คุณสมบัติใน Pages, Numbers และ Keynote บน iCloud.com

iWork มีให้บริการบน Mac iOS และ iCloud.com ดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติที่จะทำงานแตกต่างกันบน iCloud.com

ข้อจำกัดของไฟล์สำหรับ Pages, Numbers และ Keynote บน iCloud.com

 • จาก iCloud.com คุณสามารถเปิดไฟล์ Pages, Numbers และ Keynote ที่มีขนาดไม่เกิน 1 GB ได้
 • จาก iCloud.com คุณสามารถเพิ่มรูปภาพ GIF JPEG และ PNG ได้รูปละไม่เกิน 10 MB หากต้องการเพิ่มภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้น ให้ใช้ Pages, Numbers และ Keynote จาก Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ จากนั้น คุณจะสามารถดูรูปภาพได้ในเอกสารของคุณบน iCloud.com
 • คุณสามารถวางตัวอักษรได้ครั้งละประมาณ 2 ล้านตัวอักษรต่อหนึ่งเอกสาร
 • คุณสามารถสร้างแผ่นงานได้หลายแผ่นตามที่คุณต้องการในสเปรดชีตของ Numbers ได้ แต่ละตารางจะมีคอลัมน์ได้ถึง 255 คอลัมน์ 65,535 แถว และมีข้อมูลได้ประมาณ 130,000 เซลล์ คุณสามารถเปลี่ยนเซลล์พร้อมกันได้สูงสุดครั้งละ 100,000 เซลล์
 • สามารถดู แก้ไข และแชร์เอกสารได้พร้อมกันสูงสุด 100 คน

ความแตกต่างของคุณสมบัติใน Pages บน iCloud.com

คุณสมบัติเหล่านี้ใน Pages บน iCloud.com จะแตกต่างจากคุณสมบัติใน Pages บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ

 • หากคุณติดตามความเปลี่ยนแปลงในเอกสารของ Pages คุณจะสามารถเปิดเอกสารด้วย Pages บน iCloud.com ได้ แต่จะไม่สามารถแก้ไขได้ หากคุณมีเอกสาร คุณสามารถปิดการติดตามความเปลี่ยนแปลงได้เมื่อคุณเปิดเอกสารนั้นใน Pages สำหรับ Mac หรือ Pages สำหรับ iOS ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามความเปลี่ยนแปลง
 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขที่คั่นหน้า แต่ลิงก์ที่คั่นหน้าที่เพิ่มโดยใช้ Pages สำหรับ Mac หรือ iOS จะใช้ได้เมื่อคลิก
 • คุณไม่สามารถดูหน้าแบบข้างกันได้ แม้ว่า "สองหน้าคู่กัน" จะเปิดอยู่
 • แผนภูมิ 3D จะปรากฏเป็นแผนภูมิ 2D  
 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงได้
 • คุณสามารถดูแต่ไม่สามารถแก้ไขสมการ เส้นตัวนำแผนภูมิ และกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขได้ 

ความแตกต่างของคุณสมบัติใน Keynote บน iCloud.com

คุณสมบัติเหล่านี้ใน Keynote บน iCloud.com แตกต่างจากคุณสมบัติใน Keynote บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ:

 • คุณไม่สามารถดูหรือแก้ไขฉากการกระทำ แต่ฉากการกระทำนั้นจะยังคงอยู่ในงานนำเสนอและจะมองเห็นและแก้ไขได้บน Mac และ iOS ของคุณ
 • ลักษณะเปลี่ยนผ่านและฉากที่ไม่ได้รับการรองรับใน Keynote บน iCloud.com จะปรากฏเป็นจางหาย ลักษณะเปลี่ยนผ่านเดิมจะยังคงอยู่ในเอกสาร ซึ่งสามารถดูและแก้ไขได้ใน สำหรับ Mac และ Keynote สำหรับ iOS ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Keynote สำหรับ iCloud ทำงานกับ Internet Explorer
 • เสียงประกอบ (เสียงที่ตั้งค่าให้เล่นระหว่างสไลด์โชว์) จะไม่เล่นบน iCloud.com แต่เสียงประกอบจะยังคงอยู่ในเอกสารและเล่นใน สำหรับ Mac และ Keynote สำหรับ iOS
 • เสียงที่บันทึกไว้ (บทบรรยาย Voiceover) จะไม่เล่นบน iCloud.com แต่จะยังคงอยู่ในเอกสารและเล่นใน สำหรับ Mac และ Keynote สำหรับ iOS การแก้ไขเอกสารของคุณใน Keynote บน iCloud.com อาจทำการบันทึกไม่ตรงกับสไลด์โชว์
 • การตั้งค่าให้เล่นสไลด์โชว์โดยอัตโนมัติเมื่อเปิดและรีสตาร์ทสไลด์โชว์ในขณะที่ไม่ใช้งานจะไม่นับ
 • แผนภูมิ 3D จะปรากฏเป็นแผนภูมิ 2D  
 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงได้ หากคุณมีภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงในงานนำเสนอใน Keynote อยู่แล้ว ภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงนั้นจะเล่นเมื่อมีการเล่นงานนำเสนอ หากเบราเซอร์ของคุณรองรับรูปแบบของภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงนั้น  
 • คุณสามารถดูแต่ไม่สามารถแก้ไขสมการ เส้นตัวนำแผนภูมิ และกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขได้ 

ความแตกต่างของคุณสมบัติใน Numbers บน iCloud.com

คุณสมบัติเหล่านี้ใน Numbers บน iCloud.com จะแตกต่างจากคุณสมบัติใน Pages บน Mac หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณ

 • แบบฟอร์มต่างๆ ในสเปรดชีต Numbers สำหรับ iOS จะถูกซ่อนไว้เมื่อคุณเปิดสเปรดชีตใน Numbers บน iCloud.com
 • ใน Numbers บน iCloud.com คุณจะสามารถแก้ไขตารางที่เชื่อมโยงไปที่แบบฟอร์ม โดยที่การแก้ไขของคุณจะปรากฏในแบบฟอร์มนั้นเมื่อคุณเปิดสเปรดชีตใน Numbers สำหรับ iOS
 • หากคุณลบตารางที่เชื่อมโยงไปที่แบบฟอร์มใน Numbers บน iCloud.com แบบฟอร์มนั้นจะถูกล้างออก หากคุณผสานเซลล์ในตารางที่เชื่อมโยงไปที่แบบฟอร์ม แบบฟอร์มนั้นอาจถูกล้างออก
 • แผนภูมิ 3D จะปรากฏเป็นแผนภูมิ 2D  
 • คุณไม่สามารถเพิ่มหรือแก้ไขภาพยนตร์หรือไฟล์เสียงได้
 • คุณสามารถดูแต่ไม่สามารถแก้ไขสมการ เส้นตัวนำแผนภูมิ และกฎการไฮไลท์แบบมีเงื่อนไขได้ 

วันที่เผยแพร่: