เปลี่ยนคำบรรยายหรือภาษาสำหรับวิดีโอในแอป Apple TV หรือ iTunes Store

ดูวิธีเลือกภาษาของเสียง คำบรรยาย คำบรรยายภาพ และคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงอื่นๆ บน iPhone, iPad, คอมพิวเตอร์ และ Apple TV

บน Apple TV, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม

เปิดคำบรรยายหรือภาษาของเสียงโดยใช้รีโมทของ Apple TV, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม

คำบรรยายบน Apple TV, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม

 1. กดปุ่มเล่น/หยุดพักบน Siri Remote หรือ Apple TV Remote ขณะดูวิดีโอเพื่อให้แสดงการควบคุมการเล่น หรือกดปุ่มบนรีโมททีวีอัจฉริยะ อุปกรณ์สตรีม หรือเกมคอนโซลเพื่อแสดงไทม์ไลน์วิดีโอ
 2. ใช้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote เพื่อปัดขึ้นแล้วเลือกปุ่มคำบรรยาย หรือใช้รีโมททีวีอัจฉริยะ อุปกรณ์สตรีม หรือเกมคอนโซลเพื่อไปยังปุ่มคำบรรยาย
 3. เลือกคำบรรยายที่คุณต้องการ
  ตัวเลือกคำบรรยายในแอป Apple TV บน Apple TV, ทีวีอัจฉริยะ และอุปกรณ์สตรีม

หากต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของคำบรรยายในการตั้งค่า ให้ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอและเสียง > เสียง > ภาษาคำบรรยาย จากนั้นเลือกภาษาที่คุณต้องการ หากคุณไม่ต้องการคำบรรยายอัตโนมัติและกำลังใช้ Apple TV อยู่ ให้ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอและเสียง แล้วปิดคำบรรยายอัตโนมัติ หากคุณใช้ทีวีอัจฉริยะหรืออุปกรณ์สตรีมอยู่ ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป แล้วปิดคำบรรยายอัตโนมัติ

ดูวิธีเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น

บน Apple TV (รุ่นที่ 3) ให้กดปุ่ม "เลือก" บนรีโมทค้างไว้สามวินาทีขณะที่วิดีโอกำลังเล่นอยู่ เพื่อดูแท็บคำบรรยาย

ภาษาของเสียงบน Apple TV, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม

 1. กดปุ่มเล่น/หยุดพักบน Siri Remote หรือ Apple TV Remote ขณะดูวิดีโอเพื่อให้แสดงการควบคุมการเล่น หรือกดปุ่มบนรีโมททีวีอัจฉริยะ อุปกรณ์สตรีม หรือเกมคอนโซลเพื่อแสดงไทม์ไลน์วิดีโอ
 2. ใช้ Siri Remote หรือ Apple TV Remote เพื่อปัดขึ้นแล้วเลือกปุ่มเสียง หรือใช้รีโมททีวีอัจฉริยะ อุปกรณ์สตรีม หรือเกมคอนโซลเพื่อไปยังปุ่มเสียง
 3. เลือกภาษาของเสียงที่คุณต้องการ
  ตัวเลือกภาษาของเสียงในแอป Apple TV บน Apple TV ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม

หากต้องการเปลี่ยนภาษาเริ่มต้นของเสียงในการตั้งค่า ให้ไปที่การตั้งค่า > วิดีโอและเสียง > เสียง > ภาษาเสียง จากนั้นเลือกภาษาที่คุณต้องการ


บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ขณะที่ดูวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อเปิดตัวควบคุมการเล่น
 2. แตะปุ่มการควบคุมเพิ่มเติม
 3. เลือกคำบรรยายหรือภาษา
  ตัวเลือกคำบรรยายหรือภาษาในแอป Apple TV บน iPhone, iPad หรือ iPod touch
 4. เลือกคำบรรยายหรือภาษาของเสียงที่คุณต้องการ

ดูวิธีเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น

หากต้องการเลือกภาษาของเสียงที่ดาวน์โหลดมาพร้อมกับวิดีโอของคุณ ให้ไปที่แอปการตั้งค่า เลื่อนลงมา แล้วแตะทีวี จากนั้นแตะภาษา แตะเพิ่มภาษาและเลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม


บน Mac หรือ PC

 1. เลื่อนตัวชี้ไปเหนือวิดีโอ
 2. คลิกปุ่มภาษา
  ปุ่มภาษาของเสียงในแอป Apple TV บน Mac หรือ PC
 3. เลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

ดูวิธีเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น


หากคุณไม่เห็นตัวเลือกคำบรรยายหรือภาษา

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกคำบรรยายหรือภาษา คำบรรยายหรือภาษาดังกล่าวอาจไม่มีให้ใช้งานสำหรับรายการหรือภาพยนตร์เรื่องนั้น ตรวจสอบหน้าคำอธิบายรายการหรือภาพยนตร์ในแอป Apple TV เพื่อดูคำบรรยายหรือภาษาที่มีให้ใช้งาน


เปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH คุณสามารถเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น นอกจากนี้ คุณสามารถตรวจสอบในแอป Apple TV เพื่อดูว่าภาพยนตร์และรายการทีวีมีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงหรือไม่

บน iPhone, iPad, iPod touch, Apple TV, ทีวีอัจฉริยะ หรืออุปกรณ์สตรีม

 1. ไปที่การตั้งค่าและเลือกการช่วยการเข้าถึง
 2. ที่ใต้การฟัง ให้เลือกคำบรรยายและคำบรรยายภาพ
 3. เลือก "คำบรรยายภาพ + SDH" เพื่อเปิด
 4. ในการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกสไตล์ จากนั้นเลือกตัวเลือก

บน Mac

 1. เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการช่วยการเข้าถึง
 2. คลิกคำบรรยายภาพ
 3. เลือก "ต้องการคำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด

หากต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกจากตัวเลือกบนหน้าจอนี้

บน PC

 1. จากแถบเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes ให้เลือกแก้ไข > การตั้งค่า
 2. คลิกแท็บการเล่น
 3. เลือก "ต้องการคำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด

หากต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกตัวเลือกอื่นจากเมนูถัดจากลักษณะคำบรรยายภาพ หรือคลิกปุ่มกำหนดค่า

ภาพยนตร์และรายการทีวีไม่มีให้บริการในบางประเทศและภูมิภาค ดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ภาษาและคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่ภาพยนตร์หรือรายการทีวีรองรับจะแตกต่างกันไปตามประเทศและภูมิภาค

วันที่เผยแพร่: