คุณสมบัติใน Pages, Numbers และ Keynote บน iCloud.com

iWork มีให้บริการบน Mac, iPhone, iPad และ iCloud.com ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะทำงานแตกต่างกันบน iCloud.com

ข้อจำกัดของไฟล์สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote บน iCloud.com

 • คุณสามารถเปิดไฟล์ Pages, Numbers และ Keynote ที่มีขนาดสูงถึง 2 GB ได้
 • คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ GIF, JPEG และ PNG ที่แต่ละรูปมีขนาดสูงสุด 10 MB ได้ หากต้องการเพิ่มภาพขนาดใหญ่ ให้ใช้ Pages, Numbers และ Keynote จาก Mac, iPhone หรือ iPad จากนั้น คุณจะสามารถดูรูปภาพได้ในเอกสารของคุณบน iCloud.com
 • คุณสามารถวางตัวอักษรได้ครั้งละประมาณ 2 ล้านตัวอักษรต่อหนึ่งเอกสาร
 • คุณสามารถสร้างแผ่นงานได้หลายแผ่นตามที่คุณต้องการในสเปรดชีตของ Numbers แต่ละตารางจะมีคอลัมน์ได้ถึง 255 คอลัมน์ มีแถวได้ 65,535 แถว และมีข้อมูลได้ประมาณ 130,000 เซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนเซลล์พร้อมกันได้สูงสุดครั้งละ 100,000 เซลล์
 • สามารถดู แก้ไข และแชร์เอกสารได้พร้อมกันสูงสุด 100 คน
 • คุณสามารถดูเอกสารด้วยข้อความแนวตั้ง แต่คุณไม่สามารถแก้ไขเอกสารดังกล่าวได้

ความแตกต่างของคุณสมบัติใน Pages บน iCloud.com

คุณสมบัติเหล่านี้ใน Pages บน iCloud.com จะแตกต่างจากคุณสมบัติใน Pages บน Mac, iPhone หรือ iPad ดังนี้

 • หากคุณติดตามรายการแก้ในเอกสารของ Pages คุณจะสามารถเปิดเอกสารด้วย Pages บน iCloud.com ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขได้ หากคุณเป็นเจ้าของเอกสาร คุณสามารถปิด "ติดตามรายการแก้" ได้เมื่อคุณเปิดเอกสารนั้นใน Pages สำหรับ Mac, iPhone หรือ iPad ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามรายการแก้
 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขที่คั่นหน้า แต่ลิงก์ที่คั่นหน้าที่เพิ่มโดยใช้ Pages สำหรับ Mac, iPhone หรือ iPad จะใช้ได้เมื่อคลิก
 • แผนภูมิ 3D จะปรากฏเป็นแผนภูมิ 2D 
 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงได้
 • คุณสามารถดูแต่ไม่สามารถแก้ไขสมการ เส้นตัวนำแผนภูมิ และกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขได้ 
 • การเติมข้อความแบบไล่ระดับสีและการเติมข้อความด้วยรูปภาพจะปรากฏเป็นสีทึบ
 • เส้นกรอบข้อความที่ไม่ทึบจะปรากฏเป็นเส้นกรอบทึบ
 • เงาโค้งและเงาสัมผัสจะปรากฏเป็นเงาตกกระทบ
 • คุณไม่สามารถคัดลอกและวางหน้าหรือส่วนต่างๆ ได้
 • คุณไม่สามารถแก้ไขหน้าต้นแบบ เปลี่ยนต้นแบบสำหรับหน้า หรือนำต้นแบบไปใช้กับหน้าอีกครั้งได้

ความแตกต่างของคุณสมบัติใน Keynote บน iCloud.com

คุณสมบัติเหล่านี้ใน Keynote บน iCloud.com จะแตกต่างจากคุณสมบัติใน Keynote บน Mac, iPhone หรือ iPad ดังนี้

 • คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขฉากการกระทำ แต่ฉากการกระทำนั้นจะยังคงอยู่ในงานนำเสนอและจะมองเห็นและแก้ไขได้บน Mac, iPhone หรือ iPad
 • ลักษณะเปลี่ยนผ่านและฉากที่ไม่ได้รับการรองรับใน Keynote บน iCloud.com จะปรากฏเป็นสลายไป ลักษณะเปลี่ยนผ่านเดิมจะยังคงอยู่ในเอกสาร ซึ่งสามารถเห็นและแก้ไขได้ใน Keynote สำหรับ Mac, iPhone หรือ iPad ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Keynote สำหรับ iCloud ทำงานกับ Internet Explorer
 • เสียงประกอบ (เสียงที่ตั้งค่าให้เล่นระหว่างสไลด์โชว์) จะไม่เล่นบน iCloud.com แต่เสียงประกอบจะยังคงอยู่ในเอกสารและเล่นใน Keynote สำหรับ Mac, iPhone หรือ iPad
 • เสียงที่บันทึกไว้ (บทบรรยายเสียงพากย์) จะไม่เล่นบน iCloud.com แต่จะยังคงอยู่ในเอกสารและเล่นใน Keynote สำหรับ Mac, iPhone หรือ iPad การแก้ไขเอกสารของคุณใน Keynote บน iCloud.com อาจทำการบันทึกไม่ตรงกับสไลด์โชว์
 • การตั้งค่าให้เล่นสไลด์โชว์โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดและรีสตาร์ทสไลด์โชว์ในขณะที่ไม่ใช้งานจะไม่นับ
 • แผนภูมิ 3D จะปรากฏเป็นแผนภูมิ 2D 
 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงได้ หากคุณมีภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงในงานนำเสนอใน Keynote อยู่แล้ว ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงนั้นจะเล่นเมื่อมีการเล่นงานนำเสนอ หากเบราเซอร์ของคุณรองรับรูปแบบของภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงนั้น
 • คุณสามารถดูแต่ไม่สามารถแก้ไขสมการ เส้นตัวนำแผนภูมิ และกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขได้ 
 • การเติมข้อความแบบไล่ระดับสีและการเติมข้อความด้วยรูปภาพจะปรากฏเป็นสีทึบ
 • เส้นกรอบข้อความที่ไม่ทึบจะปรากฏเป็นเส้นกรอบทึบ
 • เงาโค้งและเงาสัมผัสจะปรากฏเป็นเงาตกกระทบ
 • คุณไม่สามารถแก้ไขสไลด์ต้นแบบ เปลี่ยนต้นแบบสำหรับหน้า หรือนำต้นแบบไปใช้กับสไลด์อีกครั้งได้

ความแตกต่างของคุณสมบัติใน Numbers บน iCloud.com

คุณสมบัติเหล่านี้ใน Numbers บน iCloud.com จะแตกต่างจากคุณสมบัติใน Numbers บน Mac, iPhone หรือ iPad

 • แบบฟอร์มต่างๆ ในสเปรดชีต Numbers สำหรับ iPhone หรือ iPad จะถูกซ่อนไว้เมื่อคุณเปิดสเปรดชีตใน Numbers บน iCloud.com
 • ใน Numbers บน iCloud.com คุณจะสามารถแก้ไขตารางที่เชื่อมโยงไปที่แบบฟอร์ม โดยที่การแก้ไขของคุณจะปรากฏในแบบฟอร์มนั้นเมื่อคุณเปิดสเปรดชีตใน Numbers สำหรับ iPhone หรือ iPad
 • หากคุณลบตารางที่เชื่อมโยงไปที่แบบฟอร์มใน Numbers บน iCloud.com แบบฟอร์มนั้นจะถูกล้างออก หากคุณผสานเซลล์ในตารางที่เชื่อมโยงไปที่แบบฟอร์ม แบบฟอร์มนั้นอาจถูกล้างออก
 • แผนภูมิ 3D จะปรากฏเป็นแผนภูมิ 2D 
 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงได้
 • คุณสามารถดูแต่ไม่สามารถแก้ไขสมการ เส้นตัวนำแผนภูมิ และกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขได้ 
 • การเติมข้อความแบบไล่ระดับสีและการเติมข้อความด้วยรูปภาพจะปรากฏเป็นสีทึบ
 • เส้นกรอบข้อความที่ไม่ทึบจะปรากฏเป็นเส้นกรอบทึบ
 • เงาโค้งและเงาสัมผัสจะปรากฏเป็นเงาตกกระทบ

วันที่เผยแพร่: