Java สำหรับ OS X 2014-001: วิธีเปิดใช้งานปลั๊กอินเว็บ Java SE 6 ที่ Apple จัดให้และคุณสมบัติ Web Start อีกครั้ง

เรียนรู้วิธีเปิดใช้งานปลั๊กอินเว็บ Java SE 6 ปลั๊กอินเว็บ Java SE 6 ที่ Apple จัดให้และคุณสมบัติ Web Start อีกครั้งใน Lion และ OS X Lion และใหม่กว่า

หากหลังการติดตั้ง Java สำหรับ OS X 2014-001 และเวอร์ชั่นล่าสุดของ Java 7 จาก Oracle คุณต้องปิดใช้งาน Java 7 เปิดใช้งานปลั๊กอินเว็บ Java SE 6 ที่ Apple จัดให้และฟังก์ชั่น Web Start อีกครั้ง โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ: คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะผู้ดูแลระบบ หากถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณหลังจากป้อนคำสั่ง ให้ป้อนรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter

 1. เปิด Terminal ที่อยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้
 2. ป้อนคำสั่งนี้ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter:
  sudo mkdir -p /Library/Internet\ Plug-Ins/disabled 
 3. ป้อนคำสั่งนี้ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter:
  sudo mv /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/disabled
 4. ป้อนคำสั่งนี้ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter:
  sudo ln -sf /System/Library/Java/Support/Deploy.bundle/Contents/Resources/JavaPlugin2_NPAPI.plugin /Library/Internet\ Plug-Ins/JavaAppletPlugin.plugin 
 5. เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Java SE 6 Web Start ใหม่ ป้อนคำสั่งนี้ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter:
  sudo ln -sf /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Commands/javaws /usr/bin/javaws

เรียนรู้เพิ่มเติม

ขั้นตอนต่อไปนี้จะเลิกทำคำสั่งด้านบนและกู้คืน Java 7 ใน OS X Lion และใหม่กว่า

 1. ปิดใช้งานการเปิด Java SE 6 Web Start:
  • ป้อนคำสั่งนี้  จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter:
  • sudo ln -sf /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/Current/Commands/javaws /usr/bin/javaws
   
  • เมื่อถูกขอ ป้อนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบของคุณ จากนั้นกดปุ่ม Return หรือ Enter
 2. เปิดใช้งานปลั๊กอินแอปเพล็ต Java 7 ใหม่โดยการ ดาวน์โหลดและติดตั้ง Oracle Java 7 JRE เวอร์ชั่นล่าสุด

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: