วิธีเชื่อมต่อ Apple USB SuperDrive

ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นใดสามารถใช้ Apple USB SuperDrive และดูวิธีการเชื่อมต่อ

ด้านหน้าของ USB Superdrive

ตรวจสอบความเข้ากันได้

Apple USB SuperDrive สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ Mac รุ่นที่เปิดตัวในปี 2008 ขึ้นไปซึ่งไม่มีออปติคอลไดรฟ์ในตัว

เชื่อมต่อ SuperDrive ของคุณ

หากต้องการใช้ SuperDrive ให้ต่อเข้ากับพอร์ต USB-A บน Mac* แล้วใส่ดิสก์เข้าไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเครื่องอะลูมิเนียมของ SuperDrive หงายขึ้น

หากต้องการเชื่อมต่อ SuperDrive กับพอร์ต Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 หรือ USB-C บน Mac คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์รุ่นใดรุ่นหนึ่งต่อไปนี้ 

เอาแผ่นดิสก์ออก

หากต้องการเอาดิสก์ออก ให้คลิก Finder ใน Dock แล้วเลือกไฟล์ > ดีดออก หรือหากคีย์บอร์ดของคุณมีปุ่มดีดออก ให้กดปุ่มดีดออกค้างไว้ 

* หาก SuperDrive ไม่ตอบสนองเมื่อเชื่อมต่อกับจอแสดงผลภายนอกหรือฮับ USB ให้เชื่อมต่อ SuperDrive กับพอร์ต USB บน Mac โดยตรง

วันที่เผยแพร่: