เปลี่ยนภาษาของคำบรรยายหรือเสียงสำหรับภาพยนตร์และรายการทีวีใน iTunes Store

คอนเทนต์วิดีโอบางรายการจาก iTunes Store จะมีภาษาของเสียงอื่นๆ หรือคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงอื่นๆ เช่น คำบรรยายภาพ (CC), คำบรรยายสำหรับผู้ฟังที่หูหนวกและมีปัญหาทางการได้ยิน (SDH) และคอนเทนต์ที่บรรยายด้วยเสียง คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้บนอุปกรณ์ iOS, คอมพิวเตอร์, Apple TV และในแอพและบริการอื่นๆ บางรายการได้

iPhone X ที่แสดงส่วนภาษาและการช่วยการเข้าถึงของหน้าข้อมูลภาพยนตร์ใน iTunes Store

ค้นหาคอนเทนต์วิดีโอที่มีภาษาของคำบรรยายหรือเสียงอื่นๆ ใน iTunes Store

ไปที่หน้าข้อมูลของภาพยนตร์หรือรายการใน iTunes Store แล้วเลื่อนลงไปที่ส่วนภาษา

ภาษาของเสียงอื่นๆ จะแสดงที่ด้านขวาของเพิ่มเติม หากมีเพียงคำบรรยายหรือ CC ต่อท้าย แสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีแทร็คเสียงภาษาดังกล่าว มีเพียงคำบรรยายหรือคำบรรยายภาพเท่านั้น

ค้นหาคอนเทนต์วิดีโอที่มีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงใน iTunes Store

ไปที่หน้าข้อมูลของภาพยนตร์หรือรายการใน iTunes Store แล้วเลื่อนลงไปที่ส่วนการช่วยการเข้าถึง

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหา "คำบรรยายภาพ", "คำบรรยาย" "SDH" หรือ "AD" ใน iTunes Store ได้อีกด้วย

เกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iTunes Store

คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่มีให้ใช้งานใน iTunes Store ประกอบด้วยคำบรรยายภาพ คำบรรยาย และคอนเทนต์ที่บรรยายด้วยเสียง ความพร้อมให้บริการของคุณสมบัติเหล่านี้จะแตกต่างไปตามประเทศหรือภูมิภาค

คอนเทนต์ที่มีคำบรรยายภาพคือการถอดบทสนทนาในวิดีโอออกมาเป็นคำบรรยายที่สามารถมองเห็นได้ รวมถึงการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดทั้งหมดด้วย คอนเทนต์ CC อาจช่วยระบุผู้พูดในวิดีโอได้

คอนเทนต์ที่มีคำบรรยายสำหรับผู้ฟังที่หูหนวกและมีปัญหาทางการได้ยินจะคล้ายกับคำบรรยายภาพ แต่คอนเทนต์ SDH อาจใช้ได้ในบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้ CC ได้ และอาจมีให้บริการในภาษาอื่นเพิ่มเติม
 

คอนเทนต์ที่บรรยายด้วยเสียงจะใช้แทร็คเสียงพูดเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่บรรยายด้วยเสียง

 


วิธีเปลี่ยนภาษาของคำบรรยายหรือเสียง

หากวิดีโอที่คุณดูอยู่มี CC, SDH, AD หรือเสียงภาษาอื่นๆ โปรแกรมเล่นสื่อของคุณอาจเสนอวิธีใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงเหล่านี้ ซึ่งปกติแล้วจะเสนอผ่านเมนูเสียงและคำบรรยายที่มักแสดงด้วย ไอคอนฟองคำพูด

แอพหรือโปรแกรมเล่นสื่อบนเว็บอื่นๆ อาจแสดงปุ่ม CC หรือแถบควบคุมที่กำหนดเองอื่นๆ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

iPhone X ที่แสดงภาพยนตร์ Murder on the Orient Express ที่หยุดพักอยู่ เมนูเสียงและคำบรรยายถูกขยายขนาดที่มุมขวาล่าง

 1. ขณะที่ดูภาพยนตร์ ให้แตะหน้าจอเพื่อเปิดแถบควบคุมการเล่น
 2. แตะ ไอคอนฟองคำพูด
 3. เลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง เลื่อนไปที่ส่วนสื่อ แล้วแตะ คำบรรยายและคำบรรยายภาพ แตะคำบรรยายภาพ + SDH เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพหรือคำบรรยาย ให้เลือกลักษณะ แล้วเลือกจากตัวเลือก

บน Mac หรือ PC

รูปภาพที่ครอบตัดของ Mac ที่แสดงภาพยนตร์ Murder on the Orient Express ที่หยุดพักอยู่ เมนูเสียงและคำบรรยายเปิดอยู่ที่มุมขวาล่าง

 1. เลื่อนตัวชี้ไปเหนือวิดีโอ
 2. คลิก ไอคอนฟองคำพูด 
 3. เลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบจากเมนูด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกการช่วยการเข้าถึง แล้วคลิกคำบรรยายภาพในแถบด้านข้าง เลือก "ต้องการคำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกจากตัวเลือกบนหน้าจอนี้
 • บน PC ให้เลือกแก้ไข > การตั้งค่าจากเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes แล้วคลิกแท็บการเล่น เลือก "ต้องการคำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกตัวเลือกอื่นๆ จากเมนูที่อยู่ด้านขวาของลักษณะคำบรรยายภาพ หรือคลิกปุ่มกำหนดค่า

บน Apple TV

ทีวีที่แสดงภาพยนตร์ Murder on the Orient Express ที่หยุดพักอยู่ เมนูเสียงและคำบรรยายของ Apple TV จะแสดงอยู่ที่ส่วนบนของหน้าจอ

 1. ขณะที่ดูวิดีโอ ให้ปัดไปด้านล่างบนพื้นผิวระบบสัมผัสของรีโมท
 2. ปัดไปด้านขวาเพื่อดูเมนูคำบรรยายหรือเสียง
 3. ปัดไปด้านล่างแล้วเลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ เลือก "คำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกลักษณะ แล้วเลือกจากตัวเลือก


บน Apple TV (รุ่นที่ 2) หรือ Apple TV (รุ่นที่ 3) ให้กดปุ่ม เลือก บนรีโมทค้างไว้สามวินาทีขณะที่วิดีโอกำลังเล่นอยู่ เพื่อดูแท็บคำบรรยาย

บน iPod nano (รุ่นที่ 7)

 1. ขณะที่ดูวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อเปิดแถบควบคุมการเล่น
 2. แตะ ไอคอนฟองคำพูด เพื่อเปิดเมนูเสียงและคำบรรยาย
 3. เลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยายจากหน้าจอนี้ได้อีกด้วย


ดูเพิ่มเติม

 • แอพบางแอพและเว็บไซต์บางเว็บจะมีแถบควบคุมคำบรรยายสำหรับวิดีโอ หากคุณไม่เห็นแถบควบคุมขณะที่ดูวิดีโอจากแอพหรือเว็บไซต์ ให้ติดต่อนักพัฒนาแอพหรือเจ้าของเว็บไซต์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากคุณกำลังใช้ AirPlay เพื่อสตรีมภาพยนตร์จากอุปกรณ์ iOS หรือ iTunes บนคอมพิวเตอร์ไปยัง Apple TV คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงหรือคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงจากอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์ของคุณขณะที่ดูได้


ภาพยนตร์และรายการทีวีใน iTunes Store อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศและบางภูมิภาค ส่วนภาษาและคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่คอนเทนต์ดังกล่าวรองรับจะแตกต่างไปตามประเทศและภูมิภาค ตรวจสอบความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: