สถานีฐาน AirPort: ข้อผิดพลาดอุโมงค์ IPv6 หลังจากติดตั้งเฟิร์มแวร์ 7.6.3 ในเราเตอร์/โหมด NAT

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อผิดพลาดยูทิลิตี้ AirPort ที่ปรากฏขึ้นมา: ข้อผิดพลาดอุโมงค์ IPv6

บทความนี้ถูกเก็บถาวรและไม่ได้รับการอัพเดทจาก Apple อีกต่อไป

ข้อสำคัญ: ทำตามคำแนะนำเหล่านี้ก็ต่อเมื่อสถานีฐาน AirPort กำลังทำงานในโหมด DHCP และ NAT เท่านั้น อย่าทำตามขั้นตอนเหล่านี้หากสถานีฐาน AirPort กำลังทำงานในโหมดบริดจ์ ตรวจสอบการตั้งค่าโหมดของเราเตอร์สถานีฐาน AirPort โดยเลือกแท็บ เครือข่าย โหมดเราเตอร์จะเป็นการตั้งค่าแรก

เฟิร์มแวร์ AirPort 7.6.3 กำหนดให้ต้องกรอกทุกช่องสำหรับโหมดอุโมงค์ IPv6 ที่ปรับเองและป้อนรายการที่ถูกต้องบางรายการ (หมายเหตุ: ข้อกำหนดนี้ใช้ไม่ได้กับโหมดอุโมงค์ IPv6 อัตโนมัติ) หากคุณใช้โหมดนี้ก่อนเฟิร์มแวร์ 7.6.3 และการตั้งค่าสำหรับโหมดอุโมงค์ IPv6 ที่ปรับเองไม่สมบูรณ์หรือหายไป สถานีฐานจะกะพริบไฟสีเหลืองและยูทิลิตี้ AirPort จะแสดงข้อผิดพลาดที่ปรากฏขึ้นมา: ข้อผิดพลาดอุโมงค์ IPv6

การเลือกข้อผิดพลาดจากหน้าต่างที่ปรากฏ ยูทิลิตี้ AirPort จะแสดงข้อความต่อไปนี้: "เกิดปัญหาขึ้นกับจุดปลายทางของอุโมงค์สำหรับ IPv6 ให้รอจนบริการกู้กลับมาแล้วลองอีกครั้ง ติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากปัญหายังเกิดขึ้นอยู่"

 

 

การแก้ไขข้อผิดพลาดอุโมงค์ IPv6 หลังจากอัปเกรดเป็นเฟิร์มแวร์ 7.6.3 ในโหมดเราเตอร์/NAT

  1. ขอการตั้งค่าที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการ IPv6 ของคุณ
  2. ป้อนที่อยู่ IPv6 สำหรับ WAN เส้นทางเริ่มต้นของ IPv6 ที่อยู่ IPv4 ระยะไกล อักขระนำตัวแทน IPv6 และที่อยู่ IPv6 สำหรับ LAN ในช่องที่ถูกต้อง ดูตัวอย่างการตั้งค่าด้านล่าง

 
หมายเหตุ: ต้องกรอกช่องที่ไฮไลต์สีฟ้าทั้งหมดให้สมบูรณ์ด้วยรายการที่ถูกต้อง

ทำตามขั้นตอนในการกำหนดค่าโหมดอุโมงค์ IPv6 ด้วยตนเองให้ถูกต้อง

  1. ขอการตั้งค่าที่ถูกต้องจากผู้ให้บริการ IPv6 ของคุณ
  2. เปิดยูทิลิตี้ Airport จากนั้นเลือกอุปกรณ์ที่คุณกำลังตั้งค่า ป้อนรหัสผ่าน ถ้าจำเป็น
  3. คลิก อินเทอร์เน็ต จากนั้นคลิก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  4. เลือก ด้วยตนเอง จากเมนูที่ปรากฏ กำหนดค่า IPv6
  5. เลือก อุโมงค์ จากเมนูที่ปรากฏ โหมด IPv6
  6. ป้อนที่อยู่ IPv6 สำหรับ WAN เส้นทางเริ่มต้น และข้อมูลอื่นๆ ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ คุณต้องกรอกทุกช่องให้ถูกต้อง

 

วันที่เผยแพร่: