เปลี่ยนภาษาของเสียงสำหรับวิดีโอใน iTunes Store

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของแทร็คเสียงในภาพยนตร์หลายๆ เรื่องที่มีอยู่ใน iTunes Store ได้

ภาพยนตร์จาก iTunes Store บางเรื่องมีแทร็คเสียงมากกว่าหนึ่งภาษา คุณสามารถใช้ขั้นตอนในบทความนี้เพื่อดูว่าภาพยนตร์ของคุณมีแทร็คเสียงมากกว่าหนึ่งภาษาหรือไม่ จากนั้นเปลี่ยนแทร็คเสียงเป็นภาษาอื่น

ความพร้อมให้บริการและคุณสมบัติของ Store อาจแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค

iPhone, iPad, iPod touch และ iPod nano

ขณะที่ชมภาพยนตร์ ให้แตะไอคอนฟองคำพูด  ในเมนูการเล่นที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อเปิดเมนูเสียงและคำบรรยาย (หากไม่เห็นเมนู ให้แตะหน้าจอ) หากมีภาษาของเสียงเพิ่มเติม คุณก็สามารถเลือกภาษาอื่นได้

หากคุณใช้อุปกรณ์ที่มี AirPlay ในการสตรีมภาพยนตร์ไปยัง Apple TV คุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงจากอุปกรณ์ในขณะที่รับชมได้

Mac หรือ PC

ขณะที่ชมภาพยนตร์ ให้คลิกไอคอนฟองคำพูด  ในเมนูส่วนควบคุมการเล่นที่ด้านล่างของหน้าต่าง iTunes เพื่อเปิดเมนูเสียงและคำบรรยาย (หากคุณไม่เห็นเมนู ให้ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่ด้านล่างของหน้าต่าง) หากมีภาษาของเสียงเพิ่มเติม คุณก็สามารถเลือกภาษาอื่นได้

หากคุณใช้คอมพิวเตอร์ที่มี AirPlay ในการสตรีมภาพยนตร์ไปยัง Apple TV คุณจะสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงจากคอมพิวเตอร์ในขณะที่รับชมได้

Apple TV

บน Apple TV 4K และ Apple TV (รุ่นที่ 4): ขณะที่ชมภาพยนตร์ ให้ปัดลงบน Apple TV Remote เพื่อเปิดเมนูข้อมูล จากนั้นให้ปัดไปทางขวา แล้วเลือกเสียง หากมีภาษาของเสียงเพิ่มเติม คุณก็สามารถเลือกภาษาอื่นได้

บน Apple TV (รุ่นที่ 3 และก่อนหน้า): ขณะที่ชมภาพยนตร์ ให้กดปุ่มเลือกบน Apple TV Remote ค้างไว้ แล้วไปที่เสียง หากมีภาษาของเสียงเพิ่มเติม คุณก็สามารถเลือกภาษาอื่นได้

ค้นหาภาษาของเสียงใน iTunes Store

หากต้องการดูว่าภาพยนตร์ที่คุณต้องการใน iTunes Store มีแทร็คเสียงมากกว่าหนึ่งภาษาหรือไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ค้นหาภาพยนตร์ใน iTunes Store แล้วแตะหรือคลิกที่ภาพยนตร์เรื่องนั้น
  2. เลื่อนไปยังด้านล่างของหน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์สำหรับภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว แล้วมองหาส่วนภาษา

หากมีแทร็คเสียงมากกว่าหนึ่งภาษา คุณจะเห็นภาษาอื่นๆ ถัดจาก "เพิ่มเติม"

หากมีเพียง "คำบรรยาย" หรือ "CC" ต่อท้าย แสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีแทร็คเสียงภาษาดังกล่าว มีเพียงคำบรรยายหรือคำบรรยายภาพเท่านั้น

ดูเพิ่มเติม

รายการทีวีที่คุณซื้อจาก iTunes Store จะมีแทร็คเสียงเดียวเท่านั้น ซึ่งคุณจะเห็นรายการทีวีที่พร้อมให้ซื้อสองเวอร์ชั่น ในกรณีที่รายการทีวีนั้นมีภาษาอื่นด้วย

ดูวิธีการเปิดคำบรรยายหรือคำบรรยายภาพบนอุปกรณ์ต่างๆ โดยใช้ขั้นตอนเหล่านี้

วันที่เผยแพร่: