GarageBand สำหรับ iOS 1.4 หรือใหม่กว่า: วิธีปิด "จัดชิดเส้นตาราง"

สามารถปิด "จัดชิดเส้นตาราง" เพื่อให้สามารถควบคุมการแก้ไขบริเวณต่างๆ และโน้ตได้ละเอียดยิ่งขึ้น

หากต้องการปิด "จัดชิดเส้นตาราง" จีบนิ้วเพื่อซูมไปที่ระดับสูงสุดในมุมมอง แทร็ค หรือเมื่อแก้ไขโน้ตในบริเวณต่างๆ จีบนิ้วเพื่อซูมอีกครั้งและ "จัดชิดเส้นตาราง" จะปรากฏที่ด้านบนสุดของบริเวณ แทร็ค

หากต้องการเปิด "จัดชิดเส้นตาราง" อีกครั้ง ให้จีบนิ้วเพื่อซูมออก

 

วันที่เผยแพร่: