เกี่ยวกับการอัปเดต OS X Server v2.2.1

เรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดต OS X Server v2.2.1

ซอฟต์แวร์นี้จะอัปเดต OS X Server v2.0, v2.1, v2.1.1 หรือ v2.2 เป็น v2.2.1 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่แนะนำสำหรับผู้ใช้ OS X Server ทุกคน สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาความปลอดภัยของการอัปเดตนี้ โปรดไปที่เว็บไซต์นี้: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=th_TH

วิธีการติดตั้ง

OS X Server v2.2.1 มีให้บริการที่ Mac App Store โดยจะปรากฏในบานหน้าต่างการอัปเดตหากคุณมี OS X Server (Mountain Lion) v2.0, v2.1, v2.1.1 หรือ v2.2 ติดตั้งอยู่ คลิกปุ่ม อัปเดต เพื่อติดตั้ง

ในระหว่างการติดตั้งคุณอาจเห็นข้อความว่า "ตรวจพบการแทนที่แอปเซิร์ฟเวอร์" นี่ถือเป็นเรื่องปกติของกระบวนการอัปเดต การตั้งค่า Server และข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ระหว่างการอัปเดต

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ให้เปิดแอป Server เพื่อให้การตั้งค่าบริการที่กำหนดค่าทั้งหมดก่อนหน้านี้เสร็จสมบูรณ์

มีการแก้ไขใดให้มาบ้าง

การปรับปรุงส่วนหนึ่งที่อยู่ในการอัปเดตนี้ประกอบด้วย

บริการแคช

 • จะนำเสนอคุณสมบัติใหม่ที่เรียกว่าบริการแคช ซึ่งจะเร่งความเร็วในการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่ให้บริการโดย Apple ผ่านทาง Mac App Store บริการนี้จะเก็บทั้งการอัปเดตซอฟต์แวร์และแอปที่ซื้อจาก Mac App Store สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแคช เลือก วิธีใช้ Server ในเมนู วิธีใช้
 • เพิ่มกุญแจ ListenRangesOnly ที่ อนุญาตให้ ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์สามารถจำกัดช่วงสัญญาณที่อยู่ IP ของเครือข่ายที่ให้บริการ
 • การสนับสนุนการแคชแอปและหนังสือที่ซื้อผ่าน iTunes หรือ iTunes for Windows v11.0.2 ขึ้นไป

แอป Server

 • มีอินเทอร์เฟซการจัดการที่มีใบรับรองจากส่วนกลาง
 • สามารถแก้ไขปัญหาการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดของ SSL
 • มีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่่ออัปเกรดจาก Lion Server
 • แก้ไขปัญหาที่การพยายามเปลี่ยนแปลงเซิร์ฟเวอร์ที่ขึ้นบัญชีดำที่บริการเมลใช้อยู่ไม่อาจทำได้สำเร็จ
 • มีการปรับปรุงทั่วไปอื่นๆ

ไฟร์วอลล์ที่ปรับเปลี่ยนได้

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดข้อยกเว้นเมื่อใช้ hb_summary tool

บริการปฏิทิน

 • แก้ไขปัญหาที่คำเชิญทางปฏิทินมีการส่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่เสมอ
 • มีการปรับปรุงทั่วไปอื่นๆ

บริการเมล

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้ Freshclam และ Clamav ไม่สามารถบันทึกระบบที่อัปเกรด
 • แก้ไขปัญหาการกำจัดโควตาแบบเข้มงวดไม่เป็นไปตามที่กำหนด
 • แก้ไขปัญหาที่เมื่ออัปเกรดจาก OS X Server เวอร์ชั่นก่อนหน้าแล้วไม่ได้รักษาาการตั้งค่าบางอย่างไว้

บริการติดต่อ

 • แก้ไขปัญหาซึ่งในบางครั้งบริการไม่เริ่มต้นเมื่อเก็บข้อมูลในตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น
 • เพิ่มความสามารถในการค้นหารายการบันทึกที่มีอักขระที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

บริการข้อความ

 • แก้ไขปัญหาซึ่งในบางครั้งบริการไม่เริ่มต้นเมื่อเก็บข้อมูลในตำแหน่งที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น

Profile Manager

 • เพิ่มความสามารถในการใช้กลุ่ม Active Directory ร่วมกับ Profile Manager
 • เพิ่มความสามารถในการลบแอปที่อัปโหลดไปยัง Profile Manager
 • มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและการปรับปรุงทั่วไปอื่นๆ

Time Machine

 • ช่วยในการตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์เครื่องใดมีการสำรองข้อมูล เวลาที่สำรองข้อมูลครั้งสุดท้าย และขนาดของข้อมูลสำรอง

เรียนรู้เพิ่มเติม

บริการ DHCP อาจไม่ได้เริ่มต้นโดยอัตโมัติเมื่ออัปเดตจาก OS X Server เวอร์ชั่นก่อนหน้าที่กำหนดค่าให้ใช้กับริการ DHCP หากปัญหานี้เกิดขึ้น ให้เปิดแอป Server แล้วเริ่มต้นบริการด้วยตัวเอง

OS X Server v2.2 และ v2.2.1 จะเก็บข้อมูลของ Postgres ที่จำเป็นสำหรับบริการในตำแหน่งของแอปเอง ("/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Data" ตามค่าเริ่มต้น) หากคุณโยกย้ายจาก OS X Server เวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ไปเป็น v2.2 หรือ v2.2.1 ข้อมูลระบบของ Postgres จะมีการโยกย้ายจาก /Library/Server/PostgreSQL/Data ไปยัง "/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Data" เนื้อหาที่มีการกำหนดเองที่คุณอาจสร้างไว้ใน /Library/Server/PostgreSQL/Data จะยังคงอยู่หลังจากอัปเกรดไปเป็น OS X Server v2.2 หรือ v2.2.1 หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลนี้ หรือกำลังติดตั้ง OS X Server v2.2 หรือ v2.2.1 เป็นครั้งแรกและต้องการสร้างข้อมูล Postgres ใหม่ คุณอาจต้องเริ่มบริการด้วยคำสั่งนี้

sudo serveradmin start postgres

ซึ่งจะเริ่มกระบวนการ Postgres แยกจากส่วนที่ระบบใช้อยู่ เพื่อใช้กับเนื้อหาของคุณโดยเฉพาะ

วันที่เผยแพร่: