มีการอัพเดท Adobe Flash Player สำหรับ macOS เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2016

การอัพเดท Adobe Flash Player ช่วยแก้ปัญหาช่องโหว่ที่ตรวจพบล่าสุดในเว็บปลั๊กอินของ Adobe Flash Player

หากคุณใช้ปลั๊กอิน Adobe Flash Player เวอร์ชั่นเก่าที่ล้าสมัย คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่า "ปิดกั้นปลั๊กอินอยู่" "การเตือนความปลอดภัยของ Flash" หรือ "Flash เก่าเกินไป" เมื่อพยายามจะดูคอนเทนต์แบบ Flash ใน Safari

 สัญลักษณ์บ่งบอกว่า Flash ล้าสมัย

เมื่อคลิกที่สัญลักษณ์จะเห็นข้อความว่า Adobe Flash Player ล้าสมัย ดังนี้

ข้อความแจ้งว่าล้าสมัย

หากต้องการดูคอนเทนต์แบบ Flash ต่อ ให้อัพเดท Adobe Flash Player เป็นเวอร์ชั่นใหม่โดยทำดังนี้

  1. คลิกปุ่มดาวน์โหลด Flash Safari จะเปิดหน้า Adobe Flash Player บนเว็บไซต์ Adobe
  2. ทำตามคำแนะนำบนเว็บไซต์ Adobe เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินเวอร์ชั่นล่าสุด

หากคุณจำเป็นต้องใช้ Flash Player เวอร์ชั่นเก่า คุณสามารถใช้ การจัดการปลั๊กอินอินเทอร์เน็ตใน Safari เพื่อเรียกใช้ปลั๊กอินในโหมดไม่ปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ที่คุณเชื่อถือ

โปรดติดต่อ Adobe หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ Adobe Flash Player

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: