เปลี่ยน Apple ID ของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมล* ที่คุณใช้เป็น Apple ID ของคุณ

หาก Apple ID ของคุณลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com

หากที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะสามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลเป็นอีเมล @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com อื่นที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณแล้วเท่านั้น การเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของคุณจะเปลี่ยน Apple ID ที่ผู้อื่นเห็นเมื่อบุคคลนั้นแชร์สิ่งต่างๆ กับคุณและสิ่งที่ Apple แสดงเมื่ออ้างอิงถึงบัญชีของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่างๆ เหล่านี้ในหน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

 1. ไปที่ appleid.apple.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ 
 2. ในส่วนบัญชี ให้คลิกแก้ไข 
 3. ภายใต้ Apple ID ให้คลิกเปลี่ยน Apple ID จากนั้นคุณจะได้รับรายการอีเมลที่มีให้เลือก ซึ่งคุณสามารถใช้เป็น Apple ID ของคุณได้ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณแล้วเท่านั้น หากต้องการดูที่อยู่อีเมลเหล่านี้ ให้ดู "ติดต่อได้ที่" ในส่วนบัญชีของ appleid.apple.com 
 4. เลือกที่อยู่อีเมลหนึ่งที่คุณต้องการใช้เป็น Apple ID คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นอีเมล @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com ได้เท่านั้น
 5. คลิกดำเนินการต่อ

หากคุณเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นที่อยู่อีเมล @icloud.com ที่สร้างภายใน 30 วันที่ผ่านมา ระบบอาจขอให้คุณลองใหม่อีกครั้งภายหลัง คุณไม่สามารถเปลี่ยนที่อยู่อีเมลจากการตั้งค่าบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณได้

หาก Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ คุณต้องลงชื่อออกจากบริการและอุปกรณ์ของ Apple ทุกรายการที่ใช้ Apple ID ของคุณ หากคุณต้องการใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ในการเปลี่ยน Apple ID ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณบนอุปกรณ์เครื่องนั้นเท่านั้นต่อไป

เมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ หรือคุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมล @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณแล้ว หากต้องการดูที่อยู่อีเมลเหล่านี้ ให้ดู "ติดต่อได้ที่" ในส่วนบัญชีของ appleid.apple.com 

ใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10.3 ขึ้นไป

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
 2. ถัดจาก “ติดต่อได้ที่” ให้แตะ “แก้ไข” แล้วลบ Apple ID ปัจจุบันของคุณ
 3. แตะดำเนินการต่อ ป้อน Apple ID ที่คุณต้องการใช้
 4. แตะถัดไป

ใช้หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

 1. ไปที่ appleid.apple.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ 
 2. ในส่วนบัญชี ให้คลิกแก้ไข 
 3. ภายใต้ Apple ID ให้คลิกเปลี่ยน Apple ID
 4. ป้อน Apple ID ที่คุณต้องการใช้
 5. คลิกดำเนินการต่อ 

หากคุณป้อน Apple ID ใหม่ที่ลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะเห็นข้อความเพื่อยืนยัน เมื่อเปลี่ยน Apple ID เป็นบัญชีที่ลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นบัญชีอีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ Apple ID เดิมที่ลงท้ายด้วยอีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นจะกลายเป็นที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Apple ID ของคุณ

หากคุณเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นที่อยู่อีเมล @icloud.com ที่สร้างภายใน 30 วันที่ผ่านมา ระบบอาจขอให้คุณลองใหม่อีกครั้งภายหลัง

ยืนยันอีเมลใหม่ของคุณ

หากคุณเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น คุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีของคุณ

หลังจากที่ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการใช้เป็น Apple ID ของคุณแล้ว ระบบจะส่งรหัสยืนยันความถูกต้องไปยังที่อยู่นั้น ป้อนรหัสยืนยันที่ได้จากอีเมลลงในช่องที่มีแล้วเริ่มใช้ Apple ID ที่อัพเดทแล้วได้เลย หากคุณไม่ได้รับอีเมล

ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้กลับไปที่บริการทั้งหมดของ Apple ด้วย Apple ID ใหม่ของคุณ

หลังจากที่คุณเปลี่ยน Apple ID คุณจะต้องใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ใหม่นี้กับทุกบริการของ Apple ที่คุณใช้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยน Apple ID หรือลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID ได้

คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลอื่น* ที่คุณดูแลอยู่ได้ ตราบใดที่ที่อยู่อีเมลนั้นยังไม่ได้ใช้เป็น Apple ID หากที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ นอกจากนั้น คุณก็จะไม่เห็น "เปลี่ยน Apple ID" ในหน้าบัญชีหรือตัวเลือกสำหรับลบอีเมลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มี iOS 10.3 หรือใหม่กว่า

หากคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่น

หากคุณต้องการเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch แต่ไม่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เป็น Apple ID ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลงชื่อออก แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วย Apple ID อื่น

หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องเมื่อสร้าง Apple ID

หากคุณสร้าง Apple ID ด้วยที่อยู่อีเมลที่คุณไม่สามารถยืนยันได้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในหน้าบัญชี Apple ID ด้วยที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนสำหรับตั้งค่า Apple ID ของคุณ จากนั้นคุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลง Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องได้

* ในประเทศจีนและอินเดีย คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เป็น Apple ID ได้ หากคุณมี Apple ID ที่เป็นที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหมายเลขโทรศัพท์ได้ และคุณจะไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นที่อยู่อีเมลได้ด้วยเช่นกัน

วันที่เผยแพร่: