ซื้อแผน AppleCare

อุปกรณ์ Apple ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด และบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสูงสุด 90 วัน หากอุปกรณ์ของคุณเข้าเกณฑ์ คุณจะสามารถซื้อแผน AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

หากต้องการซื้อแผน AppleCare:

ปุ่มเริ่มต้นใช้งาน

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านการซื้อแผน AppleCare ให้ติดต่อบริการช่วยเหลือของ Apple

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AppleCare

สิทธิประโยชน์ของการรับประกันแบบจำกัดของ Apple และแผน AppleCare เป็นส่วนเพิ่มเติมของสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์และตัวเลือกการซื้อบางรายการอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: