ถ่ายโอนแผน AppleCare ของคุณ

หากคุณขายหรือให้อุปกรณ์ของคุณกับผู้อื่น คุณอาจต้องถ่ายโอนแผน AppleCare ให้กับเจ้าของใหม่

ถ่ายโอนแผน AppleCare ของคุณไปยังเจ้าของใหม่

  1. ลงชื่อเข้าใช้บริการช่วยเหลือของฉัน เพื่อรับหมายเลขข้อตกลง AppleCare หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ และหลักฐานความคุ้มครองสำหรับแผน AppleCare
  2. ค้นหาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับอุปกรณ์
  3. รับชื่อเจ้าของใหม่ รวมถึงที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
  4. ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

สำหรับแผน AppleCare บางประเภทและในบางประเทศหรือภูมิภาค คุณอาจไม่สามารถถ่ายโอนแผน AppleCare ไปยังเจ้าของใหม่ได้ หากต้องการดูรายละเอียด โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare ที่เกี่ยวข้อง หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณมีแผนใด ให้ตรวจสอบความคุ้มครองของคุณ

ถ้าคุณชำระเงินแบบรายเดือน

หากคุณชำระเงินแบบรายเดือน* สำหรับแผน AppleCare ของคุณ แผนจะลิงก์กับ Apple ID ของคุณและจะไม่สามารถถ่ายโอนให้เจ้าของใหม่ได้

* ในบางประเทศและภูมิภาค คุณอาจมีตัวเลือกในการชำระเงินรายเดือนสำหรับแผน AppleCare ของคุณ ตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้กับแผน AppleCare ทุกแผนหรือทุกประเทศและภูมิภาคทั้งหมด

หากคุณได้รับอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนมา

หากเราเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณแทนที่จะซ่อม เราจะโอนแผนของคุณไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ หากไม่สามารถโอนความคุ้มครองได้ เราจะนำเสนอทางเลือกอื่นๆ ให้

วันที่เผยแพร่: