ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับแผน AppleCare ของคุณ

ทำการเปลี่ยนแปลงแผน AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan ของคุณ

หากคุณชำระเงินเป็นรายเดือนสำหรับแผน AppleCare ของคุณ

หากต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่คุณใช้สำหรับแผน AppleCare ของคุณ ให้เปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่คุณใช้กับ Apple ID ของคุณ

หากต้องการยกเลิกแผน AppleCare ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ หากคุณไม่เห็นแผนบริการของคุณเมื่อคุณพยายามยกเลิก ให้ตั้งค่าบัญชีของคุณให้เสร็จ หากคุณตั้งค่าบัญชีของคุณเสร็จแล้วและคุณยังคงไม่เห็นแผนบริการของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณยกเลิกแผน AppleCare การเรียกเก็บเงินรายเดือนจะไม่ได้รับการต่ออายุ หากคุณไม่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับความคุ้มครองของแผน AppleCare แล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มแผนไปยังอุปกรณ์ของคุณได้อีก

หากคุณชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับแผน AppleCare ของคุณ

ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อยกเลิกแผนของคุณ ขอแนะนำให้คุณเตรียมหมายเลขข้อตกลง AppleCare หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่แผนคุ้มครอง หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ หากต้องการดูหมายเลขข้อตกลงและหมายเลขประจำเครื่อง ให้ลงชื่อเข้าใช้บริการช่วยเหลือของฉัน

  • หากคุณยกเลิกแผน AppleCare ของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หักมูลค่าของบริการใดๆ ที่คุณได้รับไปแล้ว*
  • หากคุณยกเลิกแผน AppleCare ของคุณหลังจากที่คุณซื้อเกินกว่า 30 วันไปแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของความคุ้มครองแผน AppleCare ที่ยังไม่หมดอายุ หักมูลค่าของบริการใดๆ ที่คุณได้รับไปแล้ว*

* หลักเกณฑ์การคืนเงินอาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณ คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงินได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare Protection Plan หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare+ หากคุณมี AppleCare+ ที่คุ้มครองด้านการโจรกรรมและการสูญหาย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกันภัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

วันที่เผยแพร่: