โอนแผน AppleCare ของคุณ

หากคุณต้องชำระเงินแบบเต็มสำหรับแผน AppleCare และต้องขายหรือยกอุปกรณ์ Apple ของคุณให้ผู้อื่น คุณยังสามารถโอนถ่ายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของของแผน AppleCare ได้อีกด้วย หากคุณชำระเงินสำหรับแผน AppleCare เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการเรียกเก็บเงินจึงทำให้ไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลการชำระเงินไปยัง Apple ID ใหม่ได้

เมื่อเราเปลี่ยนอุปกรณ์ของคุณแทนการซ่อม เราจะโอนแผนของคุณไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติ หากไม่สามารถทำการโอนความคุ้มครองได้ เราจะนำเสนอทางเลือกอื่นๆ ให้

รายการต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องเตรียมไว้

หากคุณกำลังโอนแผน AppleCare ของคุณให้ผู้อื่น เรายังจำเป็นต้องทราบว่าคุณซื้ออุปกรณ์มาจาก Apple หรือตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งชื่อและที่อยู่ของเจ้าของรายใหม่

ตรวจสอบการคุ้มครองของคุณ

ภายหลังที่คุณมีเอกสาร ให้ตรวจสอบความคุ้มครองของคุณ และตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไข เพื่อดูว่าคุณสามารถโอนถ่ายความคุ้มครองของ AppleCare Protection Plan หรือ AppleCare+ ของคุณได้หรือไม่

หากคุณมี AppleCare+ ที่คุ้มครองด้านการโจรกรรมและการสูญหาย ให้ตรวจสอบเอกสารประกันภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ส่งคำขอของคุณ

หากประเทศหรือภูมิภาคของคุณอนุญาตให้โอนแผน AppleCare ของคุณได้ โปรดติดต่อเราเพื่อเริ่มกระบวนการ เลือกวิธีการติดต่อเรา:

 • ติดต่อเราออนไลน์
 • โทรหาฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple แล้วแจ้งว่า "ฉันต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการโอนถ่ายผลิตภัณฑ์ AppleCare "
 • ส่งจดหมายผ่านทางไปรษณีย์และระบุข้อมูลดังต่อไปนี้
  • หมายเลขข้อตกลง AppleCare
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินทั้งหมด
  • หมายเลขประจำเครื่องสำหรับอุปกรณ์ Apple ของคุณ
  • หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ
    

สหรัฐอเมริกาและแคนาดา:
Apple Inc. 
ATTN: ฝ่ายดูแลข้อตกลง 
MS: 217-AC 
2511 Laguna Blvd
Elk Grove, CA 95758
USA

ญี่ปุ่น:
รหัสไปรษณีย์: 106-6140
Apple Mail Center
Roppongi Hills
6-10-1, Roppongi
Minato-ku, Tokyo, Japan

ภูมิภาคอื่นทั้งหมด:

วันที่เผยแพร่: