วิธีจัดการแผน AppleCare ของคุณ

หากคุณต้องการจัดการหรือยกเลิกแผน AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับแผน AppleCare โปรดเลือกวิธีการชำระเงินของคุณด้านล่าง หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสมัครรับแอพหรือบริการ โปรดดูวิธียกเลิกการสมัครรับของคุณ

จัดการหรือยกเลิกแผน AppleCare ที่ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน

หากคุณชำระค่าบริการแผน AppleCare เป็นรายเดือน คุณสามารถจัดการหรือยกเลิกแผนดังกล่าวได้จากอุปกรณ์ iOS, Mac หรือ PC ของคุณ ดูวิธียกเลิกการสมัครรับของคุณ

หากคุณไม่เห็นแผนของคุณ โปรดตั้งค่าบัญชีทางออนไลน์ให้เสร็จสมบูรณ์ จากนั้นคุณจะสามารถจัดการแผนและวิธีที่คุณชำระเงินสำหรับแผนได้

หากแผน AppleCare ของคุณยังไม่แสดงพร้อมกับบริการอื่นๆ หรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

เมื่อคุณยกเลิกแผน AppleCare การเรียกเก็บเงินรายเดือนจะไม่ได้รับการต่ออายุ หากคุณไม่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับความคุ้มครองของแผน AppleCare แล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มแผนไปยังอุปกรณ์ของคุณได้อีก

ยกเลิกแผน AppleCare ที่ชำระเงินเต็มจำนวน

หากคุณชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับแผน AppleCare ไปแล้ว การยกเลิกแผนคุ้มครองจะมีผลดังนี้

  • หากคุณยกเลิกแผน AppleCare ของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หักมูลค่าของบริการใดๆ ที่คุณได้รับไปแล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan หรือ AppleCare+ ได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ AppleCare หากคุณมี AppleCare+ ที่คุ้มครองด้านการโจรกรรมและการสูญหาย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารประกันภัย
  • หากคุณยกเลิกแผน AppleCare ของคุณหลังจากที่คุณซื้อเกินกว่า 30 วันไปแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของความคุ้มครองแผน AppleCare ที่ยังไม่หมดอายุ หักมูลค่าของบริการใดๆ ที่คุณได้รับไปแล้ว คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AppleCare Protection Plan หรือ AppleCare+ ได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ AppleCare หากคุณมี AppleCare+ ที่คุ้มครองด้านการโจรกรรมและการสูญหาย คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารประกันภัย

เมื่อคุณพร้อมที่จะยกเลิกแผน AppleCare แล้ว โปรดติดฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple และแจ้งที่ปรึกษาว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องการยกเลิกแผน AppleCare ขอแนะนำให้คุณเตรียมหมายเลขข้อตกลง AppleCare จากใบรับรองหลักฐานความคุ้มครอง หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ที่แผน AppleCare คุ้มครอง หรือใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

หลักเกณฑ์การคืนเงินอาจแตกต่างกันไปในภูมิภาคของคุณ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับผลิตภัณฑ์และประเทศหรือภูมิภาคของคุณโดยเฉพาะ

วันที่เผยแพร่: