Apple ID: การปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนสำหรับ Apple ID ของคุณ

เรียนรู้วิธีปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนสำหรับ Apple ID ของคุณ

หากคุณป้องกัน Apple ID ของคุณด้วยการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนแต่ต้องการจะปิด คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้ได้:

  1. โปรดไปที่ Apple ID ของฉัน (appleid.apple.com/th) เลือก"จัดการ Apple ID ของคุณ" แล้วลงชื่อเข้า
  2. เลือกแท็บ "รหัสผ่านและความปลอดภัย"
  3. คลิก "ปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอน"
  4. เลือกคำถามรักษาความปลอดภัยใหม่ ยืนยันวันเกิดของคุณและแจ้งที่อยู่อีเมลสำหรับการกู้คืน (สามารถเลือกได้ แต่ขอแนะนำให้ใช้)
  5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ต้องให้แน่ใจว่าสามารถจำคำถามและคำตอบรักษาความปลอดภัยใหม่ของคุณให้ได้ เพราะบางครั้งจำเป็นต้องใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

คุณจะได้รับอีเมลยืนยันว่าคุณได้ปิดการตรวจสอบยืนยันสองขั้นตอนสำหรับ Apple ID ของคุณแล้ว

วันที่เผยแพร่: