ตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูงในผู้ช่วยติดตั้งของ iOS

ดูวิธีการใช้ผู้ช่วยติดตั้งของ iOS ในการตั้งค่าพร็อกซี่หรือตัวเลือกการกำหนดค่าเครือข่ายขั้นสูงอื่นๆ สำหรับสภาพแวดล้อมขององค์กรคุณ

หากคุณเป็นผู้ดูแลระบบสำหรับองค์กร ให้แนะนำผู้ใช้ให้ตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่สำหรับการกำหนดค่าเครือข่ายขั้นสูงด้วยผู้ช่วยติดตั้งของ iOS

  1. บนหน้าจอสวัสดี ให้กดปุ่มโฮมหรือปัดขึ้น
  2. บนหน้าจอเลือกเครือข่าย Wi-Fi ให้กดปุ่มโฮมหรือกดปุ่มด้านข้างค้างไว้ 2 วินาที
  3. แตะการตั้งค่า Wi-Fi เพิ่มเติม
  4. แตะ ไอคอนข้อมูล ถัดจากชื่อเครือข่ายของคุณ

จากหน้าจอนี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่อไปนี้ได้

  • ตั้งค่าพร็อกซี่ HTTP
  • กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายแบบกำหนดเอง
  • เริ่มต้นการตั้งค่าใหม่จากเซิร์ฟเวอร์ DHCP
  • เปิด BootP
  • กำหนดค่า DNS
วันที่เผยแพร่: