภาพที่มีค่าสีแต่ละค่า รูปภาพประกอบด้วยพิกเซล (หรือใช้คำว่า "px")

ขนาดเซ็นเซอร์กล้องโดยปกติจะแสดงเป็นจำนวนพิกเซลทั้งหมด ถ้าเซ็นเซอร์ของคุณกว้าง 4000 พิกเซลและสูง 3000 พิกเซล แสดงว่าคุณมีเซ็นเซอร์เท่ากับ 12,000,000 พิกเซล หรือ 12 เมกะพิกเซล จอมอนิเตอร์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่จะมีขนาดของพิกเซลในแนวนอนและแนวตั้งคงที่ จอมอนิเตอร์ที่มีขนาดต่างกันอาจมีขนาดพิกเซลเท่ากันได้ แต่ความละเอียดจะต่างกัน (โปรดดูส่วนความละเอียด ด้านล่าง)

 

ความละเอียด
ความละเอียด คือปริมาณพิกเซลต่อหน่วยความยาว โดยปกติจะแสดงเป็น PPI (พิกเซลต่อนิ้ว) หรือ DPI (จุดต่อนิ้ว)

  • PPI คือวิธีแสดงจอแสดงผลหรือความละเอียดของภาพที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น จอมอนิเตอร์ขนาด 1920x1080 ที่มีจอแสดงผลกว้าง 30 นิ้ว จะมีความละเอียดในแนวนอนเท่ากับ 64 PPI (1920 พิกเซล / 30 นิ้ว = 64 PPI) ความละเอียดในแนวตั้งโดยปกติจะมีค่าเท่ากันเพื่อให้พิกเซลเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสและภาพไม่บิดเบี้ยว
  • DPI คือคำศัพท์จากเทคโนโลยีการพิมพ์และหมายถึงจุดที่พิมพ์ซึ่งจะทำให้เกิดจุดในรูปแบบหน้าจอราสเตอร์ เมื่อภาพถูกพิมพ์ที่ความละเอียดสูงพอ คุณจะมองไม่เห็นเป็นจุดๆ แต่จะเห็นเป็นการไล่ระดับที่เรียบเนียนแทน เครื่องพิมพ์บางชนิดจะจำลองการไล่ระดับด้วยรูปแบบหน้าจอราสเตอร์: 

 

การแสดงภาพตัวอย่างซ้ำ
เพื่อดูภาพบนจอมอนิเตอร์ คุณสามารถแสดงแต่ละพิกเซลของรูปภาพให้เป็นพิกเซลบนจอมอนิเตอร์ หรือปรับขนาดรูปภาพให้คำนวณพิกเซลของภาพเพราะคุณไม่สามารถเปลี่ยนขนาดพิกเซลของจอมอนิเตอร์ได้ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายพอๆ กับการคูณพิกเซลที่มีอยู่เพื่อเพิ่มขนาด หรือจะใช้อัลกอริธึ่มการประมาณค่าที่อัจฉริยะมากขึ้นก็ได้ การลดขนาดสามารถทำได้ด้วยวิธีการที่คล้ายกัน

หมายเหตุ: การแซมปลิงภาพซ้ำๆ อาจทำให้คุณภาพเสียไปได้ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรเริ่มจากภาพต้นฉบับและเพิ่มขนาดหรือลดขนาดให้เป็นขนาดที่ต้องการโดยตรง (ตัวอย่างเช่น หลีกเลี่ยงการลดขนาดจากภาพที่เพิ่มขนาดแล้ว)

 

ขนาดภาพ
เมื่อขนาดของรูปภาพแสดงเป็นพิกเซลโดยไม่ได้บอกความละเอียด จะแสดงขนาดภาพจริงเป็น ไม่ทราบ หากต้องการขนาดเป็นนิ้ว หารขนาดที่เป็นพิกเซลด้วยความละเอียดในหน่วย PPI

ตัวอย่างเช่น ถ้าภาพ 4000x3000 px มีความละเอียด 300 dpi ภาพนั้นจะพิมพ์เป็นรูปขนาด 13.33 x 10 นิ้ว ที่ 150 dpi ภาพจะพิมพ์เป็นรูปขนาด 26.67 x 20 นิ้ว

หากคุณต้องการพิมพ์ภาพตามขนาดที่กำหนด คุณสามารถปล่อยให้ซอฟต์แวร์ของคุณเปลี่ยนความละเอียดและให้ไดรเวอร์พิมพ์แสดงภาพตัวอย่างซ้ำเพื่อให้ได้ตามที่ต้องการ หรือคุณจะแสดงภาพตัวอย่างซ้ำด้วยตนเองเพื่อแก้ไขความละเอียด ซึ่งจะเปลี่ยนขนาดพิกเซลของภาพนั้นด้วย ส่วนใหญ่แล้ว ทั้งสองตัวเลือกจะมีผลที่เหมือนกัน

วันที่เผยแพร่: