เปลี่ยน Apple ID ของคุณ

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์* ที่คุณใช้เป็น Apple ID ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยน Apple ID ของคุณ

ลงชื่อออกจากบริการและอุปกรณ์ของ Apple ทั้งหมดที่ใช้ Apple ID ของคุณ หากคุณต้องการใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ในการเปลี่ยน Apple ID ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณเฉพาะบนอุปกรณ์เครื่องนั้นต่อไป

หาก Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น

เมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID ของคุณซึ่งเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น คุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นอีกรายการได้ หรือคุณสามารถใช้ที่อยู่อีเมล @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com ที่เป็นนามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว หรือใช้ Apple ID สำรองสำหรับบัญชีของคุณ หากต้องการดูที่อยู่อีเมลเหล่านี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ คลิกแก้ไข ใต้ส่วนบัญชีเพื่อแสดงติดต่อได้ที่ ภายในรายการนี้ นามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบจะมี กำกับอยู่ด้านข้าง ซึ่งเมื่อนำตัวชี้เมาส์ไปวางจะแสดงข้อความ "นี่คือนามแฝงของที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ"

เมื่อคุณใช้ที่อยู่อีเมล @icloud.com ของคุณ

เมื่อคุณเปิดอีเมล iCloud แล้วเลือกที่อยู่อีเมล @icloud.com ระบบจะกำหนดอีเมล @icloud.com เป็นนามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบของ Apple ID ของคุณ หากต้องการดูว่ามีที่อยู่อีเมลใดบ้างที่เป็นนามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบสำหรับ Apple ID ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ แล้วคลิกแก้ไขในส่วนบัญชี วางตัวชี้เมาส์เหนือไอคอนเครื่องหมายคำถาม ถัดจากอีเมลที่ต้องการ หากคุณเห็นข้อความระบุว่า "นี่คือนามแฝงของที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ" แสดงว่าคุณสามารถใช้อีเมลดังกล่าวได้

หาก Apple ID ของคุณเป็นหมายเลขโทรศัพท์

หากคุณสร้าง Apple ID ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเป็นชื่อผู้ใช้ใน iOS 11 หรือใหม่กว่า ให้ดูวิธีเปลี่ยนเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถืออื่น

วิธีเปลี่ยน Apple ID ของคุณหากลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com

หากคุณใช้ที่อยู่อีเมล @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com เป็น Apple ID คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ แต่คุณสามารถเปลี่ยนเป็นนามแฝงของที่อยู่ Apple ID ของคุณได้ ตัวอย่างเช่นหาก j.appleseed@icloud.com เป็น Apple ID ของคุณและคุณมี j.appleseed@me.com อยู่ในระบบบัญชีของคุณ คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็น j.appleseed@me.com ได้ เมื่อคุณเปลี่ยนที่อยู่อีเมล Apple ID ที่คนอื่นเห็นเมื่อพวกเขาแชร์กับคุณจะเปลี่ยนไปเช่นกัน

หากต้องการค้นหาที่อยู่อีเมลที่เข้าเกณฑ์ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นล็อกอิน Apple ID ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ และคลิกแก้ไขในส่วนบัญชี คุณจะเห็น "ติดต่อได้ที่" และนามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบพร้อมไอคอนเครื่องหมายคำถาม  หากคุณวางเมาส์เหนือไอคอน คุณจะเห็นข้อความระบุว่า "นี่คือนามแฝงของที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ"

ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า

  1. ไปที่การตั้งค่า แตะ [ชื่อของคุณ] จากนั้นเลือกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล
  2. แตะแก้ไข ซึ่งอยู่ถัดจากติดต่อได้ที่ แล้วลบ Apple ID ปัจจุบันของคุณ
  3. แตะดำเนินการต่อ ป้อน Apple ID ที่คุณต้องการใช้
  4. แตะถัดไป

บนหน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

  1. ไปที่ appleid.apple.com แล้วลงชื่อเข้าใช้
  2. คลิกแก้ไขในส่วนบัญชี
  3. ภายใต้ Apple ID ให้คลิกเปลี่ยน Apple ID หากคุณพยายามจะเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นที่อยู่อีเมล @icloud.com ที่สร้างขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมา ระบบอาจขอให้คุณลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  4. ป้อน Apple ID ที่คุณต้องการใช้
  5. คลิกดำเนินการต่อ

หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลที่เป็นนามแฝงหรือ Apple ID สำรองอยู่แล้ว และลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะเห็นข้อความให้ยืนยัน เมื่อเปลี่ยน Apple ID เป็นบัญชี @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นบัญชีอีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ Apple ID เดิมที่ลงท้ายด้วยอีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นจะกลายเป็นที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Apple ID ของคุณ

ยืนยันอีเมลใหม่ของคุณ

หากคุณเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น คุณจะต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณ**

หลังจากที่ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการใช้เป็น Apple ID ของคุณแล้ว ระบบจะส่งรหัสยืนยันความถูกต้องไปยังที่อยู่นั้น ป้อนรหัสยืนยันที่ได้จากอีเมลลงในช่องที่มีแล้วเริ่มใช้ Apple ID ที่อัพเดทแล้วได้เลย ดูสิ่งที่ควรทำหากคุณไม่ได้รับอีเมล

**คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ หาก Apple ID ในปัจจุบันของคุณเป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น และคุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นนามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบที่มีอยู่แล้ว

ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้กลับไปที่บริการทั้งหมดของ Apple ด้วย Apple ID ใหม่ของคุณ

หลังจากที่คุณเปลี่ยน Apple ID คุณจะต้องใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ใหม่นี้กับทุกบริการของ Apple ที่คุณใช้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยน Apple ID หรือลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID ได้

คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลอื่น* ที่คุณดูแลอยู่ได้ ตราบใดที่ที่อยู่อีเมลนั้นยังไม่ได้ใช้เป็น Apple ID หากที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ นอกจากนั้น คุณก็จะไม่เห็น "เปลี่ยน Apple ID" ในหน้าบัญชีหรือตัวเลือกสำหรับลบอีเมลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มี iOS 10.3 หรือใหม่กว่า

หากคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่น

หากคุณต้องการเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ แต่ไม่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เป็น Apple ID ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลงชื่อออก แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วย Apple ID อื่น

หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องเมื่อสร้าง Apple ID

หากคุณสร้าง Apple ID ด้วยที่อยู่อีเมลที่คุณไม่สามารถยืนยันได้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในหน้าบัญชี Apple ID ด้วยที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนสำหรับตั้งค่า Apple ID ของคุณ จากนั้นคุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลง Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องได้

* ในบางประเทศหรือภูมิภาค คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเป็น Apple ID ได้ หากคุณมี Apple ID ที่เป็นที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหมายเลขโทรศัพท์ได้

วันที่เผยแพร่: