เกี่ยวกับความคุ้มครองการสนับสนุนและตัวเลือกการบริการ

หากคุณต้องการอัพเดทข้อมูลในบันทึกของเราเกี่ยวกับรายการซื้อหรือข้อตกลงของคุณ เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่มีให้

การทำความเข้าใจกับข้อจำกัดของระบบในความคุ้มครองด้านการบริการของ Apple ("ระบบ") จะช่วยหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหา ข้อมูลที่มีอยู่ในระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถทราบว่าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ตนใช้ได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกันแบบจำกัดของ Apple หรือสัญญาการให้บริการเพิ่มเติมของ Apple เช่น AppleCare Protection Plan และ AppleCare+ หรือไม่

สำหรับลูกค้าที่มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือข้อบังคับในประเทศ ภูมิภาค หรือในรัฐของตนที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ความคุ้มครองด้านการบริการที่อธิบายไว้ในระบบอาจไม่ใช่สิทธิ์และการแก้ไขเยียวยาทั้งหมดตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิ์ของลูกค้าในแคลิฟอร์เนียและเขตอำนาจกฎหมายอื่นที่จะให้มีการขยายระยะเวลาในการรับประกันตามจำนวนวันทั้งหมดที่ผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้อยู่ในมือของลูกค้าเนื่องจากการส่งซ่อมตามการรับประกัน เพื่อให้สามารถคำนวณจำนวนวันที่ขยายระยะเวลาการรับประกันนั้น Apple อาจขอให้ลูกค้าส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและเอกสารในการส่งซ่อม โปรดทราบว่าข้อมูลที่มีอยู่ในระบบไม่ใช่โปรแกรมเพิ่มเติมอื่นใดที่สามารถขยายความคุ้มครองของ Apple เช่นเดียวกับที่ได้อธิบายไว้ในหน้าโปรแกรมขยายเวลาเปลี่ยนเครื่องและซ่อมเครื่อง

ข้อมูลความคุ้มครองด้านการบริการที่อธิบายไว้ในระบบนี้เป็นไปตามข้อมูลวันที่ซื้อที่ Apple มี โดยขึ้นอยู่กับว่าคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์เมื่อใดหรือได้ลงทะเบียนไว้หรือไม่ หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Apple หรือ Apple Store ซึ่งวันที่ซื้อโดยประมาณอาจไม่ถูกต้อง หากคุณเชื่อว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดอัพเดทข้อมูลด้วยการติดต่อ Apple โดยใช้ลิงก์ที่เหมาะสมในหน้านี้ ข้อมูลที่เพิ่งส่งให้ล่าสุดและความคุ้มครองการรับประกันซ่อมแซมอาจไม่มีอยู่ในบันทึกของระบบ ลูกค้าไม่สามารถใช้ระบบเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม หรือเพื่อเรียกร้องการกระทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ของ Apple หรือผู้อื่น

กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

สิทธิประโยชน์จากการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลา 1 ปีของ Apple1, AppleCare Protection Plan และ AppleCare+ นั้นเพิ่มเติมจากสิทธิ์ที่ให้ไว้ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับรายละเอียด โปรดคลิกที่นี่ 

หากคุณคิดว่ามีการอ้างอิงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคที่ถูกต้อง โปรดติดต่อเรา 

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินของคุณและหลักฐานความคุ้มครองไว้ในที่ปลอดภัย

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินของผลิตภัณฑ์และเอกสารหลักฐานความคุ้มครอง AppleCare หากมี ไว้ในที่ปลอดภัย อาจมีการขอให้คุณส่งสำเนาเอกสารเหล่านี้หากมีคำถามเกี่ยวกับสิทธิ์ในการรับความคุ้มครองการซ่อมแซมภายในการรับประกันหรือสัญญาบริการ AppleCare สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ เมื่อต้องการรับบริการ Apple อาจขอให้คุณส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ เพื่อยืนยันสิทธิ์การรับบริการตามการรับประกัน แม้ว่าคุณจะลงทะเบียนผลิตภัณฑ์แล้วก็ตาม การรับประกันจะเหมือนกันไม่ว่าคุณจะลงทะเบียนหรือไม่ก็ตาม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดทบันทึกของ Apple

หากวันหมดอายุความคุ้มครองของคุณไม่ถูกต้อง

หากวันหมดอายุโดยประมาณของผ่านทางโทรศัพท์ การรับประกันแบบจำกัด หรือข้อตกลง AppleCare ของหมายเลขประจำเครื่องของคุณไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเรา คุณจะต้องส่งต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อไปยัง Apple เพื่อให้เราสามารถอัพเดทวันที่ซื้อ ใบเสร็จรับเงินที่มีหมายเลขใบเสร็จ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ วันที่ซื้อในครั้งแรก ราคาและรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายถือเป็นหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง

หากต้องการอัพเดทวันที่ซื้อ ให้ส่งหลักฐานการซื้อของคุณให้กับ Apple

หากข้อตกลง AppleCare ของคุณหายไป

หากคุณซื้อข้อตกลง AppleCare เช่น AppleCare Protection Plan และข้อตกลงไม่ปรากฏในผลลัพธ์ของคุณ คุณอาจต้องลงทะเบียนข้อตกลง AppleCare ของคุณ

ลงทะเบียนข้อตกลง AppleCare ของคุณ

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองของ Apple สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ

ในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคมีแผน AppleCare ที่สามารถใช้งานได้แตกต่างกันไป

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกบริการของคุณ

Apple มีตัวเลือกต่างๆ ให้เมื่อจำเป็นต้องซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ รวมถึงการนำเครื่องมาเอง การส่งทางไปรษณีย์ และบริการชิ้นส่วนที่คุณสามารถนำไปเปลี่ยนเองได้ ความพร้อมในการให้บริการขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และประเทศหรือภูมิภาคที่ร้องขอบริการนั้นๆ

  • คุณสามารถไปที่หน้าสำหรับตรวจสอบความคุ้มครองได้โดยตรง เพียงป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณ Apple จะแสดงตัวเลือกบริการที่มีให้กับคุณ
  • คุณยังสามารถเข้าไปที่บริการช่วยเหลือออนไลน์ของ Apple และเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คุณจะพบคู่มือ การดาวน์โหลด คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา และอื่นๆ อีกมากมาย

1. สำหรับประเทศตุรกี อุปกรณ์จะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาสองปีของ Apple

วันที่เผยแพร่: