ใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบเมื่อนำเข้าผู้ใช้สำหรับการเข้าใช้งาน FileVault จากไฟล์

เมื่อใช้คำสั่ง fdesetup เพื่อนำเข้าผู้ใช้จากไฟล์ โปรดระบุรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบในช่องรหัสผ่านที่อยู่ระดับสูงสุด

เมื่อเตรียมไฟล์ plist เพื่อเปิดใช้งานรายชื่อผู้ใช้สำหรับคำสั่ง fdesetup add -inputplist โปรดใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบในช่องรหัสผ่านที่อยู่ระดับสูงสุด

หมายเหตุ: การใช้กุญแจการกู้คืนในช่องรหัสผ่านที่อยู่ระดับสูงสุดอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดกลับมาได้ โปรดใช้รหัสผ่านของผู้ดูแลระบบแทน

เรียนรู้เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบรรทัดคำสั่งนี้ โปรดดูที่หน้า man fdesetup

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของไฟล์รายชื่อคุณสมบัติที่สามารถนำเข้าได้:

<plist>
	<dict>
		<key>Username</key>
		<string>admin</string>
		<key>Password</key>
		<string>Apple123</string>
		<key>AdditionalUsers</key>
		<array>
	 	   <dict>
			<key>Username</key>
			<string>travis</string>
			<key>Password</key>
			<string>topsecret</string>
	 	   </dict>
		</array>
	</dict>
</plist>
  • admin คือชื่อย่อสำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ
  • Apple123 คือรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ "admin"
  • travis คือชื่อย่อของผู้ใช้ที่จะเปิดใช้งาน
  • topsecret คือรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ "travis"
วันที่เผยแพร่: