วิธีเชื่อมต่อ Apple USB SuperDrive

ตรวจสอบว่า Mac รุ่นใดสามารถใช้ Apple USB SuperDrive และดูวิธีการเชื่อมต่อ

ด้านหน้าของ USB Superdrive

ตรวจสอบความเข้ากันได้

Apple USB SuperDrive สามารถใช้งานร่วมกับ Mac รุ่นต่างๆ ตั้งแต่ปี 2008 ขึ้นไป ซึ่งไม่มีออปติคอลไดรฟ์ในตัว

เชื่อมต่อและใช้ SuperDrive ของคุณ

หากต้องการใช้ SuperDrive ให้เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต USB-A บน Mac* แล้วใส่ดิสก์เข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องอะลูมิเนียมของ SuperDrive หงายขึ้น

หากต้องการเชื่อมต่อ SuperDrive กับพอร์ต Thunderbolt 3 (USB-C) หรือ USB-C บน Mac คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้

เอาแผ่นดิสก์ออก

หากต้องการเอาแผ่นดิสก์ออก ให้คลิก Finder ใน Dock แล้วเลือกไฟล์ > ดีดออก หรือหากคีย์บอร์ดของคุณมีปุ่มดีดออก ให้กด ปุ่มดีดออก ค้างไว้

ดูเพิ่มเติม

ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ SuperDrive แบบเสียบแผ่นบนคอมพิวเตอร์ Mac

* หาก SuperDrive ของคุณไม่ตอบสนองเมื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอกหรือฮับ USB ให้เชื่อมต่อ SuperDrive กับพอร์ต USB โดยตรงบน Mac

วันที่เผยแพร่: