วิธีจัดการแผน AppleCare ของคุณ

หากคุณต้องการจัดการหรือยกเลิกแผน AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

จัดการแผน AppleCare ที่จ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน

หากคุณจ่ายค่าบริการรายเดือนของแผน AppleCare เป็นประจำ คุณสามารถจัดการแผนดังกล่าวได้จากอุปกรณ์ iOS, Mac หรือ PC ของคุณ แผน AppleCare ของคุณใช้ข้อมูลการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ของคุณ ดูวิธีเปลี่ยนข้อมูลการชำระเงินใน Apple ID ของคุณ

คุณสามารถดูหรือยกเลิกแผน AppleCare ที่เรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน พร้อมกับบริการอื่นๆ ของ Apple ของคุณได้ จัดการบริการของคุณ

หากแผน AppleCare ของคุณไม่ได้แสดงรายการร่วมกับบริการอื่นๆ ของคุณ หรือถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

ยกเลิก AppleCare ที่ต้องชำระเต็ม

หากคุณต้องชำระเงินแบบเต็มสำหรับแผน AppleCare มีบางสิ่งที่คุณต้องต้องพึงระลึกไว้เมื่อคุณทำการยกเลิกการชำระเงินดังกล่าว

  • หากคุณยกเลิกแผน AppleCare ของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หักมูลค่าของบริการใดๆ ที่คุณได้รับไปแล้ว
  • หากคุณยกเลิกแผน AppleCare ของคุณหลังจากที่คุณซื้อเกินกว่า 30 วันไปแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนตามเปอร์เซ็นต์ของความคุ้มครอง AppleCare ที่ยังไม่ครบกำหนด หักมูลค่าของบริการใดๆ ที่คุณได้รับไปแล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan หรือ AppleCare+ ในผลิตภัณฑ์ของ AppleCare ได้ที่ ข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณมี AppleCare+ ที่คุ้มครองด้านการโจรกรรมและการสูญหาย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารประกันภัย

หลักเกณฑ์การคืนเงินอาจแตกต่างกันไปในภูมิภาคของคุณ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศหรือภูมิภาคของคุณโดยเฉพาะ

สิ่งที่คุณต้องการสำหรับการยกเลิก

เมื่อคุณพร้อมทำการยกเลิกแผน AppleCare ของคุณ ติดฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple tและแจ้งกับที่ปรึกษาว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องการยกเลิกแผน AppleCare ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้ 

  • หมายเลขข้อตกลง AppleCare ซึ่งได้มาจาก หลักฐานความคุ้มครอง
  • หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ Apple ที่แผน AppleCare ของคุณคุ้มครอง
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับของคุณ หากคุณซื้อแผน AppleCare และอุปกรณ์ที่แผนนี้คุ้มครองโดยตรงจาก Apple เราอาจไม่จำเป็นต้องขอดูใบเสร็จของคุณ
วันที่เผยแพร่: