ซื้อแผน AppleCare สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

อุปกรณ์ Apple ส่วนใหญ่จะมาพร้อมกับการรับประกันแบบจำกัด และบริการช่วยเหลือแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสูงสุด 90 วัน หากอุปกรณ์ของคุณเข้าเกณฑ์ คุณจะสามารถซื้อ AppleCare+ หรือ AppleCare Protection Plan สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติมได้

ซื้อแผน AppleCare ออนไลน์

วิธีซื้อแผน AppleCare ออนไลน์มีสองวิธีดังนี้

วิธีซื้ออื่นๆ

หากอุปกรณ์ของคุณเข้าเกณฑ์สำหรับแผน AppleCare แต่คุณไม่สามารถซื้อออนไลน์ได้ ตัวเลือกของคุณมีดังนี้

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ AppleCare

สิทธิประโยชน์ของการรับประกันแบบจำกัดของ Apple, AppleCare Protection Plan และ AppleCare+ จะอยู่นอกเหนือไปจากสิทธิ์ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์และตัวเลือกการซื้อบางรายการอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศหรือภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: