เปลี่ยนคำบรรยายหรือภาษาของเสียงสำหรับแอพ Apple TV และภาพยนตร์และรายการทีวีใน iTunes Store

คอนเทนต์วิดีโอบางรายการจาก iTunes Store และแอพ Apple TV จะมีภาษาของเสียงอื่นๆ หรือคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงอื่นๆ เช่น คำบรรยายภาพ (CC), คำบรรยายสำหรับผู้ฟังที่หูหนวกและมีปัญหาทางการได้ยิน (SDH) และคอนเทนต์ที่บรรยายด้วยเสียง (AD) คุณสามารถใช้คุณสมบัติเหล่านี้บนอุปกรณ์ iOS, คอมพิวเตอร์, Apple TV และในแอพและบริการอื่นๆ บางรายการได้

ค้นหาคอนเทนต์วิดีโอที่มีคำบรรยายหรือภาษาของเสียงอื่นๆ

ไปที่หน้าข้อมูลของภาพยนตร์หรือรายการใน iTunes Store หรือแอพ Apple TV แล้วเลื่อนลงไปที่ส่วนภาษา

ภาษาของเสียงอื่นๆ จะแสดงที่ด้านขวาของเพิ่มเติม หากมีเพียงคำบรรยายหรือ CC ต่อท้าย แสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่มีแทร็คเสียงของภาษาดังกล่าว มีเพียงคำบรรยายหรือคำบรรยายภาพเท่านั้น

ค้นหาคอนเทนต์วิดีโอที่มีคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึง

ไปที่หน้าข้อมูลของภาพยนตร์หรือรายการใน iTunes Store หรือแอพ Apple TV แล้วเลื่อนลงไปที่ส่วนการช่วยการเข้าถึง

นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหา "คำบรรยายภาพ", "คำบรรยาย" "SDH" หรือ "AD" ใน iTunes Store ได้อีกด้วย

เกี่ยวกับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงของ iTunes Store และแอพ Apple TV

คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่มีให้ใช้งานใน iTunes Store และแอพ Apple TV ประกอบด้วยคำบรรยายภาพ คำบรรยาย และคอนเทนต์ที่มีเสียงบรรยายภาพ ความพร้อมให้บริการของคุณสมบัติเหล่านี้จะแตกต่างไปตามประเทศหรือภูมิภาค

คอนเทนต์ที่มีคำบรรยายภาพคือการถอดบทสนทนาในวิดีโอออกมาเป็นคำบรรยายที่สามารถมองเห็นได้ รวมถึงการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูดทั้งหมดด้วย คอนเทนต์ CC อาจช่วยระบุผู้พูดในวิดีโอได้

คอนเทนต์ที่มีคำบรรยายสำหรับผู้ฟังที่หูหนวกและมีปัญหาทางการได้ยินจะคล้ายกับคำบรรยายภาพ แต่คอนเทนต์ SDH อาจใช้ได้ในบางสถานการณ์ที่ไม่สามารถใช้ CC ได้ และอาจมีให้บริการในภาษาอื่นเพิ่มเติม
 

คอนเทนต์ที่มีเสียงบรรยายภาพจะใช้แทร็คเสียงพูดเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่มีเสียงบรรยายภาพ

 


วิธีเปลี่ยนภาษาของคำบรรยายหรือเสียง

หากวิดีโอที่คุณดูอยู่มี CC, SDH, AD หรือเสียงของภาษาอื่นๆ โปรแกรมเล่นสื่อของคุณอาจเสนอวิธีใช้คุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงเหล่านี้ ซึ่งปกติแล้วจะเสนอผ่านเมนูเสียงและคำบรรยายที่มักแสดงด้วย ไอคอนฟองคำพูด

แอพหรือโปรแกรมเล่นสื่อบนเว็บอื่นๆ อาจแสดงปุ่ม CC หรือแถบควบคุมที่กำหนดเองอื่นๆ

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ขณะที่ดูภาพยนตร์ ให้แตะหน้าจอเพื่อเปิดแถบควบคุมการเล่น
 2. แตะ ไอคอนฟองคำพูด
 3. เลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง เลื่อนไปที่ส่วนสื่อ แล้วแตะ คำบรรยายและคำบรรยายภาพ แตะคำบรรยายภาพ + SDH เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพหรือคำบรรยาย ให้เลือกลักษณะ แล้วเลือกจากตัวเลือก

หากต้องการเลือกภาษาของเสียงที่ดาวน์โหลดมาพร้อมกับวิดีโอของคุณ ให้ไปที่แอพการตั้งค่า แตะ ทีวี แล้วแตะภาษาของเสียง แตะเพิ่มภาษาของเสียงเพื่อดาวน์โหลดและเลือกภาษาที่คุณต้องการเพิ่ม

บน Mac หรือ PC

 1. เลื่อนตัวชี้ไปเหนือวิดีโอ
 2. คลิก ไอคอนฟองคำพูด
 3. เลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 • บน Mac ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบจากเมนูด้านบนสุดของหน้าจอคอมพิวเตอร์ คลิกการช่วยการเข้าถึง แล้วคลิกคำบรรยายภาพในแถบด้านข้าง เลือก "ต้องการคำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกจากตัวเลือกบนหน้าจอนี้
 • บน PC ให้เลือกแก้ไข > การตั้งค่าจากเมนูที่ด้านบนสุดของหน้าต่าง iTunes แล้วคลิกแท็บการเล่น เลือก "ต้องการคำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกตัวเลือกอื่นๆ จากเมนูที่อยู่ด้านขวาของลักษณะคำบรรยายภาพ หรือคลิกปุ่มกำหนดค่า

บน Apple TV

 1. ขณะที่ดูวิดีโอ ให้ปัดไปด้านล่างบนพื้นผิวระบบสัมผัสของรีโมท
 2. ปัดไปด้านขวาเพื่อดูเมนูคำบรรยายหรือเสียง
 3. ปัดไปด้านล่างแล้วเลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ เลือก "คำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกลักษณะ แล้วเลือกจากตัวเลือก

บน Apple TV (รุ่นที่ 2) หรือ Apple TV (รุ่นที่ 3) ให้กดปุ่ม เลือก บนรีโมทค้างไว้สามวินาทีขณะที่วิดีโอกำลังเล่นอยู่ เพื่อดูแท็บคำบรรยาย

บนทีวีอัจฉริยะของคุณ

 1. ขณะที่ดูวิดีโอในแอพ Apple TV ให้คลิกลูกศรลงบนรีโมททีวีของคุณ ผู้ผลิตบางรายอาจใช้ปุ่มที่แตกต่างกัน
 2. ไปที่เมนูคำบรรยายหรือเสียง
 3. เลือกตัวเลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ เลือก "คำบรรยายภาพและ SDH" เพื่อเปิด หากคุณต้องการปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยาย ให้เลือกลักษณะ แล้วเลือกจากตัวเลือก

บน iPod nano (รุ่นที่ 7)

 1. ขณะที่ดูวิดีโอ ให้แตะหน้าจอเพื่อเปิดแถบควบคุมการเล่น
 2. แตะ ไอคอนฟองคำพูด เพื่อเปิดเมนูเสียงและคำบรรยาย
 3. เลือกภาษาหรือคำบรรยายที่คุณต้องการใช้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับ SDH หรือต้องการเปิด CC หรือ SDH ตามค่าเริ่มต้น ให้ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง > คำบรรยายและคำบรรยายภาพ นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งคำบรรยายภาพและคำบรรยายจากหน้าจอนี้ได้อีกด้วย


ดูเพิ่มเติม

 • แอพบางแอพและเว็บไซต์บางเว็บจะมีแถบควบคุมคำบรรยายสำหรับวิดีโอ หากคุณไม่เห็นแถบควบคุมขณะที่ดูวิดีโอจากแอพหรือเว็บไซต์ ให้ติดต่อนักพัฒนาแอพหรือเจ้าของเว็บไซต์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • หากคุณกำลังใช้ AirPlay เพื่อสตรีมภาพยนตร์จากอุปกรณ์ iOS หรือ iTunes บนคอมพิวเตอร์ไปยัง Apple TV คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงหรือคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงจากอุปกรณ์ iOS หรือคอมพิวเตอร์ของคุณขณะที่ดูได้ หากคุณมีทีวีอัจฉริยะที่ใช้งานร่วมกับ AirPlay 2 ได้ คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเพื่อเปิดคำบรรยายในการตั้งค่า AirPlay บนทีวีของคุณได้


ภาพยนตร์และรายการทีวีใน iTunes Store และแอพ Apple TV อาจไม่มีให้บริการในบางประเทศและบางภูมิภาค ส่วนภาษาและคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงที่คอนเทนต์ดังกล่าวรองรับจะแตกต่างไปตามประเทศและภูมิภาค ตรวจสอบความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: