เก็บใบเสร็จของคุณไว้หลังจากที่คุณซื้ออุปกรณ์ Apple

ขอแสดงความยินดีกับการเป็นเจ้าของอุปกรณ์ Apple เครื่องใหม่ของคุณ! เราทราบว่าคุณต้องการดูแลผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างดี ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเก็บใบเสร็จและเอกสารสำคัญอื่นๆ ของคุณไว้ในที่ที่ปลอดภัย

หากคุณต้องการอัพเดทบันทึกข้อมูลอุปกรณ์ของคุณ เราจำเป็นต้องขอดูสำเนาใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และหากคุณมีแผน AppleCare คุณควรเก็บหนังสือแสดง หลักฐานความคุ้มครอง ของคุณไว้ด้วยเช่นกัน

เอกสารทั้งหมดต้องออกโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple และตรงตามเกณฑ์นี้

 • ใบเสร็จรับเงินที่อ่านออกได้ชัดเจน
 • ใบเสร็จรับเงินต้องมีข้อมูลต่อไปนี้
  • คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ
  • วันที่ซื้ออุปกรณ์
  • หมายเลขใบแจ้งหนี้หรือหมายเลขใบเสร็จ
  • ราคาของอุปกรณ์
  • ข้อมูลการติดต่อของตัวแทนจำหน่าย เราต้องการตราประทับหรือโลโก้ของตัวแทนจำหน่ายด้วย หากเป็นไปได้ 
  • หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ หากโดยปกติแล้วตัวแทนจำหน่ายแสดงหมายเลขประจำเครื่องไว้บนใบเสร็จ
วันที่เผยแพร่: