เปลี่ยน Apple ID ของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนที่อยู่อีเมล* ที่คุณใช้เป็น Apple ID ของคุณ

หาก Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น

ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ คุณต้องลงชื่อออกจากบริการและอุปกรณ์ของ Apple ทุกรายการที่ใช้ Apple ID ของคุณ หากคุณต้องการใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ในการเปลี่ยน Apple ID ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ Apple ID ของคุณบนอุปกรณ์เครื่องนั้นเท่านั้นต่อไป

เมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ หรือป้อนที่อยู่อีเมล @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com ที่เป็นนามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบอยู่แล้ว หรือป้อน Apple ID สำรองสำหรับบัญชีของคุณ หากต้องการดูที่อยู่อีเมลเหล่านี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ คลิก "แก้ไข" ใต้ส่วนบัญชีเพื่อแสดง "ติดต่อได้ที่" ภายในรายการนี้ นามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบจะมี กำกับอยู่ด้านข้าง ซึ่งเมื่อนำตัวชี้เมาส์ไปวางจะแสดงข้อความ "นี่คือนามแฝงของที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ"

ใช้ iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 10.3 หรือใหม่กว่า

 1. ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล 
 2. แตะ "แก้ไข" ซึ่งอยู่ถัดจาก "ติดต่อได้ที่" แล้วลบ Apple ID ปัจจุบันของคุณ
 3. แตะดำเนินการต่อ ป้อน Apple ID ที่คุณต้องการใช้
 4. แตะถัดไป

ใช้หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

 1. ไปที่ appleid.apple.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ 
 2. ในส่วนบัญชี ให้คลิกแก้ไข 
 3. ภายใต้ Apple ID ให้คลิกเปลี่ยน Apple ID หากคุณพยายามจะเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นที่อยู่อีเมล @icloud.com ที่สร้างขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมา ระบบอาจขอให้คุณลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
 4. ป้อน Apple ID ที่คุณต้องการใช้
 5. คลิกดำเนินการต่อ 

หากคุณป้อน Apple ID ใหม่ที่ลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะเห็นข้อความเพื่อให้ยืนยัน เมื่อเปลี่ยน Apple ID เป็นบัญชีที่ลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับเป็นบัญชีอีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ Apple ID เดิมที่ลงท้ายด้วยอีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นจะกลายเป็นที่อยู่อีเมลเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Apple ID ของคุณ

ยืนยันอีเมลใหม่ของคุณ

หากคุณเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น คุณจะต้องตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณ

หลังจากที่ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการใช้เป็น Apple ID ของคุณแล้ว ระบบจะส่งรหัสยืนยันความถูกต้องไปยังที่อยู่นั้น ป้อนรหัสยืนยันที่ได้จากอีเมลลงในช่องที่มีแล้วเริ่มใช้ Apple ID ที่อัพเดทแล้วได้เลย หากคุณไม่ได้รับอีเมล

ลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง

ลงชื่อเข้าใช้กลับไปที่บริการทั้งหมดของ Apple ด้วย Apple ID ใหม่ของคุณ

หลังจากที่คุณเปลี่ยน Apple ID คุณจะต้องใช้ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ใหม่นี้กับทุกบริการของ Apple ที่คุณใช้

หาก Apple ID ของคุณลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com

เมื่อคุณเปลี่ยน Apple ID คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ หรือป้อนที่อยู่อีเมล @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com ที่เป็นนามแฝงสำหรับ Apple ID ของคุณ เมื่อคุณเปลี่ยนที่อยู่อีเมลแล้ว Apple ID ที่ผู้อื่นเห็นเมื่อทำการแชร์กับคุณ ตลอดจนข้อมูลที่ Apple แสดงเมื่ออ้างอิงถึงบัญชีของคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วย

เมื่อคุณเปิดอีเมล iCloud แล้วเลือกที่อยู่อีเมล @icloud.com ระบบจะกำหนดอีเมล @icloud.com เป็นนามแฝงสำหรับเข้าสู่ระบบของ Apple ID ของคุณ หากต้องการดูว่ามีที่อยู่อีเมลใดบ้างที่เป็นนามแฝงสำหรับ Apple ID ของคุณ ให้ลงชื่อเข้าใช้ที่หน้าบัญชี Apple ID ของคุณ แล้วคลิก "แก้ไข" ในส่วน "บัญชี" วางตัวชี้เมาส์บน ซึ่งอยู่ถัดจากอีเมลที่ต้องการ หากวางตัวชี้เมาส์แล้วมีข้อความ "นี่คือนามแฝงของที่อยู่อีเมล Apple ID ของคุณ" ปรากฏขึ้น แสดงว่าคุณสามารถใช้อีเมลดังกล่าวได้

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

 1. ไปที่ appleid.apple.com แล้วลงชื่อเข้าใช้ 
 2. ในส่วนบัญชี ให้คลิกแก้ไข 
 3. ภายใต้ Apple ID ให้คลิกเปลี่ยน Apple ID ระบบจะแสดงรายการอีเมลที่คุณสามารถเลือกใช้เป็น Apple ID ของคุณได้ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะที่อยู่อีเมลที่เป็นนามแฝงสำหรับบัญชีของคุณแล้วเท่านั้น หากคุณพยายามจะเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นที่อยู่อีเมล @icloud.com ที่สร้างขึ้นภายใน 30 วันที่ผ่านมา ระบบอาจขอให้คุณลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
 4. เลือกที่อยู่อีเมลหนึ่งที่คุณต้องการใช้เป็น Apple ID คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID ของคุณเป็นอีเมล @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com ได้เท่านั้น
 5. คลิกดำเนินการต่อ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการเปลี่ยน Apple ID หรือลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีที่ถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากคุณไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID ได้

คุณสามารถเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลอื่น* ที่คุณใช้งานอยู่ได้ ตราบใดที่ที่อยู่อีเมลนั้นยังไม่ได้ใช้เป็น Apple ID หากที่อยู่อีเมลลงท้ายด้วย @icloud.com, @me.com หรือ @mac.com คุณจะไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ นอกจากนั้น คุณก็จะไม่เห็น "เปลี่ยน Apple ID" ในหน้าบัญชีหรือตัวเลือกสำหรับลบอีเมลใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่มี iOS 10.3 หรือใหม่กว่า

หากคุณต้องการลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID อื่น

หากคุณต้องการเปลี่ยน Apple ID ที่คุณใช้ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ แต่ไม่ต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลที่คุณใช้เป็น Apple ID ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อลงชื่อออก แล้วลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งด้วย Apple ID อื่น

หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลไม่ถูกต้องเมื่อสร้าง Apple ID

หากคุณสร้าง Apple ID ด้วยที่อยู่อีเมลที่คุณไม่สามารถยืนยันได้ ให้ลงชื่อเข้าใช้ในหน้าบัญชี Apple ID ด้วยที่อยู่อีเมลที่คุณป้อนสำหรับตั้งค่า Apple ID ของคุณ จากนั้นคุณจึงสามารถเปลี่ยนแปลง Apple ID เป็นที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องได้

* ในประเทศจีนและอินเดีย คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เป็น Apple ID ได้ หากคุณมี Apple ID ที่เป็นที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหมายเลขโทรศัพท์ได้ และคุณจะไม่สามารถเปลี่ยน Apple ID ที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นที่อยู่อีเมลได้ด้วยเช่นกัน

วันที่เผยแพร่: