ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินสำหรับแผน AppleCare ของคุณ

เปลี่ยนแปลงแผน AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan ของคุณ

หากคุณชำระเงินเต็มจำนวนสำหรับแผน AppleCare ของคุณ

ก่อนที่คุณจะติดต่อ Apple โปรดเตรียมสิ่งเหล่านี้ให้พร้อม

ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อยกเลิกแผนของคุณ

ในจีนแผ่นดินใหญ่ หากคุณซื้อแผนจากผู้ขายรายอื่นที่ไม่ใช่ Apple โปรดติดต่อผู้ขายรายนั้นเพื่อยกเลิกแผนของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลอื่น

หากคุณยกเลิกแผน AppleCare ของคุณภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้อ คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน หักมูลค่าของบริการใดๆ ที่คุณได้รับไปแล้ว1

หากคุณยกเลิกแผน AppleCare ของคุณหลังจากที่คุณซื้อเกินกว่า 30 วันไปแล้ว คุณจะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนของความคุ้มครองแผน AppleCare ที่ยังไม่หมดอายุ หักมูลค่าของบริการใดๆ ที่คุณได้รับไปแล้ว 1

1. หลักเกณฑ์การคืนเงินอาจแตกต่างกันไปในประเทศ ภูมิภาค รัฐ หรือจังหวัดของคุณ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกและการคืนเงินได้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AppleCare ที่เกี่ยวข้อง หากคุณชำระเงินเป็นรายเดือนสำหรับ AppleCare+ จากผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายของคุณ ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายไร้สายเพื่อขอเงินคืน

หากคุณชำระเงินเป็นรายเดือนหรือรายปีสำหรับแผน AppleCare ของคุณ

ต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเงินสำหรับแผน AppleCare ของคุณใช่ไหม เปลี่ยนวิธีการชำระเงินใน Apple ID ของคุณ

ต้องการยกเลิกแผนของคุณใช่ไหม คุณสามารถยกเลิกแผน AppleCare ในการตั้งค่าบัญชีบนอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณไม่เห็นแผนเมื่อต้องการยกเลิก ให้ตั้งค่าบัญชีให้เสร็จ หากคุณตั้งค่าบัญชีเสร็จแล้วและยังไม่เห็นแผนของคุณ ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากคุณยกเลิกแผน AppleCare การเรียกเก็บเงินรายเดือนหรือรายปี2 จะไม่ได้รับการต่ออายุ หากคุณไม่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับความคุ้มครองของแผน AppleCare แล้ว คุณจะไม่สามารถเพิ่มแผนไปยังอุปกรณ์ของคุณได้อีก

2. คุณอาจมีตัวเลือกในการชำระเงินรายเดือนหรือรายปีสำหรับแผน AppleCare ของคุณ ในบางประเทศและภูมิภาค ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับแผน AppleCare บางแผนหรือในบางประเทศและภูมิภาค

ดูเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: