ซื้อแผน AppleCare

อุปกรณ์ Apple ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด และบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสูงสุด 90 วัน หากอุปกรณ์ของคุณเข้าเกณฑ์ คุณจะสามารถซื้อแผน AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ซื้อแผน AppleCare ออนไลน์

รับความคุ้มครองสำหรับ iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods หรืออุปกรณ์เครื่องอื่นที่เข้าเกณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการคุ้มครอง

 

iPhone ที่แสดงว่ามีความคุ้มครอง AppleCare+ ในการตั้งค่า

ซื้อแผน AppleCare บนอุปกรณ์ของคุณ

  1. เปิด "การตั้งค่า" บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
  2. ไปที่ "ทั่วไป > เกี่ยวกับ"
  3. แตะ "ความคุ้มครอง AppleCare+ ที่มี" หากคุณไม่เห็น "ความคุ้มครอง AppleCare+ ที่มี" โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณเข้าเกณฑ์หรือไม่
  4. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถดูราคาของแผน AppleCare เมื่อทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ครอบคลุมอะไรบ้าง

เรียนรู้ว่าบริการและความช่วยเหลือใดที่คุ้มครองโดยแผน AppleCare

ดูเพิ่มเติม

  • หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือในการซื้อแผน AppleCare ให้ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple
  • ในประเทศและภูมิภาคส่วนใหญ่ คุณสามารถซื้อ AppleCare+ ได้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ ในญี่ปุ่น คุณสามารถซื้อ AppleCare+ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ ในจีนแผ่นดินใหญ่ คุณสามารถซื้อ AppleCare+ บนอุปกรณ์ของคุณ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์หรือใน Apple Store ภายใน 60 วันนับจากวันที่ซื้ออุปกรณ์ (ที่ Apple Store คุณจะต้องนำหลักฐานการซื้อมาด้วย แล้วเราจะตรวจสอบอุปกรณ์)
  • ในบางประเทศและภูมิภาค คุณสามารถซื้อ AppleCare Protection Plan ได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อ Mac, Apple TV หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เข้าเกณฑ์

สิทธิประโยชน์ของการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และแผน AppleCare คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของคุณ ผลิตภัณฑ์และตัวเลือกการซื้อบางอย่างอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: