โอนแผน AppleCare ของคุณ

หากคุณขายหรือยกอุปกรณ์ Apple ของคุณให้กับผู้อื่น คุณยังสามารถโอนกรรมสิทธิ์ใน AppleCare Protection Plan หรือ AppleCare+ ของคุณในภูมิภาคที่อนุญาตให้ทำได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถโอนแผนความคุ้มครอง AppleCare ของคุณระหว่างอุปกรณ์ของคุณเองที่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน และภายในเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ครั้งแรก

เมื่อเราเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณแทนการซ่อม เราจะโอนแผนของคุณไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ หากไม่สามารถทำการโอนความคุ้มครองได้ เราจะนำเสนอทางเลือกอื่นๆ ให้

รายการต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมไว้

หากคุณกำลังโอนแผน AppleCare ของคุณให้ผู้อื่น เรายังจำเป็นต้องทราบว่าคุณซื้ออุปกรณ์มาจาก Apple หรือตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของเจ้าของรายใหม่

ตรวจสอบการคุ้มครองของคุณ

หลังจากเตรียมเอกสารของคุณแล้ว โปรด ให้ตรวจสอบความคุ้มครองของคุณ และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขในภูมิภาคของคุณ เพื่อดูว่าคุณสามารถโอนความคุ้มครองของ AppleCare Protection Plan หรือ AppleCare+ ได้หรือไม่

ส่งคำขอของคุณ

หากประเทศหรือภูมิภาคของคุณอนุญาตให้โอนแผน AppleCare ของคุณได้ โปรดติดต่อเราเพื่อเริ่มกระบวนการ เลือกวิธีการติดต่อเรา:

 • ติดต่อเรา ทางออนไลน์
 • ติดต่อติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Apple แจ้งว่า "ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการโอนผลิตภัณฑ์ AppleCare”
 • ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ พร้อมกับสิ่งเหล่านี้
  • หมายเลขข้อตกลง AppleCare
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินทั้งหมด
  • หมายเลขประจำเครื่องสำหรับอุปกรณ์ Apple ของคุณ
  • หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
Apple Inc. 
ATTN: ฝ่ายดูแลข้อตกลง 
MS: 217-AC 
2511 Laguna Blvd
Elk Grove, CA 95758
USA

ยุโรป:
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Apple
Hollyhill Industrial Estate
Hollyhill, Cork, Republic of Ireland

ญี่ปุ่น:
รหัสไปรษณีย์: 106-6140
Apple Mail Center
Roppongi Hills
6-10-1, Roppongi
Minato-ku, Tokyo, Japan

 

 

ภูมิภาคอื่นทั้งหมด:

ดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ AppleCareสำหรับประเทศหรือภูมิภาคที่คุณอาศัยอยู่

 

 

วันที่เผยแพร่: